Fotografia wnętrz

Inaczej o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Od 4 września zmieniły się wzory wniosków o pozwolenie na budowę oraz na rozbiórkę. Teraz są to odrębne formularze, obszerniejsze, ale mają ułatwić procedury administracyjne. 3 września 2013 r. zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r., które zmieniło wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. Z 2013 r. poz.1013)
Nowe przepisy weszły w życie 4 września 2013 r. i nie dotyczą wniosków złożonych wcześniej.
– To bardzo szybka zmiana – podkreśla Andrzej Nowak, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania.
Do tej pory obowiązywał jeden wzór wniosku dla pozwolenia na budowę albo rozbiórkę i składał się z dwóch stron. Obecnie mamy dwa wzory wniosku: o pozwolenie na budowę i o pozwolenie na rozbiórkę. Wniosek o pozwolenie na budowę ma 6 stron, a o pozwolenie na rozbiórkę 3 strony. Rozporządzenie zmieniło formę i zwiększyło ilość informacji, które należy podać we wniosku.
Nowe wzory wniosków wymagają od wnioskodawcy (inwestora) podania znacznie większej niż do tej pory ilości szczegółowych informacji. Jednak gdy wniosek będzie składany przez inwestora osobiście w Biurze Obsługi Obywatela otrzyma on od razu (w zdecydowanej większości przypadków) informację czy jego wniosek jest kompletny formalnie.
Nowe wzory wymagają od inwestora (czego dotąd nie było) jednoznacznego określenia czy wniosek dotyczy budowy nowego obiektu budowlanego, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy istniejącego obiektu, czy też wykonania innych robót budowlanych (w rozumieniu definicji prawa budowlanego). Ponadto przykładowa lista wymaganych dokumentów przy wniosku o pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czy pozostałych inwestycji umożliwia inwestorowi dostosowanie wniosku do swojej konkretnej sytuacji. Dodatkowo wymagane dane, takie jak: telefon/fax, adres e-mail ułatwią kontakt i usprawnią przebieg postępowania.
Załącznikami obligatoryjnymi do wniosku są 4 egzemplarze projektu budowlanego oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Ponadto występuje szereg załączników fakultatywnych wynikających z prawa budowlanego oraz przepisów szczegółowych, z których część będzie wymagana przez organ administracji. Które, zależeć będzie od charakteru inwestycji, czy jej położenia (np. na obszarach nadmorskich).
– W rozporządzeniu rozróżnia się domy jednorodzinne i większe obiekty. To przygotowanie do gruntownych zmian w przepisach budowlanych przeprowadzanych przez rząd, według których budowa domu jednorodzinnego nie będzie wymagała pozwolenia, a jedynie zgłoszenia w urzędzie – zaznacza architekt miejski.
Nowe formularze wniosków zdaniem administracji powinny być dużym ułatwieniem w postępowaniu administracyjnym i niewątpliwie przyspieszyć wydanie decyzji. Chociaż są obszerniejsze i wymagają od inwestora więcej wysiłku, to są bardziej jednoznaczne – uważa Andrzej Nowak. W poprzednich formularzach wiele kwestii nie było jednoznacznie określonych powodując uznaniowość i rozbieżności w interpretacji. Nowy druk porządkuje i formalizuje te kwestie.
Naszym zdaniem nowe wymagania powinny ułatwiać i upraszczać postępowanie, zlikwidują uznaniowość, choć na początku mogą wzburzyć krew interesantom – stwierdza dyrektor Nowak. I nie ukrywa, że do przygotowania wniosku potrzebna będzie pomoc fachowego pełnomocnika, najlepiej projektanta.
Formalnie na załatwienie spraw budowlanych urząd ma 65 dni. Ale jak zapewnia dyrektor Nowak, w Poznaniu więcej niż połowa wniosków załatwiana jest w ciągu miesiąca. Jeżeli jednak pojawiają się wątpliwości, czy braki w dokumentacji, postępowanie zawiesza się i procedura wydłuża. Czas liczy się bowiem od złożenia kompletnego wniosku.
4 września do poznańskiego magistratu zainteresowani złożyli 13 wniosków na starych formularzach. W ciągu 14 dni muszą przedłożyć nowe formularze, choć procedurę już rozpoczęto. Drugiego dnia obowiązywania przepisów ze starymi drukami zgłosiło się 10 interesantów, a około drugie tyle dysponowało już nową dokumentacją. Na stronie WUiA zamieszczono bowiem nowe wzory.
Poznańscy urzędnicy sprawdzili, jak te kwestie przedstawiały się w urzędach innych aglomeracji. 5 września dysponowały nimi na przykład urzędy w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, czy Białymstoku, a nie było ich w Krakowie, czy Gdańsku.
Obowiązujące wzory wniosków oraz (w przygotowaniu) dodatkową informację o przywołanych w nich przepisach, można otrzymać w Kancelarii Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania lub pobrać ze strony internetowej Miasta Poznania www.poznan.pl
– Aby ułatwić zainteresowanym czytanie wniosków przygotowujemy wersję roboczą, która znajdzie się na stronie internetowej wydziału – zapowiada Andrzej Nowicki, zastępca architekta miejskiego w Poznaniu odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń budowlanych.
W razie potrzeby wyjaśnieniami służą pracownicy Biura Obsługi Obywatela w WUiA.

x

Zobasz także

Ważą się losy Stobnicy

Wyniki postępowania mają być znane w połowie września.Wojewoda wielkopolski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w ...

Gdy sąsiad nas „kameruje”

Sąd oddalił pozew „kamerowanych” dwóch małżeństw o zadośćuczynienie od sąsiadów, którzy założyli taki monitoring Ocenił, ...

Wyrok dla „czyściciela kamienic”

Sąd Okręgowy w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok pół roku więzienia dla Piotra Ś., czyli ...

Notariusz i doradca skazani

14 lat więzienia dla notariusz Violetty D. i 12,5 dla doradcy finansowego Mariusza T. Poza ...

Stobnicki Zamek nielegalny

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji na polecenie prokuratury zatrzymali siedem osób. Zatrzymania są związane ze śledztwem ...