Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producenta blisko 50 mln zł kary.

Gdy kupujesz wyroby budowlane:

Sprawdź, czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE lub znak budowlany.

Poprzez umieszczenie oznakowania, producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zapytaj w miejscu udostępniania o deklarację właściwości użytkowych.

Producent ma obowiązek zapewnić, aby jej kopia – w formie papierowej albo przesyłana drogą elektroniczną – była dostarczana z każdym udostępnianym wyrobem. Deklaracja to oświadczenie producenta, że wyrób faktycznie posiada właściwości określone w tym dokumencie.

Zajrzyj na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a także do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Publikowane są tam wyniki badań próbek wyrobów budowlanych.

Jeśli kupiłeś wadliwy produkt, złóż reklamację u sprzedawcy.

Masz na to 2 lata od daty zakupu. Możesz żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wpłaconej kwoty.

Jeśli podejrzewasz, że wyrób budowlany nie posiada deklarowanych właściwości, zawiadom Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Kontakty są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/winb.

Źródło: gunb.gov.pl

x

Zobasz także

Czynsz pochodną dochodów

Osoby, które będzie na to stać, prawdopodobnie zapłacą wkrótce wyższy czynsz za mieszkania komunalne.O sprawie ...

Zabił żonę i 4. sąsiadów

Pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej w procesie dotyczącym wybuchu w kamienicy na poznańskim Dębcu złożył na rozprawie ...

Deweloper wygrał z gminą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał korzystny wyrok dla dewelopera, realizującego inwestycję w Wielkopolsce. To ...

Więzienie dla kamienicznika

Pani Stefania do ostatnich dni walczyła w sądzie z nowym właścicielem kamienicy, który nękał lokatorów. ...

Oddadzą pieniądze za A2

Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie UE w sprawie zwrotu Polsce pomocy publicznej. Sąd UE oddalił ...