Dotacje dla ważkich programów

Sejmikowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją podsumowującą działania realizowane przez samorząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jak wskazywała Izabela Mroczek, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW, Komisja Europejska w sierpniu 2021 r. zaakceptowała strategiczną zmianę PROW 2014-2020, która wydłuża okres jego realizacji o dwa lata i przewiduje dodatkową pulę funduszy dla beneficjentów. Wielkopolska zyska około 97 mln euro na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych, cieszących się największym zainteresowaniem samorządów lokalnych. Nowe konkursy będą dotyczyły m.in. wsparcia inwestycji w modernizację dróg, gospodarkę wodno-ściekową oraz scalanie gruntów.

Poza tym komisja pozytywnie zaopiniowała propozycje zmian w tegorocznym budżecie, przyjęła projekt uchwały sejmiku w sprawie programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, a także zapoznała się z informacją o planowanych (przez WODR w Poznaniu) inwestycjach na terenie Ośrodka Wystawowo-Szkoleniowego w Sielinku.

x

Zobasz także

Dla kogo dotacje z UE

Marszałek Marek Woźniak na terenie MTP o nowym projekcie programu unijnego na lata 2021-2027 dla ...

Porozmawiajmy o klimacie

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu uprzejmie informuje, że na przestrzeni najbliższych miesięcy odbędzie się cykl ...

Będzie pomoc dla Wapna

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał na ręce wójta gminy Wapno symboliczną promesę na sfinansowanie dokumentacji ...

W trosce o Wartę

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wspólnie z wicewojewodą Anetą Niestrawską oraz dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej ...

Wracają kolejowe połączenia

Istnieje duża szansa, by pomiędzy Czempiniem i Śremem oraz z Czarnkowa przez Rogoźno do Wągrowca ...