Fotografia wnętrz

Konsultacje południowo-zachodniego klina zieleni

Rozpoczyna się I etap konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej „Południowo-Zachodniego Klina Zieleni” w Poznaniu – obszar B. Spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego tematem będzie omówienie uwarunkowań i założeń do projektu planu, wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania oraz zebranie sugestii dotyczących wyżej wymienionego obszaru, odbędzie się w czwartek, 2 grudnia 2010 r. o godz. 17 w szkole podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu. BKK

Konsultacje południowo-zachodniego klina zieleni

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu przystępuje do drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu planu południowo-zachodniego klina zieleni. W związku z opracowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej „południowo-zachodniego klina zieleni” w Poznaniu – obszar E odbędzie się spotkanie z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, którego celem będzie omówienie koncepcji projektu planu oraz zebranie opinii mieszkańców w tej sprawie.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 listopada br. o godz. 17 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 przy ul. Żonkilowej 34 w Poznaniu (wejście od ul. Żonkilowej). BKK

x

Zobasz także

Taniec przy akcie erekcyjnym

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pierwszej siedziby Polskiego Teatru Tańca. Pierwszy raz tancerze Polskiego Teatru ...

Dworzec Główny z intencjami

Współpraca z Miastem Poznań przy planowanej modernizacji dworca Poznań Główny, a także stworzenie przy dworcu ...

Tramwajem przez Ratajczaka

Ponad sto osób przyszło na spotkanie konsultacyjne dotyczące budowy tramwaju wzdłuż ul. Ratajczaka. Przedstawiono wstępne ...

Centrum Warte Poznania

Do 2 marca 2020 r. miasto czeka na projekty w konkursie Centrum Warte Poznania! W ...

BUDMA 2020 – cała gama budownictwa

Targi BUDMA to wydarzenie skupiające całą branżę budowlaną. To czas premier rynkowych, nowości technologicznych, zdobywania ...