Ładowarki emu.energy

GUS o budownictwie

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS dla Polski (SI) w lipcu 2019 r. Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług – na niższym poziomie.

W stosunku do lipca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe. Wskaźniki ocen diagnostycznych i prognostycznych są zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale niższe niż przed rokiem.
Wskaźnik ufności – Przetwórstwo przemysłowe

W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Prognozy produkcji są bardziej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w czerwcu.

Wskaźnik ufności – Budownictwo

Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem.

W czerwcu br. wartość produkcji budowlano – montażowej w cenach stałych w ujęciu miesięcznym spadła, a w ujęciu narastającym wzrosła, w porównaniu do analogicznych okresów ubiegłego roku.

Czerwcowe dane o produkcji budowlano-montażowej mocno poniżej oczekiwań

Czerwcowe dane o produkcji budowlano-montażowej mocno poniżej oczekiwań /©123RF/PICSEL

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w czerwcu br. była niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,7% oraz wyższa w porównaniu z majem br. o 9,3% (przed rokiem wzrosty – odpowiednio o 24,7% i 20,6%). W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 6,6% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 23,7%..

W stosunku do czerwca ub. roku spadki wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w jednostkach zajmujących się budową budynków (1,8%) oraz wśród jednostek, których podstawowym rodzajem działalności były roboty budowlane specjalistyczne (0,6%). W jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej wartość produkcji budowlano-montażowej nie uległa zmianie

x

Zobasz także

O ile będzie drożej?

Jak dużego wzrostu cen nowych mieszkań możemy spodziewać się w tym roku? Co będzie miało ...

Płać i nie dyskutuj

Nienależnie pobrane opłaty, przekraczanie przepisów przy anulowaniu kar, przetwarzanie danych osobowych bez stosownych upoważnień, nieprawidłowe ...

Stabilność wzrostu cen

Ceny rosną, ale – poza Łodzią i Olsztynem – już w tempie jednocyfrowym (fot.shutterstock) Co ...

Ostrożna rewitalizacja

Raport o rewitalizacji polskich miast: coraz odważniejsze, ale ciągle ostrożne. Miastem, które wyróżnia się pod ...

Co z popytem na mieszkania?

Ile mieszkań sprzedali deweloperzy w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku? Czy rezultaty są zgodne z ...