Fotografia wnętrz

Echo Investment wprowadza Echo Help Desk

Najemcy powierzchni biurowych w budynkach zrealizowanych przez Echo Investment, zarządzanych przez spółkę zależną Est-On, mogą korzystać z Echo Help Desk, internetowego biura pomocy i informacji. Echo Help Desk to portal internetowy, który pełni trzy podstawowe funkcje:
– bazy danych – tu dostępne są wszystkie dane o budynku, regulaminy, kontakty do administratora, obsługi technicznej, ochrony itp.;
– informacyjną – służącą przekazywaniu bieżących komunikatów dotyczących funkcjonowania budynku;
– komunikacyjną – dającą najemcom najwięcej możliwości: od rezerwacji sal konferencyjnych, korzystania z dostępnych w budynku usług jak myjnia czy restauracja, przez zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe prace w lokalu, aż po natychmiastowe, bezpośrednie zgłaszanie uwag i ocenę jakości pracy firm obsługujących budynek.
Wojciech Knawa, dyrektor Est-On, firmy zarządzającej budynkami komercyjnymi Echo Investment, mówi:
– Wprowadzenie Echo Help Desk to krok, który istotnie poprawi i przyspieszy obieg informacji na linii najemca-zarządca. To przyjazne narzędzie, które na bieżąco i na wielu płaszczyznach pozwoli komunikować się użytkownikom budynku, umożliwi stały dostęp do aktualizowanych informacji i pozwoli korzystać z wielu dotychczas niedostępnych lub czasochłonnych opcji i z pewnością wpłynie korzystnie na budowanie relacji biznesowych pomiędzy zarządcą a najemcą.

x

Zobasz także

Nowa strategia rozwoju

Strategię rozwoju województwa do 2030 roku przyjął 27 stycznia Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Według władz samorządu ...

Turyści polubili Polskę

W pierwszych trzech kw. 2019 r. Polskę odwiedziło o 8,2 proc. więcej zagranicznych turystów niż ...

Nadzwyczajny zjazd samorządowców

Podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w ...

Granty na „Rozwój Lokalny”

54 miasta rozpoczęły wyścig po granty z Programu „Rozwój Lokalny”; mają szanse na wsparcie doradcze ...

Architekci dla J. Owsiaka

Herbatka z Robertem Koniecznym w jego Arce, a może zwiedzanie Pawilonu Miesa van der Rohe ...