Fotografia wnętrz

Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producenta blisko 50 mln zł kary.

Gdy kupujesz wyroby budowlane:

Sprawdź, czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE lub znak budowlany.

Poprzez umieszczenie oznakowania, producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zapytaj w miejscu udostępniania o deklarację właściwości użytkowych.

Producent ma obowiązek zapewnić, aby jej kopia – w formie papierowej albo przesyłana drogą elektroniczną – była dostarczana z każdym udostępnianym wyrobem. Deklaracja to oświadczenie producenta, że wyrób faktycznie posiada właściwości określone w tym dokumencie.

Zajrzyj na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a także do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Publikowane są tam wyniki badań próbek wyrobów budowlanych.

Jeśli kupiłeś wadliwy produkt, złóż reklamację u sprzedawcy.

Masz na to 2 lata od daty zakupu. Możesz żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wpłaconej kwoty.

Jeśli podejrzewasz, że wyrób budowlany nie posiada deklarowanych właściwości, zawiadom Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Kontakty są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/winb.

Źródło: gunb.gov.pl

x

Zobasz także

Pokoje na godziny to biznes

Nie może budzić wątpliwości fakt, że działalność w postaci oferowania, a następnie wynajmu lokali turystom, ...

Wyczerpać tryb skargowy

Skarżąca Polka w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu zarzucała naruszenie art. 1 ...

Prostsze prawo budowlane

Sejm uchwalił nowelizacje prawa budowlanego i ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Nowe przepisy mają ...

SN o miejscach postojowych

W ocenie Sądu Okręgowego rękojmia jest wyłączona, jeżeli dla nieruchomości są prowadzone dwie księgi wieczyste, ...

Operacja „przekształcenie”

Osoby uprawnione, które podjęły decyzję, by zapłacić jednorazowo całą opłatę za przekształcenie prawa do użytkowania ...