Bolechowo 750×200 – maj 2017
Nickel 750×100 – Botaniczna

JEREMIE 2 znów do wzięcia

Przedsiębiorcy z Wielkopolski mogą już korzystać ze środków przeznaczonych na rozwój firm.

Wsparcie w postaci pożyczek udzielają profesjonalne instytucje finansowe. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest kontynuacją dobrze znanej wielkopolskim firmom Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.
W ramach projektu JEREMIE 2 obecnie udostępniane są mikropożyczki oraz pożyczki rozwojowe. Wartość pożyczek JEREMIE 2 może wynosić do 100 tysięcy zł w przypadku mikropożyczki i od kwoty ponad 100 tysięcy zł do 500 tysięcy zł przy ubieganiu się o pożyczkę rozwojową. Mikropożyczkę można zaciągnąć na maksymalnie 5 lat, a pożyczkę rozwojową na 7 lat.

Finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe MŚP, na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu m.in: realizację inwestycji związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzeniem nowych i ulepszonych produktów i usług, zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego. Preferencje uzyskają przedsięwzięcia z Obszaru Inteligentnych Specjalizacji oraz Wiejskich Obszarów Funkcjonalnych.

Szczegółowe warunki udzielania pożyczek oraz formalne wymagania dostępne są u Pośredników Finansowych, którzy bezpośrednio zajmują się rozpatrywaniem wniosków.

W ramach Inicjatywy JEREMIE Pośrednicy Finansowi podpisali do tej pory ponad 10 tys. umów pożyczkowych oraz poręczeniowych z przedsiębiorcami, którzy z samych środków JEREMIE otrzymali wsparcie w wysokości blisko 1,37 mld zł. Zaangażowanie tej kwoty pozwoliło na pozyskanie wsparcia o łącznej wartości ponad 2,78 mld zł, na które składają się, oprócz środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE, wkłady własne pośredników finansowych i innych instytucji uczestniczących w finansowaniu. Inicjatywa JEREMIE zwiększyła zatem dostęp wielkopolskich MŚP do źródeł zewnętrznego finansowania przy jednoczesnym niwelowaniu zjawiska tak zwanej luki finansowej występującej w tym sektorze.

Więcej informacji na temat pożyczek oraz projektu Jeremie 2 na stronie rpo.bgk.pl

x

Zobasz także

Kredyty bez zmian

Spłacający kredyty chwilowo odetchną z ulgą. Za rok raty mogą być wyższe Stopy procentowe w ...

Prognozy EBOR dla Polski

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 7 listopada 2017 r. opublikował prognozy makroekonomiczne dla Polski ...

Poznań spłaca długi

Sytuacja finansowa Poznania jest na tyle dobra, że Miasto niedawno spłaciło przed terminem 58 mln ...

Nadwyżka w cieniu deficytu

Sektor finansów publicznych wchodzi w deficyt, ale w budżecie państwa po III kwartałach nadal utrzymywała ...

Tytuł DPSW dla 14 banków

Minister Rozwoju i Finansów przyznał 14 bankom tytuł Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych (DPSW).   Dealerzy ...