Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Minuty już zyskaliśmy! Teraz inwestujemy w komfort i bezpieczeństwo
Modernizacja trasy E 20 Warszawa-Poznań jest dokończeniem projektu realizowanego w latach dziewięćdziesiątych. W tamtym czasie modernizacja nie obejmowała pełnego zakresu prac.


   Obecny stan techniczny linii E 20 na odcinku Sochaczew-Swarzędz nie pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 160 km/h na ponad 60 km linii. Dalsza eksploatacja, bez przeprowadzenia prac modernizacyjnych, nie pozwoli na utrzymanie aktualnie obowiązującej prędkości. Stan techniczny urządzeń sterowania ruchem na części posterunków powinien gwarantować wyższy poziom bezpieczeństwa.
   - Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. realizacji inwestycji.
   Sieć trakcyjna jest jeszcze z lat siedemdziesiątych, podobnie jak znaczna część urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Wymienić należy także infrastrukturę na odcinkach linii kolejowej. Stacje nie zapewniają oczekiwanego standardu obsługi.
   - Modernizacja sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania (moc rzędu 6MW) pozwoli na szybki, równoczesny przejazd nowoczesnych pociągów, m.in. klasy Pendolino i składów regionalnych, co obecnie nie jest możliwe. Tracą na tym pasażerowie - mówi Arnold Bresch.
   PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na trasie z Warszawy do Poznania zwiększą komfort podróży i poziom bezpieczeństwa. Umożliwimy przejazd dwa razy większej liczbie pociągów - linia zwiększy swoją przepustowość. Międzynarodowa trasa, także w ruchu towarowym, w pełni uzyska oczekiwany europejski standard.

   Efekty prac, które zakończą kompleksową modernizację linii:

1. Podnosimy komfort podróży:
>perony na stacjach Podstolice, Konin, Koło, Kutno, Łowicz i przystankach będą przebudowane i dostosowane do obsługi osób niepełnosprawnych,
>perony będą kompleksowo wyposażone w wiaty, siedzenia, nowe oświetlenie,
>zostaną zmodernizowane obecne i wybudowane nowe przejścia podziemne dla pieszych,
>pełna, czytelniejsza informacja pasażerska.

2. Zwiększamy poziom bezpieczeństwa
>nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i przy większej liczbie pociągów,
>zmodernizowane przejazdy kolejowo-drogowe zapewnią bezpieczniejszy i sprawniejszy system komunikacji kolejowej i drogowej,
>przebudowane i wybudowane bezkolizyjne skrzyżowania całkowicie wyeliminują ograniczenia w ruchu i znacząco zwiększą bezpieczeństwo,
>przebudowane perony, lepiej oświetlone i oznakowane, to bezpieczeństwo pasażerów przy wsiadaniu i wysiadaniu.

3. Pojedzie dwa razy więcej pociągów - linia zwiększy swoją przepustowość
>dzięki nowoczesnym centrom sterowania, rozjazdom oraz przebudowanym układom torowym przez stację będzie mogło przejeżdżać więcej pociągów,
>czas odjazdu pociągów będzie lepiej dostosowany do potrzeb pasażerów,
>kursowanie pociągów będzie możliwe według przyjętego taktu (określonych odstępów np. co 30 min.).

4. Krótsze podróże - pociągi pojadą szybciej
>pociągi regionalne i dalekobieżne pojadą szybciej od kilkunastu do kilkudziesięciu minut dzięki przebudowie torów na szlakach i na stacjach,
>szybszy przejazd ułatwią nowe urządzenia SRK na 20 stacjach i przystankach: Kostrzyn Wielkopolski, Podstolice, Sokołowo Wrzesińskie, Strzałkowo, Słupca, Cienin, Konin, Konin Zachód, Kramsk, Koło, Barłogi, Kłodawa, Krzewie, Kutno, Kutno Azory, Stara Wieś, Żychlin, Jackowice, Łowicz, Bednary,
>rozjazdy zapewniają sprawny przejazd przez stacje i organizację przejazdów pociągów regionalnych i dalekobieżnych.

5. Międzynarodowa trasa - w pełni uzyska europejski standard
   Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem to część większej trasy łączącej Morze Północne z Bałtykiem. To jedna z 10 priorytetowych europejskich korytarzy towarowych. Infrastruktura na tej trasie będzie na oczekiwanym, jednolitym, wysokim poziomie, m.in. dla towarowych składów o długości 700 m.

Data: 15.03.2017, godzina: 14:17:17.


reklama