кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Ile da nam Europa

Rozpoczynając dyskusję o budżecie na razie nie powinniśmy zajmować się jego wysokością, ale spojrzeć na niego pod kątem wyzwań stojących przed Unią Europejską

i oczekiwań, jakie mają jej obywatele” – zaapelował Marszałek Woźniak.

W Brukseli Marszałek Marek Woźniak spotkał się z unijnymi komisarzami Güntherem Oettingerem odpowiedzialnym za budżet UE oraz Coriną Creţu, która w Komisji Europejskiej zajmuje się polityką regionalną. Spotkanie zostało zorganizowane ze względu na opinię, którą w Europejskim Komitecie Regionów przygotowuje M. Woźniak nt. przyszłości finansów unijnych po 2020 r. i odbyło się w ramach dwudniowego posiedzenia komisji COTER (27-28.09). Debata nt. przyszłości finansów unijnych, która została zapoczątkowana dokumentem otwierającym dyskusję na ten temat wydanym przez Komisję Europejską w czerwcu tego roku („Reflection Paper on the Future of EU Finances”), jest jedną z najważniejszych dyskusji, która obecnie toczy się w Brukseli. Jej efekty będą determinować wysokość przyszłego budżetu UE oraz tego, jak w jego ramach zostaną podzielone finanse Unii Europejskiej.

W trakcie debaty Marszałek Woźniak wyraźnie zaznaczył, że europejskie samorządy chcą i potrzebują silnej Europy, która wspólnie robi dużo więcej dla swoich obywateli. „Stoimy jako Europejski Komitet Regionów przed poważnym wyzwaniem wyrażenia swojej opinii o niezwykle istotnym dla przyszłości UE dokumencie „Reflection Paper on the Future of EU Finances”. Jako sprawozdawca tej opinii zachęcam do otwartej i śmiałej dyskusji. Myślę, że jako punkt wyjścia powinniśmy przyjąć piąty scenariusz z białej księgi nt. przyszłości Europy(1), wzbogacony o sugestie Przewodniczącego Junckera, zwane szóstym scenariuszem, a także poziom budżetu przekraczający 1% DNB państw członkowskich”. Takie samo stanowisko zaprezentowali obydwoje komisarze, którzy zaznaczyli, że utrzymanie wkładów krajowych do unijnego budżetu na poziomie 1% DNB nie pozwoli na realizację priorytetów UE(2). W takim przypadku istnieje ryzyko, że np. konieczne będzie zmniejszenie finansowania niektórych polityk unijnych.

Komisarze podkreślili, że przed kolejnym unijnym budżetem stoi wiele wyzwań, jedno z ważniejszych wynika z faktu, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (kraj płatnik netto tj. wpłacający do budżetu więcej niż otrzymujący z niego) spowoduje dziurę budżetową w wysokości 12-15 mld euro rocznie, do tego dochodzą nowe zadania, którymi Unia Europejska musi się zająć po 2020 r., na które rocznie będzie potrzebne około 10 mld euro. „Brońmy polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej przed cięciami, ale pamiętajmy też o nowych wyzwaniach dla UE: bezpieczeństwie, wspólnej obronności, problemie imigrantów, skutecznej pomocy rozwojowej dla potrzebujących państw świata” – podkreślił w dyskusji Marszałek Woźniak. W tym kontekście oraz odnosząc się do dyskusji toczących się w Brukseli zarówno Komisarz Oettinger, jak i Komisarz Creţu podkreślili znaczenie polityki spójności po 2020 r. Corina Creţu powiedziała, iż mimo tego, że polityka spójności jest zagrożona, ona jako komisarz odpowiedzialna za ten obszar, stoi cały czas na stanowisku, że powinna ona obejmować wszystkie państwa i regiony unijne. Günther Oettinger zaakcentował natomiast jej znaczenie dla przyszłości Europy. Zobowiązał się, że taką opinię będzie przedstawiał państwom – płatnikom netto w czasie negocjacji budżetu UE. „Jest to polityka tradycyjna, co nie oznacza, że jest przestarzała” – powiedział. Powinna się ona opierać na solidarności europejskiej, gdyż jej celem jest wyrównywanie poziomu życia w krajach i regionach UE.

Pieniądze z UE są potrzebne. Wielkopolska dostała właśnie 57 milionów unijnego dofinansowania z WRPO na inwestycje w Metropolii Poznań. 29 września 2017 rokuw Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu (Sala Posiedzeń I, parter) Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+) podpisał umowy o dofinansowanie projektów dotyczących miejskiego transportu publicznego i tzw. niskiej emisji oraz zachowania, ochrony, promowania i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Inwestycje, które będą realizowane przez Miasto Poznań, Luboń, Gminę Tarnowo Podgórne, Miasto Puszczykowo, Gminę Oborniki, Swarzędz i Suchy Las wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania (ZIT dla MOF Poznania). W wydarzeniu udział wezmą włodarze miast i gmin.

Łączna kwota projektów, na których realizację Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 57 mln zł unijnego dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi prawie 80 mln zł.Inwestycje związane z transportem publicznym wsparte zostaną kwotą 50 mln zł, natomiast projekty z obszaru dziedzictwa kulturowego ponad 7 mln zł.

Projekty transportowe obejmują kompleksowe działania związane z mobilnością miejską i usprawniające korzystanie z publicznego transportu zbiorowego. Zakładają one m.in. zakup nowoczesnego taboru, budowę i rozbudowę węzłów przesiadkowych integrujących trzy różne formy transportu – auto, rower i autobus, budowę systemu parkingów Park&Ride, Kiss&Ride i Bike&Ride oraz ścieżek pieszo – rowerowych. Miasto Poznań zrealizuje dwa projekty, w tym jeden wybrany w ramach procedury pozakonkursowej. Pierwszy dotyczy budowy systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu, natomiast w ramach projektu pozakonkursowego powstanie ciąg rowerowo-pieszy Wartostrada po obu stronach rzeki Warty w Poznaniu, od Mostu Lecha na północy do Mostu Przemysła na południu.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Biało-czerwone Intercity

20 lokomotyw PKP Intercity zyskuje nowy wygląd. Każda z nich będzie wyróżniać się okolicznościową, biało-czerwoną ...

Cena wody i ścieków

Najwięcej za wodę i ścieki płacą mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, Zabrza i Rybnika, najmniej – Białegostoku, ...

Pomniki przyrody bez ochrony

Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich ...

Troska o ład przestrzenny

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zaapelował do parlamentarzystów o odstąpienie od prac nad projektem ustawy o ...

15. lat pomocy czynszowej

Przyznawanie na 15 lat dopłat do najmu mieszkań – to jedna z poprawek do ustawy, ...