Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
WRPO 2007-2013: Inwestowaliśmy w solidne fundamenty rozwoju
Komitet Monitorujący podsumował realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO). Dzięki dotacji z tego programu możliwe było zrealizowanie 2500 projektów na kwotę 1,3 mld euro, co przełożyło się na wartość 10 mld zł.

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   - Wydaliśmy 100 procent alokacji - podkreślił marszałek Marek Woźniak. - Najbardziej cieszą nas osiągnięte wskaźniki ekonomiczne, które obiektywnie pokazują jak duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu miał unijny budżet na lata 2007-2013. Wielkopolska przekroczyła już 75 procent PKB per capita UE 27 (tj. bez Wielkiej Brytanii). Wskaźnik bezrobocia, który dobrze zainwestowane w minionej perspektywie fundusze unijne realnie obniżyły o 4,2 procenta. Utworzonych lub zachowanych zostało 22,5 tys. miejsc pracy. Naszym celem był wzrost konkurencyjności regionu i wzrost zatrudnienia. Dlatego inwestowaliśmy w fundamenty rozwoju: infrastrukturę gospodarczą, transportową, edukacyjną i kulturalną. Dzisiaj Wielkopolska jest jednym z liderów gospodarczych kraju - podsumował marszałek.    Warto podkreślić, że województwo wielkopolskie przoduje także w wykorzystywaniu zwrotnych instrumentów finansowych JEREMIE i JESSICA. W ramach inicjatywy JEREMIE podpisano ponad 9800 umów z przedsiębiorcami, co dało łączne wsparcie w postaci kredytów i pożyczek o wartości blisko 1,3 mld zł.
    Do najważniejszych i największych projektów zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013 należą: zakup taboru kolejowego (22 nowe pociągi ELF) dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i budowa trasy tramwajowej Os. Lecha-Franowo. Wybudowano lub przebudowano ponad 950 km dróg i blisko 700 km kanalizacji sanitarnej. Zakupiono 230 jednostek komunikacji miejskiej. W Wielkopolsce powstało ponad 830 km szlaków turystycznych.    Należy dodać, że Wielkopolska była jednym z liderów w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w minionej perspektywie unijnej, za co zostaliśmy nagrodzeni dodatkową pulą pieniędzy w wysokości prawie 260 mln zł w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania.
Komitet Monitorujący WRPO jest ciałem doradczo-opiniodawczym dla instytucji zarządzającej tym programem. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy. Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in. rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, czy analizowanie rezultatów realizacji programu.
Data: 28.03.2017, godzina: 15:09:12.


reklama