Finansowanie pomostowe

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług – na niższym poziomie.

W stosunku do lipca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem.
Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe

W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Prognozy produkcji są bardziej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w czerwcu.

Wskaźnik ufności – Budownictwo

Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem.

W czerwcu br. wartość produkcji budowlano – montażowej w cenach stałych w ujęciu miesięcznym spadła, a w ujęciu narastającym wzrosła, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.

Czerwcowe dane o produkcji budowlano-montażowej mocno poniżej oczekiwań

Czerwcowe dane o produkcji budowlano-montażowej mocno poniżej oczekiwań /©123RF/PICSEL

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu br. była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,7% oraz wyższa w porównaniu z majem br. o 9,3% (przed rokiem wzrosty – odpowiednio o 24,7% i 20,6%). W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,6% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 23,7%..

W stosunku do czerwca ub. roku spadki wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach zajmujących się budową budynków (1,8%) oraz wśród jednostek, których podstawowym rodzajem działalności były roboty budowlane specjalistyczne (0,6%). W jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wartość produkcji budowlano-montażowej nie uległa zmianie

x

Zobasz także

Schyłek boomu?

Rok za rokiem ceny nieruchomości idą w górę. Inwestorzy stojący przed dylematem: kupić czy nie, ...

Budujemy za dużo?

Dynamika inwestycji mieszkaniowych po pierwszym półroczu wciąż na plusie, choć ze słabnącą tendencją.Najnowsza publikacja danych ...

Na gruntach ornych bloki

Czy nowela ustawy, która uwalnia obrót gruntami rolnymi o powierzchni do 1 ha pozwoli zwiększyć ...

Miejski transport rzeką

Niemal połowa polskich miast wojewódzkich leży nad Wisłą, Odrą lub Wartą. Wzdłuż tych rzek znajduje ...

Ceny mieszkań w górę

Wzrost cen lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale tego roku wobec poprzedniego kwartału wyniósł 1,9 proc. ...