Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

Koniec chaosu w przestrzeni

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju obiecuje, że jeszcze w marcu zostanie opublikowany projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Zakłada ona ustanowienie nowych aktów prawa miejscowego – planu ogólnego, planu zabudowy i standardów urbanistycznych. Planowanie przestrzenne miałoby również zostać powiązane z kształtowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia, że istniejące obecnie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zachowają ważność. Na opracowanie planów ogólnych gminy dostaną trzy lata.
Pojawić ma się zamknięty katalog inwestycji, które mogłyby uzyskać decyzję lokalizacyjną. Dokument ten musiałby być zgodny z planem ogólnym i spełniać standardy urbanistyczne.
Chaos przestrzenny kosztuje Polskę ponad 84 mld zł. Znaczną część tych kosztów stanowią te związane z transportem i mobilnością.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

O założeniach nowej ustawy o planowaniu przestrzennym poinformował w trakcie zgromadzenia ogólnego Związku Miast Polskich Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Od razu zastrzegł, że założenia te stanowią jednak dopiero punkt wyjścia i by nie traktować ich zbyt wiążąco.

Jak wyjawił Soboń nowy projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowych aktów prawa miejscowego – planu ogólnego, planu zabudowy i standardów urbanistycznych (w ramach systemu miałyby jeszcze funkcjonować uchwały ws. zintegrowanego projektu inwestycyjnego, decyzja lokalizacyjna, zaś na poziomie ponadlokalnym decyzja ministra rozwoju regionalnego w sprawie rezerwacji terenu dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym oraz decyzja marszałka województwa w sprawie rezerwacji terenu dla inwestycji celu o znaczeniu wojewódzkim).
Dla terenów, gdzie już funkcjonuje zabudowa, w „znacznym stopniu określająca kształt przestrzeni”, ale potrzebne jest uzupełnienie tej zabudowy, resort chce wprowadzić standardy urbanistyczne, które byłyby podstawą do przygotowania decyzji lokalizacyjnej. Standardy te byłyby określane w postaci przepisów gminnych lub (jeśli nie będzie gminnych) przepisów ustawowych tak, aby zapewnić mieszkańcom i użytkownikom danego terenu dostęp do infrastruktury społecznej i technicznej.
Źródło:portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Kwartalnik „Nieruchomości@”

Resort sprawiedliwości prezentuje pierwsze wydanie kwartalnika naukowego „Nieruchomości@”. Czasopismo, które powstało z inicjatywy Patryka Jakiego, ...

Standard lokali socjalnych

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka napływają sprawy, w których klienci opisują warunki panujące w przyznawanych ...

Polska pustynią Europy

Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ...

Pranie a estetyka budynku

Wieszanie na suszarce bielizny osobistej o dyskusyjnej estetyce oraz pościeli i odzieży, która zasłania częściowo ...

NIK o mieniu wojskowyn

Agencja Mienia Wojskowego rzetelnie i gospodarnie zarządzała nieruchomościami Skarbu Państwa. Wyjątki dotyczyły udzielania i realizacji ...