Jesteśmy Super

Powiat poznański po raz kolejny znalazł się wśród liderów samorządowych w naszym kraju. A wszystko dzięki zajęciu drugiego miejsca w ogólnopolskim rankingu gmin i powiatów za rok 2018. – Nagrody są miłe, zwłaszcza takie jak tytuł Super Powiat, ale wyznaję zasadę, że najważniejsza jest codzienna praca – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański, który podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich odebrał to prestiżowe wyróżnienie, dedykując je mieszkańcom 17 podpoznańskich gmin.

Starosta Jan Grabkowski w geście triumfu

Tytuł Super Powiat związany jest z wynikami samorządów w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów, prowadzonym przez ZPP. Przyznawany jest w sytuacji, gdy dany samorząd uzyskał największy procentowy udział realizacji wszystkich kategorii zawartych w rankingu. To rodzaj uhonorowania „Mistrzów wśród liderów”.

– To jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w kraju, ponieważ zarządzane jest przez ekspertów na bieżąco, i to w trybie on-line. A fakt, że uczestniczy w nim tyle jednostek świadczy o tym, że samorządy stanowią o sile naszego społeczeństwa. I zawsze będą podstawą państwa obywatelskiego – dodaje Jan Grabkowski, starosta poznański.

Konkurs prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Są to powiaty do 60 tysięcy mieszkańców, powiaty do 120 tysięcy osób, powyżej 120 tysięcy mieszkańców, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Powiat poznański klasyfikowany jest w kategorii powyżej 120 tysięcy mieszkańców. – W tym zestawieniu lepszy był tylko zaprzyjaźniony z nami powiat kartuski, z którym w ubiegłym roku podpisaliśmy oficjalną umowę o współpracy – dodaje starosta.

Starosta Jan Grabkowski odbiera nagrodę

Nasz samorząd punktował w 54 z 58 kategorii, tym samym uzyskując najlepszy wynik w kraju. Najwięcej, bo maksymalną liczbę punktów, otrzymaliśmy w kategoriach: „rozwój społeczeństwa obywatelskiego”, „wspieranie działań na rzecz społeczności gospodarki rynkowej”, „promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu” oraz „działania promocyjne”. Bardzo wysoko oceniono nas także w pozostałych sferach działalności, takich jak choćby „promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej” czy „rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego”.

Ranking ZPP opiera się na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego uczestnictwa wszystkich samorządów gminnych i powiatowych. Celem tego przedsięwzięcia jest wyłonienie i wyróżnienie najlepszych samorządów w kraju, a także ich promocja oraz integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.

x

Zobasz także

Trzy nowe ulice Czerwonaka

800 m nowej nawierzchni ul. Jonschera w Kicinie i 550 m ulic Topolowej i Lipowej ...

Kórniczanie łapią deszczówkę

Mała retencja to zgodnie z definicją zatrzymanie wody deszczowej w miejscu powstania opadu. Retencjonujesz: – ...

Wymyśl na nowo Marinę

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs studialny, otwarty, dwuetapowy na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenu przyległego ...

„Szatnia na medal” w Tulcach

29 lipca w hali sportowej w Tulcach miało miejsce podpisanie umowy, której przedmiotem jest udzielenie ...

Park w Owińskach dostępny

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach z dniem 1 sierpnia 2020 roku ...