Ładowarki emu.energy

Konkurs na Stary Rynek

W środę, 1 października, miejski konserwator zabytków we współpracy z Wydziałem Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania ogłaszają konkurs na koncepcję nowego zagospodarowania i aranżacji przestrzeni Starego Rynku w Poznaniu w granicach jego płyty.

Celem opracowania jest uzyskanie nowej jakości tej przestrzeni, uwzględniającej w pełni historyczne uwarunkowania i zabytkowy charakter zachowanej zabudowy oraz elementów małej architektury, rzeźby itp.
W opracowaniu konkursowym przedstawić należy:
– sposób opracowania nawierzchni płyty Starego Rynku oraz wylotów ulic, z uwzględnieniem istniejącego zróżnicowania poziomu terenu;
– propozycję oznakowania i preferowanych rozwiązań plastycznych na szyldy, reklamy, kosze na śmieci oraz lokalizację ławek i ich formy, zieleni sezonowej itp;
– rozmieszczenie ogródków wraz z formą ich zadaszenia, parasoli czy ewentualnych ogrodzeń;
– lokalizację i formę straganów (sprzedaż pamiątek, kwiatów itp.);
– ujednolicony program informacji turystycznej, w tym m. in. lokalizację pełnoplastycznej makiety Starego Rynku przeznaczonej dla osób niewidomych ;
– propozycję nowej iluminacji Starego Rynku, w tym iluminacji płyty .
Konkurs jest jednoetapowy, otwarty, studialny, urbanistyczno- architektoniczny. Udział w nim może wziąć każdy, bo choć kierowany jest głównie do architektów, plastyków i studentów, to uczestnicy konkursu nie muszą posiadać specjalnych uprawnień. Regulamin konkursu dostępny jest w biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków od 1 października. Tam też należy składać prace konkursowe do 28 listopada do godz. 15.00.
Ogłoszenie wyników przewidziano na 10 grudnia 2008 r. BKK

x

Zobasz także

Powitamy „Gospodarzy Domu”

Od stycznia ruszy w Poznaniu program „Gospodarz Domu”, w którym udział będzie mogło wziąć ok. ...

Budownictwo na terenach gmin

W 2018 roku gminy przekazały inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe 874,6 ha gruntów – wynika z ...

Ł. Mikołajczyk urzęduje

Łukasz Mikołajczyk rozpoczął oficjalnie swój pierwszy dzień pracy na stanowisku wojewody wielkopolskiego. Spotkał się z ...

Tysiące osób bez zaświadczeń

Użytkowanie wieczyste odeszło do lamusa, jednak setki tysięcy Polaków wciąż nie mają zaświadczenia o jego ...

Ceny mieszkań idą w górę

Ceny mieszkań znów rosną zaskakująco szybko. Dla kupujących na kredyt to może być dobra chwila, ...