Fotografia wnętrz

Jest budżet na 2019 r.

410 milionów złotych – tyle wyniesie przyszłoroczny budżet powiatu poznańskiego, który środę jednogłośnie został przyjęty Radę Powiatu w Poznaniu. Najwięcej pieniędzy wydanych zostanie na drogi i edukację. Jak zwykle powiat nie będzie oszczędzał na polityce społecznej i zdrowiu, na które łącznie przeznaczy blisko 39 mln złotych. Niestety, prawie drugie tyle, bo aż 32 miliony złotych, trzeba będzie „oddać” do budżetu państwa. To tak zwany podatek „janosikowy”, który płacą najbogatsze samorządy w kraju.

Ponad 125 mln zł na drogi!
125,5 mln zł – taka kwota w przyszłorocznym budżecie została przeznaczona na drogi powiatowe. W planie są m.in. pierwszy etap budowy obwodnicy Chomęcic (to odcinek o długości 1,55 km od budowanego węzła S5 w Konarzewie do ulicy Komornickiej w Głuchowie).
Kontynuowane będzie przebudowa ulicy Poznańskiej w Koziegłowach, budowa ścieżki rowerowej i przebudowa drogi na odcinku Pobiedziska – Kociałkowa Górka czy budowa ronda na ulicy Średzkiej w Rabowicach.
Jednak najwięcej, bo niemal 25 mln zł, pochłoną tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne. Realizowane są wspólnie z gminami, które budują węzły przesiadkowe przy stacjach kolejowych. Powiat buduje drogi i ścieżki rowerowe, którymi szybko i bezpiecznie można się do tych stacji dostać.

W przyszłym roku rozpocznie się też największa inwestycja w historii powiatu. To warta 77 mln zł przebudowa drogi, łączącej magazyny wojskowe w Borówcu z lotniskiem Krzesiny – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański. – Będzie to ponad ośmiokilometrowy odcinek, który polepszy jakość życia mieszkańców pobliskich osiedli i miejscowości – dodał starosta.
Powiat poznański w 2019 roku wyda około 1 mln zł na przygotowanie dokumentacji. Inwestycja, finansowana z budżetu Ministerstwa Infrastruktury, potrwa cztery lata.

Edukacja na drugim miejscu
101,7mln zł – tyle kosztować będzie edukacja w powiecie. Najwięcej, bo aż 65 mln złotych, wydanych zostanie na prowadzenie szkół publicznych.Wielokrotnie podkreślałem i będę podkreślał, iż edukacja jest jednym z priorytetowych zadań, które realizujemy. Dlatego na 2019 rok wydamy między innymi 6,6 mln złotych trafi do szkoły w Murowanej Goślinie, gdzie oprócz kompleksowej modernizacji budynku, powstanie sala gimnastyczna – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański.
O ponad milion będą większe wydatki związane z rozpoczęciem funkcjonowania Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze doposażenie najnowocześniejszej szkoły branżowej w kraju. Pozostałe placówki m.in. w Kórniku, Mosinie czy Rokietnicy w ramach projektu „Gotowi do pracy”, na doposażenie i pomoce dydaktyczne łącznie otrzymają 3,3 mln złotych.
Kontynuacja prac w ramach rewaloryzacji wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach pochłonie blisko 7 mln zł. W ośrodku dla dzieci niewidomych, oprócz prac konserwatorskich, wykonane będą roboty dostosowujące budynek do aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych oraz zakupione zostanie wyposażenie Muzeum tyflologicznego.
Bezpieczeństwo
Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową powiat poznański wyda blisko 3,5 mln zł. w tym. Z kolei strażacy otrzymają niemal 1,2 mln złotych z przeznaczeniem m.in. na zagospodarowanie terenu przy JRG-4 w Poznaniu, dofinansowanie zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, modernizację JRG-8 w Bolechowie oraz JRG-6 Krzesiny.
Polityka społeczna i zdrowie
Blisko 39 milionów złotych kosztować będzie powiat polityka społeczna, w której najwięcej, bo 15,6 mln zł, wydanych zostanie na Powiatowy Urząd Pracy, który obsługuje zarówno mieszańców Poznania, jak i powiatu. 3,6 mln złotych przeznaczono na powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a 2,4 mln zł kosztować ma przebudowa i wyposażenie budynków szeregowych w sąsiedztwie DPS-u w Lisówkach. Powstaną tam mieszkania chronione, służące osobom niepełnosprawnym w nauce samodzielnego życia. Prawie 407 tys. zł kosztować będzie program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, który obejmie też chłopców. Ponad 616 tys. zł wydatkowych zostanie przeznaczonych na funkcjonowanie izby wytrzeźwień. Za 1,2 mln złotych ze środków powiatu, dofinansowane zostaną warsztaty terapii zajęciowej, a 700 tys. złotych przeznaczone będzie na aktywizację społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnością i usamodzielnianych.
Dla rodzin
Aż 18 milionów złotych pochłoną wydatki na wspomaganie rodzin i pieczy zastępczej, w powiecie poznańskim, a dokładnie zapewnienie finansowania zawodowych rodzin zastępczych czy szkolenia dla nich. Aż 8,4 mln z tej kwoty to koszt działalności Domu Dziecka w Kórniku Bninie, Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy czy Domu Rodzinnego w Swarzędzu.

x

Zobasz także

Kładka powstanie w Krosinku

Podpisano umowę z wykonawcą budowy kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku, wyłonionym w ...

Listy do przyszłości

Gmina Czerwonak wyszła z kolejną ciekawą inicjatywą. – W tym roku mija 30 lat od ...

Dopiewski Budżet Obywatelski

Urząd w Dopieweie opublikował wykaz 21 działek geodezyjnych, zlokalizowanych w 11 miejscowościach Gminy Dopiewo. Szczegółowe ...

Aktywiści bronili drzew

Ulica Młodzieżowa w Suchym Lesie ma zostać przebudowana. W ramach inwestycji zaplanowano wycinkę kilkudziesięcioletniej alei ...

Węzeł w Tulcach już działa

Od 1 maja autobusy wjeżdżają na węzeł przesiadkowy w Tulcach. „Tulce Szkoła” to nazwa przystanku, ...