Fotografia wnętrz

Granty na „Rozwój Lokalny”

54 miasta rozpoczęły wyścig po granty z Programu „Rozwój Lokalny”; mają szanse na wsparcie doradcze w zrównoważonym rozwoju – informuje w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
W zamian za to kraje-darczyńcy mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.
Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków.

Według MFiPR granty na realizację kompleksowych i modelowych projektów rozwojowych dostanie ok. 15 najlepszych projektów.
Resort podaje, że wsparcie w programie dotyczy działań poprawiających jakość życia mieszkańców małych i średnich miast. Chodzi m.in. o projekty w zakresie poprawy jakości powietrza, przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny, ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku prac.
Źródło: portalsamorządowy.pl

x

Zobasz także

Dom dla wychowanków „Swobody”

Poznańskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę prac inwestycji przy ulicy Perzyckiej. Choć do zamawiającego wpłynęło aż ...

Taniec przy akcie erekcyjnym

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru ...

Dworzec Główny z intencjami

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu ...

Tramwajem przez Ratajczaka

Ponad sto osób przyszło na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy tramwaju wzdłuż ul. Ratajczaka. Przedstawiono wstępne ...

Centrum Warte Poznania

Do 2 marca 2020 r. miasto czeka na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania! W ...