Ukraina

Kłopotliwa działka ze spadku

Gmina Opatów (woj. świętokrzyskie) otrzyma w spadku nieruchomość po zmarłym pensjonariuszu Domu Pomocy Społecznej. Tak się dzieje, jeżeli zmarła na terenie danej gminy osoba, nie miała rodziny i nie pozostawiła testamentu. W tym jednak przypadku, gmina z woj. świętokrzyskiego otrzyma działkę leżącą w woj. wielkopolskim. Jest to oddalona o ok. 500 km nieruchomość wstępnie wyceniania na 100 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, majątek zmarłej osoby, która nie miała rodziny ani nie zostawiła testamentu, przechodzi na własności gminy ostatniego miejsca zamieszkania.
W ten sposób gmina Opatów dostała w spadku działkę leżącą w Grodzisku Wielkopolski, czyli w odległości około 500 km. Sama gmina zarobi na tym około 100 tys. zł.
Często takiego rodzaju spadki bywają jednak uciążliwe. Chodzi o sytuacje, kiedy wraz z majątkiem zmarłej osoby, samorząd musi także przejąć jego długi lub inne zobowiązania finansowe.

W Domu Pomocy Społecznej z miejscowości Zochcinek na terenie gminy Opatów zmarł jeden z pensjonariuszy. Okazało się, że był właścicielem zabudowanej nieruchomości, wycenianej na około 100 tys. zł. Ponieważ mężczyzna nie miał rodziny, dzieci ani krewnych, którzy mogli by odziedziczyć działkę, przeszła ona – zgodnie z przepisami – na własność gminy, w której mieszkała zmarła osoba.

Czytaj także: Gminy dostają niechciane „prezenty”. Nie mogą odmówić przyjęcia spadku

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie to, że odziedziczona przez gminę Opatów działka znajduje się w Grodzisku Wielkopolskim, czyli w odległości około 500 km. Znajduje się na niej budynek mieszkalny i budynek gospodarczy. Są jednak w złym stanie technicznym i nie nadają się do zamieszkania czy użytkowania – przez 20 lat nikt się nimi nie zajmował.

Gmina planuje sprzedać działkę po jej formalnym przejęciu. Wstępnie jej wartość wyceniono na około 100 tys. zł. Jak się okazuje, to nie pierwszy raz, kiedy gmina Opatów dostała spadek po zmarłej osobie. W 2018 r. w ten sposób budżet gminy został zasilony kwotą 400 tys. zł.
Spadki są częstym problemem gmin

W 2021 r. Kielce ogłosiły postępowanie na sprzedaż mieszkania znajdującego się w… Łodzi. Mieszkanie zostało przejęte po zmarłej mieszkance miasta. W tym jednak przypadku samorząd najpierw musiał ponieść spore koszty.

W sprawie chodzi o to, że kobieta, która była zameldowana w Kielcach, planowała przeprowadzkę do Łodzi i w tym mieście planowała kupić mieszkanie. Niestety zmarła zanim zdążyła sfinalizować transakcję.

Kobieta wpłaciła tylko zadatek na mieszkanie w wysokości 1 tys. zł. Ponieważ rodzina zrzekła się spadku, przypadł on gminie ostatniego miejsca zamieszkania. W tym przypadku – miastu Kielce. Urząd musiał dopłacić zatem deweloperowi 312 tys. zł i stał się właścicielem mieszkania w Łodzi.

Głośnym przypadkiem była też Nowa Sól, która musiała przejąć spadek po mieszkańcu zmarłym w Częstochowie. Miał on niespłacony kredyt hipoteczny, na którym ponadto pojawiły się poważne zaległości. W sumie, wyniosły one 441 tys. zł. Bank, który stał się wierzycielem gminy, nie zgodził się na propozycję, aby przejąć nieruchomość za dług (nieruchomość także stała się własnością samorządu).
Trzeba zmienić przepisy

Jeżeli gmina przejmie po zmarłym długi, odpowiada za nie całym swoim majątkiem. To – zdaniem samorządów – jedna z najpilniejszych spraw do poprawienia w przepisach. Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego już w 2018 r. zaapelowało, aby odpowiedzialność gminy ograniczała się tylko do przejętych przedmiotów lub nieruchomości.

Zdaniem samorządowców pożądane byłoby również wprowadzenie zapisu, aby spadek nabywała gmina z miejsca położenia nieruchomości, jeżeli stanowi ona element masy spadkowej.

Dom, który przejęła gmina Opatów nie nadaje się do zamieszkania. Samorząd planuje go sprzedać (zdjęcie ilustracyjne, fot. Pixabay)

Źródło: portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Ułatwianie przekształceń

Pracujemy nad ustawą deregulującą prawo budowlane, która usprawni procesy inwestycyjne – poinformował wiceminister rozwoju Piotr ...

Zapomniany podatek deszczowy

Aby przeciwdziałać zmianom klimatu w miastach, niezbędne jest zwiększenie retencji wód. Nie da się jednak ...

Lokal zastępczy a remont

Gminy już nie muszą zapewniać lokali zamiennych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających rozbiórki lub remontu. ...

Plany miejscowe inaczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowuje projekt nowelizacji przepisów, który ma m.in. usprawnić sporządzania planów miejscowych ...

Główny geodeta u RPO

9 marca 2022 r. RPO Marcin Wiącek spotkał się z głównym geodetą kraju Waldemarem Izdebskim. ...