Drzewo dla Poznańczyka

Las Nowożeńców i Drzew Okolicznościowych otwarto 10 października na terenie Nadleśnictwa Babki, w leśnictwie Drapałka, a więc pod Poznaniem. Znajduje się tu miejsce na posadzenie prawie 300 dębów szypułkowych i bezszypułkowych. W dniu inauguracji zasadzono tu 18 drzew.

– Sadzenie drzew, dla upamiętnienia ważnych momentów w naszym życiu to wielowiekowa tradycja. Drzewa były świadkami historii, do dzisiaj towarzyszy im określona symbolika. Dla przykładu dąb oznacza odwagę, siłę i mądrość, buk – pewność siebie, siłę i pogodę ducha, grab – odporność, wytrwałość i silną osobowość, brzoza – piękno, harmonię, młodość i kobiecą wrażliwość, sosna – mistycyzm, natchnienie i duchową wrażliwość, z kolei wierzba – melancholię, smutek i żal – wymienia Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Drzewo na specjalnie do tego przygotowanej powierzchni może zasadzić każdy, choć oczywiście odbywa się to za pośrednictwem leśników. Wiąże się to z opłatą w wysokości 70 złotych (koszt wyprodukowania tabliczki okolicznościowej). – Rocznica ślubu, narodziny dziecka, dowód miłości, przyjaźni czy też ważny jubileusz to niektóre z chwil, które upamiętnisz sadząc drzewko w Nadleśnictwie Babki. Pod sadzonką można zakopać przesłanie dla przyszłych pokoleń w postaci: listu, zdjęć, dokumentów upamiętniających wydarzenie, itp., umieszczonych w zalakowanej butelce (przygotowanej we własnym zakresie). Do każdego posadzonego dęba Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki wystawia certyfikat zawierający podstawowe informacje o posadzonym drzewie wraz z jego współrzędnymi geograficznymi. Sadzonki przekazuje nieodpłatnie nadleśnictwo – dodaje.

Szczegóły można znaleźć na epoznan.pl

x

Zobasz także

Nowe „zebry” na Dworcowym

Radny Paweł Sowa zwrócił się w interpelacji o wytyczenia nowego przejścia dla pieszych po zachodniej ...

Spuszczanie wody z Malty

Każdego dnia poziom wody w Jeziorze Maltańskim obniża się od kilku do kilkunastu centymetrów. Obecnie ...

Co w Starej Papierni?

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu chce wykorzystać obiekty przy ul. Szyperskiej do działalności bieżącej i prorozwojowej, ...

Zburzono zabytek

Zburzono budynek historycznego magazynu przy ul. Szyperskiej. Będą konsekwencje wobec inwestora Deweloper, spółka VIRKE celowo ...

120 nowych drzew

W miejsce wyciętych około 100 drzew w okolicach przebudowywanego ronda Rataje zostanie zasadzonych około 120 ...