Ładowarki emu.energy

Inwestycje z funduszy UE

 

AT-Fin S.A zaprasza  do udziału jednodniowym szkoleniu informacyjnym pt.  „Finansowanie inwestycji z funduszy Unii Europejskiej”

organizowanym w dniu 30. 05. 2018 w godz. 10:30 – 17:00 w  Warszawie. Celem  szkoleń jest :

przedstawienie informacji o możliwościach pozyskania dotacji unijnych dla firm oraz instytucji na wybrane przedsięwzięcia.

przedstawienie informacji o aktualnych oraz nadchodzących konkursach.

weryfikacja projektów z wieloletnimi praktykami mającymi doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I – Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia

Alokacja środków finansowych w Polsce w latach 2014-2020.

Środki unijne dla projektów na poziomie regionalnym.

Środki unijne dla projektów na poziomie krajowym.

Weryfikacja możliwości sfinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020 na przykładzie:

Program Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC),

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR),

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ),

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW),

Regionalne Programy Operacyjne (RPO),

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW).

II – Alternatywne formy wsparcia – dotacje bezzwrotne oraz pożyczki.

Venture Capital,

Klastry,

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte Aktywów Niepublicznych (FIZAN),

Dofinansowania dla Start-Upów,

III – Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych

Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.

Kwalifikowalność wydatków w projekcie.

Analiza planowanych źródeł finansowania.

Przygotowanie budżetu projektu.

Procedury oceny wniosku.

Spotkanie będzie prowadzone w formie dyskusji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki inwestycji.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby zainteresowane realizacją projektów ze wsparciem Funduszy Europejskich. Gwarantujemy także, możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

W celu wzięcia udziału w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres: konferencje@at-fin.pl

x

Zobasz także

Nowe prawo wodne a proces inwestycyjno-budowlany

Dnia 5 czerwca Centrum Promocji Informatyki organizuje szkolenie, którego przedmiotem będą nowe regulacje prawne dotyczące ...

Szkolenie Centrum Promocji Informatyki o Instrumentach Ochrony Środowiska w Procesie Inwestycyjno – Budowlanym

Centrum Promocji Informatyki zaprasza na szkolenie dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych, które ...

Sprzedam działki pod zabudowę magazynowo – przemysłową w Bolechowie k/Poznania.

Sprzedam działkę o powierzchni 1 ha i 6 ha (do podziału) zlokalizowaną 14 km na ...

Działka pod budynek magazynowo-handlowo-usługowej w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej

Oferujemy do sprzedaży działkę o powierzchni 1526 m2 zlokalizowaną w Poznaniu przy ul. Ostrowskiej, 700 ...

Działka pod pawilon na Żegrzu

Działka przeznaczona pod zabudowę pawilonem handlowym wraz z miejscami parkingowymi. Posiadamy do sprzedania działkę w ...