Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Dąbrówka

Ilu mamy cudzoziemców?

Według szacunków organizacji pozarządowych pomagających cudzoziemcom, w Poznaniu może przebywać do 15 tys. obcokrajowców.

Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy. W Poznaniu oficjalnie zamieszkuje 2,7 tys. cudzoziemców, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Ponad 4 tys. obcokrajowców to studenci pobierający naukę na poznańskich uczelniach, bądź w pełnym wymiarze bądź jako uczestnicy programu Erasmus. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rejestruje rocznie ponad 44 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w Poznaniu lub gminach powiatu poznańskiego. Ponadto Wojewoda Wielkopolski wydaje rocznie ponad 12 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na obszarze województwa wielkopolskiego.

Przebywający w Poznaniu cudzoziemcy pochodzą z ponad 100 krajów, najwięcej, ponad trzy czwarte, z Europy. Wśród cudzoziemców przeważają obywatele Ukrainy, stanowiący ponad jedną czwartą obcokrajowców. Co dziesiąty cudzoziemiec jest obywatelem Niemiec lub Białorusi. Wśród obcokrajowców z prawem pobytu obywatele Ukrainy stanowią 35%, Niemiec – 8%, a Białorusi – 6,5% zarejestrowanych cudzoziemców. Udział obywateli państw UE wynosi 28%, a Azji – 14%. Wśród studentów zagranicznych trzy czwarte to osoby uczące się w Poznaniu w pełnym cyklu studiów. W tej grupie przeważają studenci z Ukrainy stanowiący ponad jedną trzecią studentów zagranicznych. Co dwunasty student zagraniczny jest obywatelem Białorusi, co siedemnasty to obywatel Norwegii lub Indii. Wśród studentów zagranicznych korzystających z programu Erasmus blisko jedna czwarta to obywatele Hiszpanii, co szósty jest obywatelem Turcji, co dziewiąty – obywatelem Portugalii. W ciągu 5 lat liczba cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu wzrosła o prawie 70% a liczba studentów zagranicznych o 60%.

Sytuacja na krajowym rynku pracy powoduje, że polscy pracodawcy coraz chętniej korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców. W ciągu 5 lat w województwie wielkopolskim liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców zwiększyła się 4,7-krotnie, w tym dla obywateli Ukrainy ponad 7-krotnie. Zwiększa się także liczba oświadczeń z zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W Poznaniu i powiecie poznańskim zwiększyła się 11-krotnie. W 2016 r. polscy pracodawcy z terenu Poznania i powiatu pzonańskiego złożyli ponad 44 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Procedura ta dotyczy obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, jednak korzystają z niej przede wszystkim obywatele Ukrainy. W 2016 r. stanowili oni 96%. W tym trybie połowa pracodawców deklarują chęć zatrudnienia cudzoziemców przy pracach prostych, a blisko jedna czwarta jako wykwalifikowanych robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn, pracowników usług i sprzedawców. Pracodawcy z Poznania i powiatu poznańskiego to najczęściej agencje pracy tymczasowej oraz prowadzący działalność profesjonalną, naukową i techniczną lub w zakresie budownictwa bądź przemysłu. W Wielkopolsce większość cudzoziemców zatrudniana na podstawie deklaracji pracodawców pracuje na umowie o dzieło lub umowie – zleceniu. W 2016 r. 90% wydanych zezwoleń na pracę na obszarze województwa wielkopolskiego dotyczyło obywateli Ukrainy. Większość zezwoleń na pracę jest wydawanych dla robotników wykonujących prace proste oraz robotników wykwalifikowanych, pracujących w firmach prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oraz budownictwa. Cudzoziemcy stanowią niewielką liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W Poznaniu ich udział wynosi niecałe 0,5% i jedynie mniej niż co jedenasty z nich ma prawo do zasiłku.

x

Zobasz także

Dofinansowanie Enigmy

Wart 15 mln projekt Miasta Poznania zakłada utworzenie interaktywnej stałej ekspozycji w dawnym Collegium Historicum ...

Jaki krajobraz Poznania?

Koniec z chaosem reklamowym. Dopasowane szyldy, mniej billboardów, ażurowe ogrodzenia i estetyczne place zabaw – ...

Nagroda J. B. Quadro dla biurowca Za Bramką

Projekt biurowca przy ul. Za Bramką otrzymał Nagrodę im. Jana Baptysty Quadro za najlepszą realizację ...

Jesteśmy wiceliderem rozwoju

Poznań zajął drugie miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wyprzedziliśmy Katowice i Wrocław, ...

Partnerska Bolonia

Poznań ma 14 miast partnerskich. Od teraz do tego grona dołączy kolejne – Bolonia.   ...