Starania Poznania przyniosły oczekiwany skutek! Przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i Chartowo po raz kolejny uzyskała dotację ze środków budżetu państwa w ramach tzw. Rezerwy Subwencji Ogólnej (RSO). Jej otrzymanie sprawi, że budżet miejski odzyska niemal 30 proc. nakładów poniesionych na przebudowę tzw. trasy katowickiej. 

W tym roku z budżetu państwa na realizację tej inwestycji otrzymamy blisko 20,5 mln zł – informuje Jan Gosiewski, zastępca dyrektora ds. strategii i projektów Wydziału Transportu i Zieleni Urzędu Miasta Poznania. Dodaje, że to drugie dofinansowanie przebudowy trasy katowickiej ze środków RSO, wspierającej zadania inwestycyjne prowadzone na drogach wojewódzkich, w ramach których dokonuje się modernizacji i przebudowy obiektów mostowych.

Dotacja odnosi się każdorazowo do nakładów ponoszonych w danym roku kalendarzowym, więc w tym roku również ubiegaliśmy się o wsparcie finansowe trwającej inwestycji. W ubiegłym roku ze środków RSO otrzymaliśmy aż 26,32 mln zł wyjaśnia Jan Gosiewski.

„Przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo w Poznaniu”, realizowana przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie w oparciu o wskazanie Zarządu Dróg Miejskich, ma pochłonąć ponad 160 mln zł. Realizacja przebudowy przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem. W czerwcu planowane jest wykonanie pierwszej warstwy nawierzchni drogowej z asfaltu, na lipiec zaplanowano zakończenie betonowań całego ustroju nośnego. Według harmonogramu całość robót budowlanych ma zakończyć się w listopadzie br., zaś zakończenie wykonania przedmiotu umowy zaplanowano na luty przyszłego roku.

Jacek Łakomy, biuro prasowe UMP