Inżynierowie piszą list otwarty w obronie dworca

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wraz z Wielkopolską Izbą Budownictwa po raz kolejny występują w obronie starego budynku dworca kolejowego Poznań Główny. Wystosowano w tej sprawie list otwarty. Sprzeciw wobec pojawiających się koncepcji zmian przebudowy budynku dworca i zmian jego funkcji obie izby inżynierów budownictwa wyraziły w liście otwartym. Inżynierowie liczą, że społeczne poparcie wszystkich środowisk, mieszkańców Poznania, pasażerów PKP i PKS pozwoli przywrócić właściwe proporcje wykorzystania budynku dworca kolejowego Poznań Główny.

Oto co piszą wielkopolscy inżynierowie budownictwa w Liście Otwartym:

Wielkopolska Izba Budownictwa skupiająca 70 najbardziej liczących się przedsiębiorstw budowlanych w województwie oraz Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zrzeszająca w swych szeregach ponad 10,5 tysiąca osób, wśród których są m.in. inżynierowie budownictwa ogólnego, drogowego i mostowego, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, budownictwa kolejowego po raz kolejny zabierają głos w sprawie budynku dawnego dworca kolejowego PKP – Poznań Główny.
Bardzo niepokoją nas różne koncepcje przebudowy budynku dworca i zmiany proponowane przez inwestorów – choćby w postaci stworzenia na tym miejscu kompleksu biurowo-hotelowego. Pojawiły się w mediach informacje dotyczące zmiany koncepcji przebudowy starego budynku dworca kolejowego Poznań Główny – zlikwidowanie działu obsługi pasażerów w parterowej części budynku.
Zdumiewa nas lekkomyślne i zupełnie nietrafione inwestowanie w rozwiązania architektoniczne oraz użytkowe przebudowywanego budynku starego dworca kolejowego, co może zaowocować bezsensownym wydawaniem pieniędzy.
Wypracowane rozwiązania inwestycyjne zaprezentowane przez Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich zostały niezwykle pozytywnie odebrane przez środowiska inżynierskie miasta Poznania oraz miejskiego konserwatora zabytków.
Kolejny raz występujemy w obronie historycznej części dawnego dworca kolejowego w Poznaniu! Wnosimy o zachowanie jego charakterystycznej ceglanej elewacji!
Wnosimy również o przeznaczenie części budynku – od wejścia głównego aż po podziemny łącznik pomiędzy peronami – na potrzeby pasażerów! Powinny tu powstać dodatkowe kasy biletowe oraz część klasycznej poczekalni dworcowej.
Dworzec powinien służyć pasażerom!

x

Zobasz także

Raport o stanie miasta

Osoby, które chcą zabrać głos w sprawie nowego „Raportu o stanie miasta Poznania”, będą mogły ...

Prawie pół miliona dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego

Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (WMN) otrzymało wsparcie finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

Poznań z nagrodą Smart City!

Miasto Poznań zostało laureatem Konkursu Smart City. Kapituła wyróżniła stolicę Wielkopolski za realizację idei inteligentnego ...

Rygor sanitarny na MTP

6 czerwca nastąpiła kolejny etap odmrażania gospodarki. Do gry wracają m.in. targi i kongresy. Organizatorzy ...

Zaraza „zjadła” 111 mln zł

Przez epidemię koronawirusa budżet Poznania stracił jak dotąd 111 mln zł, a według prognoz do ...