Finansowanie pomostowe

Inwestycje z funduszy UE

 

AT-Fin S.A zaprasza  do udziału jednodniowym szkoleniu informacyjnym pt.  „Finansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej”

organizowanym w dniu 30. 05. 2018 w godz. 10:30 – 17:00 w  Warszawie. Celem  szkoleń jest :

przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania dotacji unijnych dla firm oraz instytucji na wybrane przedsięwzięcia.

przedstawienie informacji o aktualnych oraz nadchodzących konkursach.

weryfikacja projektów z wieloletnimi praktykami mającymi doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I – Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia

Alokacja środków finansowych w Polsce w latach 2014-2020.

Środki unijne dla projektów na poziomie regionalnym.

Środki unijne dla projektów na poziomie krajowym.

Weryfikacja możliwości sfinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020 na przykładzie:

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC),

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

Regionalne Programy Operacyjne (RPO),

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW).

II – Alternatywne formy wsparcia – dotacje bezzwrotne oraz pożyczki.

Venture Capital,

Klastry,

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (FIZAN),

Dofinansowania dla Start-Upów,

III – Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych

Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.

Kwalifikowalność wydatków w projekcie.

Analiza planowanych źródeł finansowania.

Przygotowanie budżetu projektu.

Procedury oceny wniosku.

Spotkanie będzie prowadzone w formie dyskusji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki inwestycji.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby zainteresowane realizacją projektów ze wsparciem Funduszy Europejskich. Gwarantujemy także, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

W celu wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: konferencje@at-fin.pl

x

Zobasz także

Targi Mieszkań i Domów

Targi Mieszkań i Domów organizowane są regularnie w różnych częściach Polski. Zapotrzebowanie na nie wciąż ...

Przetarg na działki

Miasto „idzie jak burza”: kolejne działki przy Posnanii wystawione na sprzedaż. Tym razem pod usługi. ...

Forum zarządców nieruchomości

Administrator24info.pl zaprasza czytelników miesięcznika i użytkownikówtego portalu, na IX Forum dla Zarządców Nieruchomości! Hasłem tegorocznej ...

Ważny cykl szkoleń

Polska Federacja Rynku Nieruchomości organizuje następujący cykl szkoleń: 5 września 2019 roku Nieruchomości a małżeństwo ...

Innowacyjne muzea

W Warszawie o godzinie 10 w dniu 10 lipca odbędzie się szkolenie: Projektowanie doświadczeń przyszłości ...