Fotografia wnętrz

Konsultacje południowo-zachodniego klina zieleni

Rozpoczyna się I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej „Południowo-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu – obszar B. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu, wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zebranie sugestii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 2 grudnia 2010 r. o godz. 17 w szkole podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu. BKK

Konsultacje południowo-zachodniego klina zieleni

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przystępuje do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu południowo-zachodniego klina zieleni. W związku z opracowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej „południowo-zachodniego klina zieleni” w Poznaniu – obszar E odbędzie się spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców w tej sprawie.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 listopada br. o godz. 17 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu (wejście od ul. Żonkilowej). BKK

x

Zobasz także

Nowa strategia rozwoju

Strategię rozwoju województwa do 2030 roku przyjął 27 stycznia Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Według władz samorządu ...

Turyści polubili Polskę

W pierwszych trzech kw. 2019 r. Polskę odwiedziło o 8,2 proc. więcej zagranicznych turystów niż ...

Nadzwyczajny zjazd samorządowców

Podczas obrad II Nadzwyczajnego Wielkopolskiego Kongresu Samorządowego ponad 200 obecnych w Sali Sesyjnej UMWW w ...

Granty na „Rozwój Lokalny”

54 miasta rozpoczęły wyścig po granty z Programu „Rozwój Lokalny”; mają szanse na wsparcie doradcze ...

Architekci dla J. Owsiaka

Herbatka z Robertem Koniecznym w jego Arce, a może zwiedzanie Pawilonu Miesa van der Rohe ...