Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Rusza nabór w programie "Najem z dojściem do własności"
Od 1 marca do 14 kwietnia będzie można zapisywać się na mieszkania w realizowanym przez PTBS programie "Najem z dojściem do własności". Do końca przyszłego roku w tym systemie oddanych zostanie do użytku niemal 300 mieszkań, powstających przy ul. Koszalińskiej na Strzeszynie.

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   Po zeszłorocznym sukcesie pilotażowego programu "Najem z dojściem do własności", w ramach którego powstało 20 mieszkań, PTBS zdecydowało się na jego kontynuację. Gotowe do umeblowania i zamieszkania mieszkania jedno-, dwu- i trzypokojowe, o powierzchni od ok. 30 do ok. 67 metrów kwadratowych, powstaną na osiedlu w zabudowie wielorodzinnej w obrębie ulic Koszalińskiej, Literackiej i Żołnierzy Wyklętych. Do końca przyszłego roku wybudowanych zostanie 357 lokali. Docelowo do 2021 roku PTBS planuje wybudować na Strzeszynie nawet 1100 takich mieszkań.
   69 mieszkań zostanie przeznaczonych na najem w klasycznym systemie TBS. Pozostałe 288 będzie dostępnych w programie "Najem z dojściem do własności".
   - Budowa lokali z opcją dojścia do własności to jedno z nowych rozwiązań naszej polityki mieszkaniowej, które mają pomóc sprostać potrzebom lokalowym mieszkańców Poznania. Takich ofert na naszym rynku jeszcze nie było - przekonuje Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznaniai.


Sposób na własne M

   Program "Najem z dojściem do własności" skierowany jest do osób średnio zarabiających, które wiążą swoją przyszłość z Poznaniem, jednak ze względu na swoją sytuację ekonomiczną mają trudność z pozyskaniem mieszkania na wolnym rynku.
   Osoby, które podpiszą umowę z PTBS, będą musiały uiścić wpłatę partycypacyjną w wysokości 30 proc. kosztów budowy mieszkania. Pozostała część kosztów będą spłacały w ramach czynszu najmu. Czynsz, z którego ¾ przeznaczone jest na spłatę zaciągniętego przez PTBS kredytu, wyniesie około 17 zł za metr kwadratowy (w mieszkaniach lokatorskich jest on obecnie na poziomie 13 zł). Mieszkanie można wykupić w okresie od 5 do 25 lat od momentu podpisania umowy najmu, spłacając wówczas pozostałą część wartości mieszkania wraz z udziałem w gruncie.
   W przypadku kawalerki wpłata partycypacyjna wyniesie ok. 42 tys. zł. Jeśli umowa będzie podpisana na mieszkanie dwupokojowe o powierzchni 50 metrów kwadratowych, za wejście do programu trzeba będzie zapłacić ok. 60 tys. zł, zaś w przypadku trzypokojowego mieszkania o powierzchni 65 metrów kwadratowych - ok. 78 tys. zł.

Warunki i kryteria uczestnictwa

   O własne "M" w nowym programie PTBS może ubiegać się każdy, kto spełni kilka warunków.
   - Program skierowany jest do wszystkich osób wiążących swoją przyszłość z Poznaniem. Osoby ubiegające się o przydział mieszkania muszą spełniać kryteria dochodowe, określone w regulaminie i rozliczać podatek dochodowy w Poznaniu. Nie mogą również posiadać innego mieszkania własnościowego w naszym mieście - wyjaśnia Andrzej Konieczny, prezes PTBS. Dolna granica dochodowa to kwota uprawniająca do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (ok. 1500 zł w przypadku osoby samotnej oraz ok. 1100 zł na osobę w rodzinie).
   O kolejności wpisu na listę uczestników decyduje przyznana punktacja m.in. za liczbę dzieci w rodzinie, czy rozliczenie podatku dochodowego za 2016 rok w Poznaniu. Dodatkowo pierwszeństwo otrzymają osoby, które do tej pory zajmowały lokal miejski bądź znajdują się na liście osób oczekujących na taki lokal. Warunkiem jest rezygnacja z obecnie zajmowanego mieszkania.

Z unijną pomocą

   Inwestycja PTBS na Strzeszynie jest współfinansowana w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych. To wspólna inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Komisji Europejskiej.
   EBI udzielił spółce PTBS kredytu w wysokości 147 mln zł na budowę do 2021 roku w kilku lokalizacjach na terenie Poznania mieszkań wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki niemu PTBS w ciągu pięciu lat zwiększy swą ofertę mieszkaniową o niemal połowę.
   Finansowanie banku ma zapewnić dostęp do mieszkań osobom, które nie mogą skorzystać z lokali komunalnych ze względu na zbyt wysokie dochody, a jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej, umożliwiającej zakup mieszkania na wolnym rynku. Dzięki kredytowi zostaną wybudowane również lokale handlowe i usługowe oraz obiekty rekreacyjne i edukacyjne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania osiedli.
   - Plan inwestycyjny dla Europy oznacza także finansowanie infrastruktury społecznej i tym samym wspieranie gospodarki solidarnej, czego ten projekt jest doskonałym przykładem. Jesteśmy przekonani, że to przedsięwzięcie może stać się wzorem do naśladowania dla innych gmin, które zamierzają ubiegać się o środki finansowe na swoje projekty miejskie - mówi Vazil Hudák, wiceprezes EBI.
   Zwiększenie podaży lokali dostępnych cenowo, a także usunięcie barier dochodowych na rynku mieszkań, ma pomóc Poznaniowi w odwróceniu tendencji, jaką jest spadek liczby mieszkańców m.in. z powodu wysokich cen lokali mieszkalnych, a także pobudzić konkurencyjność Poznania i sprzyjać stosowaniu wzorców zrównoważonego rozwoju.
   Kolejne duże pole inwestycyjne, na ktorym można wybudować do 1500 mieszkań, PTBS posiada w Naramowicach. Tam jednak - jak stwierdza wiceprezydent Lewandowski - można będzie zacząć budować, gdy poprawi się komunikacja w Naramowicach. Czyli z chwilą rozpoczęcia budowy linii tramwajowej do tej części Poznania. A tego należy spodziewać sie już w przyszlej kadencji samorządu.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.
   Celem planu inwestycyjnego dla Europy jest zwiększenie europejskich inwestycji na rzecz tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu gospodarczego. Jest to możliwe dzięki bardziej inteligentnemu wykorzystaniu nowych i istniejących zasobów finansowych, wyeliminowaniu przeszkód dla inwestycji oraz wyeksponowaniu projektów inwestycyjnych wraz z zapewnieniem im wsparcia technicznego. W dniu 14 września 2016 r. Komisja zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego potencjału oraz okresu obowiązywania, a także ugruntowanie jego atutów.

Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (PTBS) od ponad dwudziestu lat zapewnia lokale mieszkalne osobom o średnich dochodach. W tym celu PTBS buduje mieszkania czynszowe i eksploatuje je na zasadach najmu. Spółka aktywnie współpracuje z Urzędem Miasta Poznania, wspierając realizację polityki mieszkaniowej gminy. Do dnia dzisiejszego spółka wybudowała blisko 4000 mieszkań.

Data: 28.02.2017, godzina: 17:06:17.


reklama