Agrobex 750×200 – czerwiec 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

Jak zagospodarować parowozownię oraz tereny inwestycyjne PKP w centrum Gniezna?

W dniach 5-9 czerwca 2017 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie odbędą się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów inwestycyjnych PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym dla terenów zabytkowego kompleksu parowozów.

Organizacja warsztatów jest wynikiem porozumienia między PKP S.A., Xcity Investment oraz Miastem Gniezno. Organizatorem merytorycznym warsztatów jest warszawska pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU), wiodąca firma w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki w Polsce.

Celem warsztatów jest określenie ram dla rozwoju przestrzennego należących do PKP S.A. terenów w centrum Gniezna. Celem PKP S.A. oraz Xcity Investment – spółki Grupy PKP zajmującej się zagospodarowywaniem gruntów – jest optymalne wykorzystanie tego terenu, przy uwzględnieniu potrzeb mieszkańców i zabytkowego charakteru parowozowni. Tereny kolejowe w centrum Gniezna stanowią wyzwanie dla planistów i inwestorów. O ich potencjale świadczą szerokie możliwości zagospodarowania, między innymi pod zabudowę mieszkaniową, komercyjną, czy pod placówkę muzealną. Zabudowa tych gruntów, przy uwzględnieniu zabytkowej tkanki, może istotnie wpłynąć na wzrost atrakcyjności tej części miasta, zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

– Naszym celem jest jak najlepsze wykorzystanie potencjału tych terenów, a w konsekwencji stworzenie nowej przestrzeni miejskiej. Zależy nam na tym, aby sposób zagospodarowania uwzględniał zarówno uwarunkowania terenu, jak i potrzeby lokalnej społecznościwyjaśnia Marek Chibowski, prezes zarządu Xcity Investment.

Głównym celem warsztatów jest stworzenie spójnej strategii dalszego rozwoju kolejowych terenów w Gnieźnie w wymiarze zarówno funkcjonalnym, urbanistyczno-architektonicznym jak i ekonomicznym, czy społecznym. Na podstawie wypracowanej koncepcji zostanie przygotowany wniosek do zmiany studium oraz mpzp na tym obszarze.

Rada Miasta Gniezna podjęła już uchwałę dotyczącą przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta – mówi Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Gniezna.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette to unikatowe narzędzie projektowe i planistyczne, otwarte dla wszystkich zainteresowanych przyszłością terenu i parowozowni, oparte na merytorycznych przesłankach. Warsztaty dają możliwość spotkania z doświadczonym zespołem architektów i urbanistów, którzy wspólnie z przedstawicielami Xcity Investment oraz władzami Gniezna przez pięć dni będą intensywnie pracować nad wizją zagospodarowania terenów inwestycyjnych PKP S.A. W trakcie pięciu dni prac przewidziano szereg spotkań, prezentacji i sesji projektowych. Udział wszystkich interesariuszy oraz zainteresowanych mieszkańców umożliwi wypracowanie spójnej wizji rozwoju terenu w krótkim czasie.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW CHARRETTE

Miejsce: Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno

MAU rezerwuje prawo do zmian w programie

DZIEŃ 1 – PONIEDZIAŁEK 5 CZERWCA: OTWARCIE WARSZTATÓW

10:00 – 12.00 Spacer studyjny – na terenie parowozowni oraz terenach inwestycyjnych. Obowiązuje mailowa rejestracja pod adresem warsztaty.gniezno@mau.com.pl do 31 maja – liczba miejsc ograniczona. Informacja dla mediów: po spacerze będzie możliwość zadania pytań organizatorom warsztatów.

17.00 – 19.00 KONFERENCJA OTWARCIA: Jak zagospodarować tereny inwestycyjne PKP w Gnieźnie?

Celem spotkania jest publiczne przybliżenie mieszkańcom i uczestnikom warsztatu tematyki i problematyki projektu, umożliwiając merytoryczne wprowadzenie w projekt, określenie celu i oczekiwań wobec warsztatu. Podczas sesji syntetycznie podsumowane zostaną główne czynniki, które potencjalnie mogą ukierunkować rozwój parowozowni oraz terenów parowozowni. Program:

Przywitanie

Prezentacja: Potencjał i wyzwania terenów pokolejowych

Oczekiwania społeczne – moderowana dyskusja

Wprowadzenie do procesu warsztatowego

Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 2 – WTOREK 6 CZERWCA: SESJE EKSPERCKIE

9:00 – 10.45 Sesja 1: Zagadnienia budynków parowozowni : Jakie uwarunkowania konserwatorskie i techniczne determinują możliwych przekształceń budynków parowozowni na nowe funkcje? – Prezentacja, dyskusja, wnioski

Prowadzący: Xenia Mrozowska, Genius Loci; Dariusz Wojna, Guerras

Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami dot. budynków parowozowni

11.00 – 13.00 Sesja 2: Potencjalne scenariusze programowe i rynkowe: w jakim kierunku i na jakich terenach powinien nastąpić rynkowo uzasadniony rozwój projektu? – Prezentacja, dyskusja, wnioski

Prowadzący: Tomasz Czerniak, Colliers International

Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami rynkowymi

14.00 – 15.30 Sesja 3: Zagadnienia komunikacyjne i planistyczne: Jakie powinny być główne założenia obsługi komunikacyjnej terenu? Jakie są oczekiwania i możliwości powiązań pieszych, komunikacji publicznej, parkowania, założeń komunikacyjno-funkcjonalnych węzła przesiadkowego?

Prezentacja, dyskusja, wnioski.

Prowadzący: Jan Jakiel, JKO

Oczekiwani: decydenci i zainteresowani sprawami komunikacyjnymi i planistycznymi

DZIEŃ 3 – ŚRODA 7 CZERWCA: WSTĘPNE KONCEPCJE

Cały dzień Prace warsztatowe na podstawie wniosków z poprzednich dni

17.00 – 19.00 PUBLICZNA PREZENTACJA: Wstępne Koncepcje

Prezentacja podsumuje wnioski z sesji eksperckich. Zostaną też przedstawione pierwsze ukierunkowane koncepcje dla parowozowni i terenów inwestycyjnych do dyskusji i ewaluacji z decydentami i mieszkańcami. Prezentacja, dyskusja, wystawa rysunków

Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU

Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 4 – CZWARTEK 8 CZERWCA : EWALUACJA

10.00 – 13.00 Punkt konsultacyjny dla zainteresowanych w Sali warsztatowej MOK.

Od 14.00 Prace warsztatowe, przygotowania do prezentacji finalnej koncepcji

DZIEN 5 – PIĄTEK 9 CZERWCA : FINAŁ

Cały dzień Prace warsztatowe, przygotowania do finalnej koncepcji

15:00 – 17.00 PREZENTACJA KOŃCOWA: Finalna Koncepcja

Podczas prezentacji omówione zostaną wyniki warsztatów oraz warsztatowa koncepcja.

Prezentacja, Sesja Q&A, wystawa rysunków, zakończenie warsztatów

Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU

Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

x

Zobasz także

Koleją do Rogoźna i Czarnkowa

Włodarze gminy Wągrowiec opublikowali ankietę w sprawie przywrócenia połączenia kolejowego z Wągrowca do Rogoźna i ...

XXIII Spotkanie pod dębem

We wsi Marlewo pod Rogoźnem po raz 23 upamiętniono śmierć króla Polski Przemysła II, a ...

Konserwacja Rowu Topolskiego

Powiat Średzki wraz z Gminą Środa będą wspólnie finansować konserwację Rowu Topolskiego. Powiat przeznaczy na ...

Budowlańcy przy Pływalni

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową obiektu handlowego w sąsiedztwie wolsztyńskiej pływalni przy ulicy ...

Stypendia dla uczniów WSCKZiU

2 lutego 2018 r. w ostrowskim Forum Synagoga Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczyła ...