Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
NFOŚiGW: Ponad 7,7 mln zł na przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Dotacje i pożyczki przewidział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach pierwszego w tym roku naboru do programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków". W sumie do rozdysponowania jest ponad 7,7 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do końca października br.


   Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych (zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030" - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29.10.2013 r.) oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania środowiskiem.
   Wnioski należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w terminie od 3 kwietnia do 31 października 2017 r. do godz. 15:30.
   Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji i pożyczki, przy czym alokacja dla dotacji na 2017 r. wynosi 7,3 mln zł (z tego 4 mln zł jest przeznaczone na wsparcie dla służb ratowniczych i organizacji pozarządowych wskazanych w Porozumieniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska), a dla pożyczek 482 tys. zł (z możliwością zwiększenia).
   Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki mogą się starać o dotację lub pożyczkę. Natomiast wnioski tylko o dotację mogą składać wyżej wymienione służby ratownicze i organizacje pozarządowe. Z kolei jedynie o pożyczkę mogą występować spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także przedsiębiorstwa państwowe.


Informacje dotyczące naboru w ramach programu priorytetowego „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków":
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/przeciwdzialanie-zagrozeniom-srodowiska/nabor-2017/

Data: 27.03.2017, godzina: 17:21:43.


reklama