Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Inżynierowie piszą list otwarty w obronie dworca

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Wielkopolską Izbą Budownictwa po raz kolejny występują w obronie starego budynku dworca kolejowego Poznań Główny. Wystosowano w tej sprawie list otwarty. Sprzeciw wobec pojawiających się koncepcji zmian przebudowy budynku dworca i zmian jego funkcji obie izby inżynierów budownictwa wyraziły w liście otwartym. Inżynierowie liczą, że społeczne poparcie wszystkich środowisk, mieszkańców Poznania, pasażerów PKP i PKS pozwoli przywrócić właściwe proporcje wykorzystania budynku dworca kolejowego Poznań Główny.

Oto co piszą wielkopolscy inżynierowie budownictwa w Liście Otwartym:

Wielkopolska Izba Budownictwa skupiająca 70 najbardziej liczących się przedsiębiorstw budowlanych w województwie oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca w swych szeregach ponad 10,5 tysiąca osób, wśród których są m.in. inżynierowie budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, budownictwa kolejowego po raz kolejny zabierają głos w sprawie budynku dawnego dworca kolejowego PKP – Poznań Główny.
Bardzo niepokoją nas różne koncepcje przebudowy budynku dworca i zmiany proponowane przez inwestorów – choćby w postaci stworzenia na tym miejscu kompleksu biurowo-hotelowego. Pojawiły się w mediach informacje dotyczące zmiany koncepcji przebudowy starego budynku dworca kolejowego Poznań Główny – zlikwidowanie działu obsługi pasażerów w parterowej części budynku.
Zdumiewa nas lekkomyślne i zupełnie nietrafione inwestowanie w rozwiązania architektoniczne oraz użytkowe przebudowywanego budynku starego dworca kolejowego, co może zaowocować bezsensownym wydawaniem pieniędzy.
Wypracowane rozwiązania inwestycyjne zaprezentowane przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich zostały niezwykle pozytywnie odebrane przez środowiska inżynierskie miasta Poznania oraz miejskiego konserwatora zabytków.
Kolejny raz występujemy w obronie historycznej części dawnego dworca kolejowego w Poznaniu! Wnosimy o zachowanie jego charakterystycznej ceglanej elewacji!
Wnosimy również o przeznaczenie części budynku – od wejścia głównego aż po podziemny łącznik pomiędzy peronami – na potrzeby pasażerów! Powinny tu powstać dodatkowe kasy biletowe oraz część klasycznej poczekalni dworcowej.
Dworzec powinien służyć pasażerom!

x

Zobasz także

Ceny mieszkań idą w górę

Ceny mieszkań znów rosną zaskakująco szybko. Dla kupujących na kredyt to może być dobra chwila, ...

Wing nabył Echo Investment

Wing, wiodąca węgierska spółka działająca w sektorze nieruchomości, podpisała umowę przedwstępną zakupu pakietu większościowego akcji ...

Poznań musi być zielony

Jesiony, lipy, dęby, klony oraz wiele innych gatunków – w sumie jesienią, wzdłuż poznańskich ulic ...

Umowa na Teatr Muzyczny

Nowa siedziba Teatru Muzycznego w Poznaniu wzniesiona zostanie na działce u zbiegu ul. Św. Marcin ...

Budowa Centrum Senioralnego

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego – w środę uroczyście wmurowano ...