Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Przedawnienie roszczeń spółdzielni
Roszczenie spółdzielni mieszkaniowej o uzupełnienie przez jej członka wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat - orzekł 9 marca br. Sąd Najwyższy.


   SN w składzie siedmiu sędziów rozpoznał w Izbie Cywilnej zagadnienie prawne w sprawie o sygn. III CZP 69/16 i podjął uchwałę następującej treści: (art. 118 k.c.).
   Powyższa uchwała została podjęta w odpowiedzi na pytanie prawne przedstawione Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, do rozstrzygnięcia składowi powiększonemu Sądu Najwyższego: „Czy roszczenie spółdzielni mieszkaniowej wobec członka o uzupełnienie wkładu budowlanego jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i przedawnia się z upływem trzech lat?"
   Sąd Najwyższy przychylił się do argumentacji przedstawionej w postanowieniu z dnia 15 kwietnia 2016 r., I CSK 169/15, przedstawiającego pytanie prawne powiększonemu składowi Sądu Najwyższego i wskazał, że przedmiotem analizy była treść art. 1 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 21), który stanowi, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
   Tak samo, co do istoty, ujmują cel i przedmiot działalności spółdzielni mieszkaniowych przepisy art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 1222 ze zm.); celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom m.in. samodzielnych lokali mieszkalnych.
   W orzecznictwie rozróżniało się działania spółdzielni „na zewnątrz" - w stosunku do kontrahentów - oraz działania spółdzielni „do wewnątrz" - wobec członków, i uważa się za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające trzyletniemu przedawnieniu tylko roszczenia spółdzielni ze stosunków „na zewnątrz", natomiast roszczenia spółdzielni ze stosunków „do wewnątrz" - wobec członków - za niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegające dziesięcioletniemu terminowi przedawnienia. Sąd Najwyższy stwierdził jednak, że brak dostatecznego rozróżnienia sfery działalności spółdzielni mieszkaniowej „do wewnątrz" i objęcie nią roszczeń o uzupełnienie wkładu budowlanego.
Data: 10.03.2017, godzina: 13:55:58.


reklama