Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Torpol SA wykonawcą linii Swarzędz-Barłogi
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację linii między Swarzędzem a Barłogami. To pierwsza z trzech umów, których realizacja zwiększy możliwości trasy. Zapewniona zostanie komfortowa obsługa pasażerów, a nowoczesny system sterowania będzie gwarantował bezpieczne podróże i przewóz towarów. Podpisana umowa warta jest ponad 800 mln zł.


Konin, Koło, Podstolice wygodniejsze dla pasażerów

   Oczekiwania pasażerów dotyczące komfortowej obsługi zapewni kompleksowa modernizacja stacji. W Koninie będą dwa nowe wygodniejsze 400-metrowe perony. Przebudowane zostanie przejście pod torami. Dodatkowo obsługę poprawi nowe przejście pod torami w ciągu ul. Torowej, które zastąpi kładkę. Przejścia zostaną dostosowane dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i wyposażone w windy lub pochylnie. Wspólnie z miastem Konin wybudowany zostanie wiadukt drogowy na połączeniu ul. Wyzwolenia i Paderewskiego. Takie rozwiązanie znacznie usprawni ruch drogowy w mieście.
   W Kole pasażerowie również będą korzystać z dwóch nowych 400-metrowych peronów. Wejście na peron nr 1 ułatwi pochylnia. Peron nr 2 będzie wyposażony w windę. Wygodne przejście pod torami zastąpi kładkę. Pozytywne zmiany przejdzie także przystanek Konin Zachód. Będą tam dwa nowe perony, dostosowane do obsługi osób o ograniczonej mobilności.
   Wszystkie obiekty przeznaczone dla pasażerów będą dobrze oznakowane i wyposażone w informacje głosowe i wizualne. Na stacjach i przystankach będą wiaty, ławki, barierki oraz funkcjonalne oświetlenie. Wydzielone zostaną miejsca oczekiwania dla osób na wózkach. Nawierzchnie peronów będą zaopatrzone w kierunkowe ścieżki dotykowe.

Dobra podróż, towary na torach i bezpieczeństwo

   Dla komfortowych podroży i bezpiecznego przewozu towarów między Swarzędzem a Barłogami zmodernizowanych zostanie około 100 km torów i zamontowanych 111 nowoczesnych rozjazdów istotnych dla szybkiego, sprawnego i bezpiecznego przejazdu pociągów przez stacje. Ponadto planowana jest wymiana około 300 km sieci trakcyjnej oraz przebudowa 7 mostów i 7 wiaduktów kolejowych. Na linii zmieni się system sterowania ruchem kolejowym, a w Koninie powstanie nowoczesne lokalne centrum sterowania (LCS), które będzie odpowiadało za bezpieczne przejazdy pasażerskie i transport towarów między Swarzędzem a Kołem.
   Modernizację między Swarzędzem a Barłogami wykonywać będzie firma Torpol S.A. Z Poznania. Umowę, wartą około 800 mln zł, podpisano 30 marca 2017 r.

Podróże w czasie modernizacji

   Pierwsze roboty na torach rozpoczną się 12 czerwca 2017 r. i potrwają do końca czerwca 2019 r. Na czas robót zaplanowano zamknięcia dwutorowe. Od czerwca 2017 r. do lipca 2018 r. zamknięty zostanie 60-kilometrowy odcinek Podstolice Konin. Od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. zamknięty będzie 40-kilometrowy odcinek między Koninem a Barłogami. Na odcinku Swarzędz Podstolice roboty będą wykonywane w jednym torze. Ruch pociągów będzie wówczas prowadzony drugim torem.
   W czasie prowadzonych robót do obsługi ruchu regionalnego na zamkniętych odcinkach będzie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi dalekobieżne na trasie Warszawa Poznań pojadą wtedy trasą zmienioną z Poznania przez Gniezno Inowrocław Rąbinek Kutno do Warszawy.

Kompleksowe efekty prac na trasie Warszawa Poznań

   - Linia kolejowa łącząca Warszawę z Poznaniem jest bardzo ważną częścią korytarza transportowego TEN-T Morze Północne Bałtyk. Brak modernizacji linii w przyjętym i akceptowanym przez UE zakresie oznaczałby degradację trasy, brak oczekiwanej oferty dla dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych przewozów pasażerskich oraz pogorszenie przewozów towarowych - mówi Arnold Bresch, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. ds. realizacji inwestycji.
   Przebudowa linii zwiększy możliwości przepustowe i pozwoli na przejazd nawet 500 pociągów na dobę oraz dobre łączenie przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Pociągi dalekobieżne pojadą na całym odcinku z prędkością 160 km/h. Podniesie się poziom bezpieczeństwa oraz komfort podróży pasażerów. Znikną bariery architektoniczne, które utrudniają podróże osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.
   Budowa całkowicie nowego systemu sterowania ruchem pociągów wraz z kompleksową modernizacją sieci trakcyjnej i układów zasilania pozwoli na jazdę pociągów z nowoczesnymi lokomotywami o większej mocy. Modernizacja linii jest również niezwykle ważna dla przewozów towarowych. Trasa zostanie dostosowana do obsługi pociągów o długości 750 m, będą po niej sprawnie przejeżdżały cięższe ładunki.
   Modernizacja linii między Sochaczewem a Swarzędzem jest dokończeniem projektu z lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Wówczas zadania nie objęły pełnego zakresu prac. Obecny stan techniczny linii nie pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 160 km/h na ponad 60 km, m.in. na odcinku trasy między Swarzędzem a Barłogami. Zmian wymaga w szczególności sieć trakcyjna i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Bez zaplanowanych prac podróże między Warszawą a Poznaniem i miastami leżącymi na trasie z roku na rok byłyby coraz dłuższe.
   Projekt „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz współfinansowany przez Unię Europejską z instrumentu „Łącząc Europę".

Data: 30.03.2017, godzina: 16:00:47.


reklama