Nickel 750×200 – Dąbrówka

Dziś Dzień Pośrednika – są darmowe konsultacje

Pośrednicy z blisko stu biur nieruchomości z całego kraju czekają na pytania konsumentów. Już dziś 30 marca, podczas akcji „Drzwi otwarte”, każdy zainteresowany może skorzystać z bezpłatnych porad ekspertów Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Równocześnie – w przededniu święta pośredników – rząd zapowiada zmiany w prawie, gwarantujące większą profesjonalizację rynku. Konsumenci, którzy 30 marca zapukają do drzwi wybranych biur nieruchomości, mogą liczyć na wiedzę i doświadczenie profesjonalistów, którzy służą pomocą z zakresu prawa budowlanego, cywilnego, podatkowego, rzeczoznawstwa, a także wiedzą na temat uwarunkowań lokalnego rynku nieruchomości. Pośrednicy pomogą, m.in. rozeznać się w procedurach i dokumentach niezbędnych do przeniesienia własności nieruchomości, wyjaśnią skomplikowany stan prawny lokalu, podpowiedzą, jak poradzić sobie z obciążeniami, które mogą być przeszkodą w kupieniu nieruchomości, podsuną najlepsze sposoby zabezpieczenia transakcji i pokażą, jakie są możliwości sfinansowania zakupu. Zainteresowani mogą także zapoznać się z aktualnymi ofertami kupna-sprzedaży oraz najmu.
„Drzwi otwarte” organizowane są już po raz piąty z okazji Dnia Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Spis biur biorących udział w akcji znajduje się na stronie www.pfrn.pl, a jeśli chodzi o Wielkopolskę to również na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Trzy pytania do… Andrzeja Pióreckiego, prezydenta PFRN

Tegoroczne „Drzwi Otwarte” będą przebiegały w zupełnie innej atmosferze. Po raz pierwszy od deregulacji zawodów pośrednika i zarządcy rząd szykuje zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które pozwolą na większą ochronę rynku przed nieuczciwymi praktykami.
– Najważniejsza to wprowadzenie kar finansowych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Kary będą wymierzane przez Inspekcję Handlową po tym, jak na prośbę konsumenta pośrednik lub zarządca nie przedstawi stosownego dokumentu. Jego brak skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy. Deregulacja zawodów zniosła jakiekolwiek sankcje za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, które – w przypadku nieprawidłowości podczas transakcji – ma chronić konsumenta. Równocześnie aż 81 proc. pośredników ankietowanych przez PFRN zauważa, że konsumenci nie pytają lub nie wiedzą o tym, że zgodnie z prawem pośrednik lub zarządca musi takie ubezpieczenie posiadać. Teraz potwierdzenie wykupienia polisy będzie załączone do każdej umowy.

W nowych przepisach mają się także pojawić uchylone podczas deregulacji definicje: „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” i „zarządzania nieruchomościami”, a także „pośrednika” i „zarządcy”. Co to oznacza dla konsumenta?
– Po deregulacji zabrakło katalogu czynności wykonywanych przez przedstawicieli tych zawodów, co mogło rodzić pytania co do zakresu ich obowiązków. Pojawiły się także wątpliwości, kto powinien wykonywać czynności zawodowe, czy na przykład zarządca jako osoba fizyczna, czy firma zatrudniająca zarządców. W myśl nowych zapisów pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która wykonuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Słowem przedsiębiorcy, co znacząco ograniczy ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą się zajmowały przypadkowe osoby.
A wystarczy przypomnieć, że – według ponad połowy pośredników zrzeszonych w PFRN – po deregulacji nieetyczne i nieprofesjonalne zachowania zaczęły pojawiać się częściej. Stąd działalność Centralnego Rejestru PFRN, w którym znajduje się już ponad 8 tys. nazwisk pośredników i zarządców, legitymujących się licencją PFRN oraz spełniających najwyższe zawodowe standardy. Wykonywanie czynności pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy także będą groziły finansowymi sankcjami.

Jakie jeszcze rozwiązania prokonsumenckie proponuje nowelizacja?
– Ustawodawca dopuszcza możliwość zawarcia umowy pośrednictwa lub zarządzania nieruchomością nie tylko w formie pisemnej, ale także elektronicznej. Pośrednicy ponownie uzyskają również dostęp do rejestrów i dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i rzetelnego wykonania umowy pośrednictwa, w tym do ewidencji ludności i rejestru osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Dzięki temu uzyskają informacje na temat osób zameldowanych oraz tego czy spółdzielcze prawo do lokalu nie zostało przekazane innej osobie, co pozwoli rzetelnie przeprowadzić transakcję. Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 1 września 2017 roku, projekt przyjął już Komitet Rady Ministrów.

x

Zobasz także

Hipoteka na nowych zasadach

Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o kredycie hipotecznym. Nowe przepisy mają lepiej ...

Rząd do RPO w sprawie reprywatyzacji

Kompleksowa regulacja kwestii związanych z zaspokajaniem tzw. roszczeń reprywatyzacyjnych stanowi wyzwanie dla każdego rządu. Nie ...

Pałace w Stawianach i Pawłowie Skockim wracają do Chłapowskich

Dwa zespoły dworsko-parkowe w Stawianach i Pawłowie Skockim w Wielkopolsce wracają do rodziny Chłapowskich. W ...

Roszczenia za bezumowne korzystanie z działki

Kiedy przedawnia się roszczenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe? Sąd Najwyższy ogłosił ...

Odpowiedzialność za wodociąg pod działką

Właściciel nieruchomości, przez którą przebiegają urządzenia wodociągowe gminy, może żądać ustanowienia służebności oraz dochodzić od ...