Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Oferta na grunt z pozwoleniem budowlanym na biurowiec w Poznaniu
Przedmiotem oferty sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Poznaniu przy ulicy Ostrowskiej 380 za stacja paliw ORLEN. Teren przygotowany pod inwestycję - zabudowę biurową.

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   Nieruchomość, zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym ma zostać docelowo zabudowana budynkiem biurowym 2- lub 3-kondygnacyjnym z parkingami naziemnymi. Powierzchnia użytkowa projektowanego budynku wynosi minimum 1.771 m kw. (max PU 2.500).
    W skład nieruchomości wchodzi działka o numerze 2/30 o powierzchni 5.500 m kw. z obrębu 0008 opisana w księdze wieczystej nr PO2P/00228891/7. Dnia 11. 03. 2009 r. wydano decyzję nr 444/2009 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku biurowego z parkingami, infrastrukturą zewnętrzną i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe.
    Wartość godziwa nieruchomości została oszacowana dla potrzeb sprawozdań finansowych władającego i wyniosła 1.550.000 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dzień sporządzenia opinii, tj. 27. 02. 2015 r. Sprzedający wartość dokumentacji budowlanej wycenił na kwotę 250.000 zł +VAT (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Nieruchomość zostaje postawiona do sprzedaży wraz z dokumentacją za łączna cenę 1.450.000 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) +VAT.

OFERTA WAŻNA DO 31. 12. 2015 r.

Więcej na stronie http://ostrowska380.urbano.pl/


Informacji na temat nieruchomości udziela biuro URBANO T. +48 612212521
lub RAFAŁ GORĄCZNIAK 726URBANO

Data: 16.10.2015, godzina: 15:53:41.


reklama