кредиты онлайн онлайн кредит на карту кредит наличными
Bolechowo 750×200 – maj 2017

Ilu mamy cudzoziemców?

Według szacunków organizacji pozarządowych pomagających cudzoziemcom, w Poznaniu może przebywać do 15 tys. obcokrajowców.

Większość z nich stanowią obywatele Ukrainy. W Poznaniu oficjalnie zamieszkuje 2,7 tys. cudzoziemców, którzy otrzymali pozwolenie na pobyt i są zameldowani na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Ponad 4 tys. obcokrajowców to studenci pobierający naukę na poznańskich uczelniach, bądź w pełnym wymiarze bądź jako uczestnicy programu Erasmus. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu rejestruje rocznie ponad 44 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w Poznaniu lub gminach powiatu poznańskiego. Ponadto Wojewoda Wielkopolski wydaje rocznie ponad 12 tys. pozwoleń na pracę dla cudzoziemców na obszarze województwa wielkopolskiego.

Przebywający w Poznaniu cudzoziemcy pochodzą z ponad 100 krajów, najwięcej, ponad trzy czwarte, z Europy. Wśród cudzoziemców przeważają obywatele Ukrainy, stanowiący ponad jedną czwartą obcokrajowców. Co dziesiąty cudzoziemiec jest obywatelem Niemiec lub Białorusi. Wśród obcokrajowców z prawem pobytu obywatele Ukrainy stanowią 35%, Niemiec – 8%, a Białorusi – 6,5% zarejestrowanych cudzoziemców. Udział obywateli państw UE wynosi 28%, a Azji – 14%. Wśród studentów zagranicznych trzy czwarte to osoby uczące się w Poznaniu w pełnym cyklu studiów. W tej grupie przeważają studenci z Ukrainy stanowiący ponad jedną trzecią studentów zagranicznych. Co dwunasty student zagraniczny jest obywatelem Białorusi, co siedemnasty to obywatel Norwegii lub Indii. Wśród studentów zagranicznych korzystających z programu Erasmus blisko jedna czwarta to obywatele Hiszpanii, co szósty jest obywatelem Turcji, co dziewiąty – obywatelem Portugalii. W ciągu 5 lat liczba cudzoziemców zameldowanych w Poznaniu wzrosła o prawie 70% a liczba studentów zagranicznych o 60%.

Sytuacja na krajowym rynku pracy powoduje, że polscy pracodawcy coraz chętniej korzystają z możliwości zatrudnienia obcokrajowców. W ciągu 5 lat w województwie wielkopolskim liczba zezwoleń na pracę dla cudzoziemców zwiększyła się 4,7-krotnie, w tym dla obywateli Ukrainy ponad 7-krotnie. Zwiększa się także liczba oświadczeń z zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. W Poznaniu i powiecie poznańskim zwiększyła się 11-krotnie. W 2016 r. polscy pracodawcy z terenu Poznania i powiatu pzonańskiego złożyli ponad 44 tys. oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Procedura ta dotyczy obywateli 6 krajów: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, jednak korzystają z niej przede wszystkim obywatele Ukrainy. W 2016 r. stanowili oni 96%. W tym trybie połowa pracodawców deklarują chęć zatrudnienia cudzoziemców przy pracach prostych, a blisko jedna czwarta jako wykwalifikowanych robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn, pracowników usług i sprzedawców. Pracodawcy z Poznania i powiatu poznańskiego to najczęściej agencje pracy tymczasowej oraz prowadzący działalność profesjonalną, naukową i techniczną lub w zakresie budownictwa bądź przemysłu. W Wielkopolsce większość cudzoziemców zatrudniana na podstawie deklaracji pracodawców pracuje na umowie o dzieło lub umowie – zleceniu. W 2016 r. 90% wydanych zezwoleń na pracę na obszarze województwa wielkopolskiego dotyczyło obywateli Ukrainy. Większość zezwoleń na pracę jest wydawanych dla robotników wykonujących prace proste oraz robotników wykwalifikowanych, pracujących w firmach prowadzących działalność w zakresie transportu i gospodarki magazynowej oraz budownictwa. Cudzoziemcy stanowią niewielką liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych. W Poznaniu ich udział wynosi niecałe 0,5% i jedynie mniej niż co jedenasty z nich ma prawo do zasiłku.

chwilówki online przez Internet na Łowca Chwilówek to gwarancja szybkiej i bezpiecznej gotówki prosto na konto. 22 chwilówki w jednym miejscu, idealna chwilówka czeka dla Ciebie!
x

Zobasz także

Zapłonęły Znicze Pamięci

W Wielkopolsce po raz 10. zapłonęły znicze pamięci. W Forcie VII w Poznaniu, gdzie w ...

Imieniny św. Marcin

Już za miesiąc spotykamy się na wspólnym świętowaniu Imienin Ulicy Święty Marcin! W tym roku ...

Centrum seniora przy Szkolnej

Nieruchomość przy ulicy Szkolnej została sprzedana pod koniec 2016 roku. Jak informuje portal epoznan.pl w ...

Idea PKM nagrodzona

Stowarzyszenie Metropolia Poznań i samorząd województwa wielkopolskiego otrzymały główną nagrodę w kategorii Idea w III ...

Hołd dla J. H. Dąbrowskiego!

W środę 10 października o godz. 12.00 marszałek Marek Woźniak złożył kwiaty na grobie gen. ...