Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Poznań szuka operatora cmentarzy komunalnych
Miasto ogłosiło przetarg na operatora poznańskich cmentarzy komunalnych. Dotychczasowa 25-letnia umowa z Universum Spółdzielnią Pracy - obecnym zarządcą poznańskich cmentarzy komunalnych - wygasa z dniem 30.06.2017 r. Po tym terminie nadzór nad nekropoliami przejmie miejska jednostka Usługi Komunalne.


   Umowa miasta z Universum wygasa z końcem czerwca. Spółdzielnia nadal będzie dzierżawiła od Miasta obiekty niezbędne do obrządków pogrzebowych, m.in. domy przedpogrzebowe i krematoria tak, by mieszkańcy mogli z nich korzystać. Nie będzie się już natomiast zajmowała administracją poznańskich nekropolii. Zadanie to, od 1 lipca przejmą Usługi Komunalne. Codzienne zarządzanie cmentarzami zostanie z kolei przekazane zewnętrznemu operatorowi.
   - Do głównych zadań operatora będzie należał nadzór i kontrola nad przeprowadzanymi na cmentarzu pochówkami, ekshumacjami i pracami związanymi z ustawieniem nowych nagrobków na grobach oraz bieżące utrzymanie nekropolii, w tym prace związane z utrzymaniem porządku i czystości, zieleni cmentarnej oraz infrastruktury - wyjaśnia Ziemowit Borowczak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.
   Umowa z przyszłym operatorem zostanie podpisana na dwa lata, na okres od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: 1. Miłostowo i 2. Junikowo. Możliwe jest zatem wyłonienie dwóch podmiotów, innego dla każdego z dwóch poznańskich cmentarzy komunalnych. Nadzór nad pracami operatora cmentarzy sprawowany będzie przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. Wszystkie zadania z zakresu administrowania poznańskimi nekropoliami realizowała będzie natomiast podlegająca mu jednostka Usługi Komunalne. Do jej zadań będzie należało prowadzenie dokumentacji cmentarnej, czyli tzw. ksiąg cmentarnych oraz pobieranie opłat. Usługi komunalne prowadzić będą także Główne Biuro Cmentarne. Pozwoli to uniknąć mieszania się usług cmentarnych, będących zadaniem miasta i usług pogrzebowych, będących działalnością komercyjną.
   - Mieszkańcy będą mogli tam załatwić wszystkie formalności związane przede wszystkim z wyborem miejsca pochówku dla zmarłego. Wybór miejsca grzebalnego nie będzie możliwy w biurach na cmentarzach komunalnych - mówi Ziemowit Borowczak.
   W Głównym Biurze Cmentarnym będzie można też wnieść opłaty związane z usługami cmentarnymi takimi jak przedłużenie terminu ważności grobu, rezerwacja miejsca pochówku w grobowcach lub niszach urnowych w kolumbarium i inne.
   - Od 1 lipca mieszkańcy Poznania otrzymają sprawną i szybką obsługę w Głównym Biurze Cmentarnym. Co ważne, wszystkie opłaty cmentarne będą trafiały do budżetu miasta, dzięki czemu będziemy mieli pełną kontrolę finansową nad operatorami cmentarzy. Dokładne określenie zadań operatorów pozwoli na skuteczną kontrolę powierzonych im zadań - ocenia Tomasz Lewandowski, zastępca prezydenta Poznania. - Zmiany w zakresie zarządzania cmentarzami będą zatem korzystne dla mieszkańców, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na jakość utrzymania przestrzeni miejskiej zajmowanej przez cmentarze. Jasny rozdział zadań administratora i operatora pozwoli na utrzymanie konkurencyjności na rynku usług pogrzebowych.
   W związku z przejęciem administracji nad nekropoliami przez Miasto wprowadzony zostanie nowy cennik opłat za miejsca pochówki i inne usługi cmentarne. Szczegółowy wykaz opłat cmentarnych oraz regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych zostaną określone do końca czerwca i zaczną obowiązywać od 1 lipca 2017 r.
   Cmentarze komunalne w Poznaniu to łącznie około 144 tys. miejsc pochówku. Na Miłostowie jest 12,2 tysiąca kwater możliwych do wykorzystania. Natomiast na Junikowie do dyspozycji pozostaje 21,7 tysięcy miejsc. Rocznie na obu nekropoliach odbywa się średnio 3500 pochówków.
Data: 05.04.2017, godzina: 13:40:24.


reklama