Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Suchy Las, Dominowo i Krotoszyn otrzymały ponad 17 mln zł z WRPO
Kolejne umowy o dofinansowanie z WRPO 2014+ projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Beneficjentami wsparcia są gminy Suchy Las i Dominowo oraz Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie.

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   W imieniu instytucji zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 umowy podpisał marszałek Marek Woźniak, a beneficjentów podczas spotkania reprezentowali wójtowie sucholeski Grzegorz Wojtera i Krzysztof Pauter z Dominowa oraz prezes MZK Wiesław Gałęski.
   Łączna kwota projektów wynosi ponad 23 mln zł, w tym blisko 17,4 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+). Ich realizacja przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Głównym celem projektów jest poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców Wielkopolski oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.
   - To projekty kompleksowe, rozwiązujące w sposób spójny kwestie komunikacji. Inwestycje obejmują rozbudowę infrastruktury transportowej, także zakup nowoczesnego taboru, tworząc dla mieszkańców dobre, przyjazne warunki przemieszczania się. Każdy z tych projektów poprzedzony był wytężoną pracą beneficjentów i ci, którzy je ukończą są już dziś ludźmi sukcesu - gratulował marszałek Woźniak.
   - Cieszymy się, że nasze projekty zostały wysoko ocenione przez zarząd województwa. Bez unijnego wsparcia ich realizacja byłaby niemożliwa jeszcze przez wiele lat - podkreślali włodarze gmin Suchy Las i Dominowa. - Wymiana mocno wyeksploatowanego taboru miejskiego w Krotoszynie na nowoczesne, niskoemisyjne autobusy i budowa ścieżek rowerowych ma zachęcić mieszkańców do zaniechania korzystania z samochodów, co będzie skutkowało znaczącym odciążeniem ruchu drogowego - dodał prezes krotoszyńskiego MZK.
   Projekt gminy Suchy Las pn. „Realizacja węzła przesiadkowego w Złotnikach w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań-Piła" ujęty został w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego(MOF) Poznania. Gmina zrealizuje projekt, dzięki któremu zostaną zakupione 4 nowe autobusy spełniające obecne normy środowiskowe, powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy wyposażony w parking typu Park&Ride, Bike&Ride i Kiss&Ride, trasy dojazdowe oraz ścieżki rowerowe i oświetlenie drogowe. Dodatkowo węzeł przesiadkowy wyposażony zostanie w elementy inteligentnego systemu zarządzania i organizacji ruchem.
   Gmina Dominowo w ramach projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania publicznego transportu w gminie Dominowo przez kompleksową inwestycję w infrastrukturę transportu publicznego, zakup taboru oraz działania informacyjno-promocyjne" zakupi 2 autobusy i rozbuduje infrastrukturę transportu publicznego (zatoki z peronami, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, wiaty rowerowe, oświetlenie uliczne).
   Dzięki udzielonemu przez zarząd województwa wielkopolskiego dofinansowaniu na projekt pn. „Wymiana taboru MZK w Krotoszynie na autobusy niskoemisyjne, budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz inne inwestycje w obszarze transportu miejskiego", który realizowany jest w partnerstwie z powiatem krotoszyńskim, Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie zakupi m.in. niskoemisyjny tabor autobusowy - w sumie 7 autobusów, zmodernizuje zajezdnię i wdroży system informacji pasażerów.
   Projekty realizowane będą w ramach poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego" oraz poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" WRPO 2014+. Dotychczas w ramach konkursu poddziałania 3.3.1 zarząd województwa wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 169 mln zł, natomiast w ramach konkursu poddziałania 3.3.3 łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 106 mln zł. Tym samym alokacja przeznaczona dla powyższych konkursów została w pełni wykorzystana.
Data: 20.03.2017, godzina: 15:49:01.


reklama