Ładowarki emu.energy

Grunty dla szpitala wojewódzkiego

Sukcesem zakończyły się osobiste rozmowy i negocjacje Marka Woźniaka, marszałka Województwa Wielkopolskiego z władzami i Senatem Akademii Rolniczej w Poznaniu, dotyczące nieruchomości przy ul. Juraszów, niezbędnych do modernizacji i prawidłowego funkcjonowania Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Jako świąteczny prezent marszałek Woźniak potraktował informację, iż. senat uczelni upoważnił rektora Akademii Rolniczej do wyrażenia zgody na inwestycje planowane przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu przy ul. Juraszów. Placówka zamierza rozbudować i przebudować blok operacyjny i centralną sterylizatornię szpitala, przeprowadzić kompletną termomodernizację budynków wraz z instalacją kolektorów słonecznych, a także modernizację lądowiska dla śmigłowców sanitarnych obejmującą wykonanie nowej płyty lądowiska, inwestycję oświetleniową i nawigacyjną oraz drogi dojazdowe.
Stanowisko senatu AR jest przełomem w kontaktach uczelni i samorządu województwa, umożliwiającym modernizację Wojewódzkiego Szpitala w Poznaniu dla dobra pacjentów.
Marszałek Marek Woźniak z zadowoleniem przyjął tę decyzję i dziękuje senatowi AR. Niezależnie od dotychczasowych ustaleń trwa postępowanie dotyczące ostatecznego rozwiązania problemu spornych gruntów przy ul. Juraszów w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony – informuje biuro rzecznika prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
Marszałek podkreśla, iż samorząd województwa zainteresowany jest wyłącznie gruntem, na którym zlokalizowane są obiekty szpitala. BKK

x

Zobasz także

Program retencji wody

Zbiorniki Racibórz, Kąty Myscowa i Wielowieś Klasztorna, a także Kotlina Kłodzka czy dolina rzeki Serafy ...

Powstanie mapa inwestycji

Dzięki nowej funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji ...

300 lat razem z Bambrami

W 2019 roku mija 300 lat, odkąd pierwsi Bambrzy przybyli do Wielkopolski. Ich obecność miała ...

Właściciele chcą przekształceń

Do sądów wieczystoksięgowych do połowy br. wpłynęło ponad 900 tys. zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego ...

Stawki za wodę na działkach

Działkowcy, którzy pobierają wodę z ujęć głębinowych, przy miesięcznym zużyciu w wysokości 2 metrów sześciennych ...