Fotografia wnętrz
Finansowanie pomostowe

Kara za wadliwe wyroby

Za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzających konsumentów w błąd w zakresie deklarowanych parametrów materiałów budowlanych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na producenta blisko 50 mln zł kary.

Gdy kupujesz wyroby budowlane:

Sprawdź, czy na wyrobie znajduje się oznakowanie CE lub znak budowlany.

Poprzez umieszczenie oznakowania, producent wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

Zapytaj w miejscu udostępniania o deklarację właściwości użytkowych.

Producent ma obowiązek zapewnić, aby jej kopia – w formie papierowej albo przesyłana drogą elektroniczną – była dostarczana z każdym udostępnianym wyrobem. Deklaracja to oświadczenie producenta, że wyrób faktycznie posiada właściwości określone w tym dokumencie.

Zajrzyj na stronę Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, a także do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.

Publikowane są tam wyniki badań próbek wyrobów budowlanych.

Jeśli kupiłeś wadliwy produkt, złóż reklamację u sprzedawcy.

Masz na to 2 lata od daty zakupu. Możesz żądać naprawy, wymiany, obniżenia ceny, a nawet zwrotu całej wpłaconej kwoty.

Jeśli podejrzewasz, że wyrób budowlany nie posiada deklarowanych właściwości, zawiadom Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Kontakty są dostępne na stronie: https://www.gunb.gov.pl/winb.

Źródło: gunb.gov.pl

x

Zobasz także

Oddadzą pieniądze za A2

Autostrada Wielkopolska przegrała w sądzie UE w sprawie zwrotu Polsce pomocy publicznej. Sąd UE oddalił ...

2. nr „Nieruchomości@”

Ukazał się drugi numer kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Resort zaprasza do lektury drugiego numeru kwartalnika naukowego ...

Program ochrony zabytków

Cele i kierunki działań oraz zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, warunki ...

Bezkarne samowole budowlane

Skontrolowane inspektoraty nadzoru budowlanego nie prowadziły skutecznie postępowań kontrolnych i egzekucyjnych. Brakowało mechanizmów pozwalających na ...

Za drogie autostrady

NIK o zabezpieczeniu interesów Skarbu Państwa i użytkowników autostrad płatnych w umowach koncesyjnych i egzekwowanie ...