Konsultacje online

Od sierpnia Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu zmienia zasady wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz reguły prowadzenia konsultacji społecznych. Będzie można wziąć w nich udział zdalnie. Na takie zmiany pozwala ustawa zwana „Tarczą 4.0”.
Infografika ilustrująca udział mieszkańców w procedurze planistycznej: oś czasu, a na niej zaznaczone poszczególne punkty procedury
MPU zmienia zasady pracy nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przepisy tzw. „Tarczy 4.0” weszły w życie 24 czerwca. Ustawodawca dopuścił w nich m.in. możliwość organizowania dyskusji publicznych w trybie zdalnym. Dlatego poznańska MPU zmienia zasady pracy nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Pierwszy etap konsultacji społecznych

Organizowany jest po tym, gdy rada miasta podejmie uchwałę o przystąpieniu do prac nad projektem mpzp. Obejmować będzie publikację materiałów informacyjnych oraz wyznaczenie terminu zbierania wniosków do projektu planu miejscowego. Materiały będą publikowane na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy) oraz na stronie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu (www.mpu.pl).

Drugi etap konsultacji społecznych

Drugi etap organizowany jest w momencie, gdy gotowa jest koncepcja projektu (powstała między innymi na podstawie wniosków zebranych na pierwszym etapie), a przed skierowaniem projektu do tzw. opiniowania i uzgadniania.

Konsultacje społeczne na drugim etapie będą obejmowały publikację materiałów informacyjnych oraz termin zbierania opinii o projekcie. Na tym etapie, jeśli będzie taka potrzeba, MPU przewiduje także organizację spotkań informacyjnych w trybie zdalnym (na platformie ZOOM).

Dane potrzebne do udziału w spotkaniu online będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miasta Poznania (www.poznan.pl/konsultujemy), na stronie MPU (www.mpu.pl) oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/). W spotkaniu zdalnym będzie można wziąć udział korzystając z opublikowanego linku internetowego lub przez zalogowanie się na platformie ZOOM przy pomocy id i hasła, które również wcześniej zostaną opublikowane.

Wyłożenie projektu planu miejscowego do publicznego wglądu oraz dyskusja publiczna

Podobnie jak na drugim etapie konsultacji społecznych, dyskusje publiczne dotyczące projektów mpzp będą organizowane w trybie zdalnym (również na platformie ZOOM). Informacje niezbędne do udziału w dyskusji będą publikowane z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (www.mpu.pl) w Poznaniu oraz w mediach społecznościowych (www.facebook.com/mpu.poznan/).

Każda dyskusja publiczna będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia – przekaże je moderator. Następnie odbywać się będzie prezentacja projektu, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań czy zabranie głosu.

UWAGA! Dyskusje publiczne organizowane zdalnie będą nagrywane. Ma to zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procedury planistycznej, rzetelność sporządzania protokołu z dyskusji oraz sprawny i niczym nie zakłócony przebiegu dyskusji. Każdy ma jednak prawo sprzeciwić się nagrywaniu wizerunku i głosu. W takim przypadku MPU prosi o wyłączenie kamery oraz mikrofonu i wzięcie udział w dyskusji na czacie. Nagrania nie będą archiwizowane i będą usuwane niezwłocznie po sporządzeniu protokołu.

W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji online, istnieje możliwość konsultacji z zespołem projektowym w ramach wyłożenia projektu mpzp do publicznego wglądu. Z dokumentem będzie można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu w dni robocze (w godzinach od 9 do 13). Ze względu na pandemię niezbędne jest zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Pracowni lub założenie rękawiczek ochronnych.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów mpzp składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.

Więcej informacji: mpu.pl

x

Zobasz także

Dożynki 2021 online

Nie udało się nam spotkać w 2020 roku, nie uda się także w 2021 – ...

Łazarz i Wilda płatne

Od 2 sierpnia na terenie Wildy i Łazarza postój będzie płatny na całym, nieobjętym dużymi ...

65 lat Czerwca 56

Wielkopolska odda cześć bohaterom Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Mija 65 lat od wydarzeń Poznańskiego Czerwca ...

Spieszmy ratować pszczoły

Jeśli pszczoły wymrą, wymrze też ludzkość, to niestety naturalna, logiczna ciągłość zdarzeń. Żeby jednak pomóc ...

Umowa na węzeł

Wiosną 2023 r. będzie można przejechać bezkolizyjnie pod torami kolejowymi na granicy Poznania i Plewisk. ...