Zarządzanie Majątkiem
Doradztwo Inwestycyjne Poznań
Nieruchomości, Konsultacje
Generuj pasywny przychód
Rebank.pl

Nowe Mieszkania przy Suchej
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w bloku
Mieszkania przy Głównej
URBANO.pl

Nowe Mieszkania przy Wawrzyniaka
Tanie mieszkania w Poznaniu
Małe i nowe mieszkania w centrum
Mieszkania na Jeżycach
tel. 61 221 25 21
URBANO.pl

Warunki Zabudowy, Projektowanie
Doradztwo Prawne, Urbanistyka,
Planowanie Przestrzenne - WZ
Projektowanie, Uzgadnianie
URBANO.pl

Licytacje Komorniacze Poznań
Aktualne licytacje mieszkań
Licytacje działek, domów
Nieruchomości zadłużone
poprawny.pl
Podpisano umowę na modernizację Biblioteki Raczyńskich
Dyrektor Biblioteki Raczyńskich Anna Gruszecka podpisała dzisiaj w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę dotyczącą dofinasowania jej modernizacji.

Poznanskie-Nieruchomosci.pl

   Projekt „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych" otrzymał ponad 14 milionów złotych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na projekty zgłoszone w drugim naborze do konkursu w ramach priorytetu "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury".
   - Realizacja projektu to nie tylko modernizacja gmachu i stworzenie lepszych warunków dla czytelników, ale i konserwacja cennych zbiorów oraz szerokie ich udostępnianie w zakresie, który bez zewnętrznego dofinansowania w takiej skali nie byłby możliwy - mówi Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich.
   Zgodnie z założeniami projektu historyczny budynek ma powrócić do spełniania swej pierwotnej, bibliotecznej funkcji. W pomieszczeniach na I piętrze mają ponownie pojawić się książki, a w zmodernizowanych wnętrzach znajdą się przestrzenie do prowadzenia działań artystycznych i edukacyjnych. Gmach ma także być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.   Poza modernizacją gmachu celem projektu jest również ochrona i udostępnianie dóbr kultury. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich. Wśród nich znalazł się pierwszy nowożytny atlas świata „Theatrum orbis terrarum" flamandzkiego kartografa i geografa Abrahama Orteliusa, zawierający zestaw map pogrupowanych regionami (wyd. Antwerpia 1595). Konserwacji będzie także poddany najcenniejszy w zbiorach Biblioteki Raczyńskich monumentalny, dziesięciotomowy atlas - „Novus atlas absolutissimus" (wyd. Amsterdam 1647-1658) - zawierający ponad 500 ręcznie kolorowanych map przedstawiających cały znany ówcześnie świat, stanowi unikat w skali krajowej.

 

 

Data: 11.04.2017, godzina: 16:54:35.


reklama