Finansowanie pomostowe

Kontrole na Umultowie

Od czwartku, 2 sierpnia br. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Straż Miejska Oddział Piątkowo przystąpią do kompleksowej kontroli posesji zlokalizowanych na osiedlu Umultowo. Kontrolerzy będą sprawdzać obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejących sieci kanalizacji sanitarnej, w celu wyeliminowania zbiorników bezodpływowych. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach nieruchomości. Sprawdzą odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, posiadanie umów z firmami świadczącymi usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i posiadanie dowodów płacenia za te usługi. Skontrolują czy firma wywozowa udostępnienia właścicielom nieruchomości worki do gromadzenia surowców wtórnych tj. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych, sprawdzą czystości przyległych do posesji chodników. Kontroli poddane będzie także opłacanie podatku za posiadanie psa, czy pies został zarejestrowany i oznakowany, czy posiada aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
W pierwszej kolejności kontrolą zostaną objęte nieruchomości przy ulicach: Anyżowej, Dolnej, Jarowej, Jasnych Błoniach, Kresowej, Łagodnej, Migdałowej, Mleczowej, Poręba, Radłowskiej, Spokojnej, Umultowskiej oraz Uroczej.
Następnie kontrolerzy pojawią się na Szczepankowie przy ulicach: Szczepankowo, Gospodarska, Wygon, Gościnna, Gminna, Spławie, Glebowej oraz Na Dołku. BKK

x

Zobasz także

Agrobex ukończył 30 lat

Poznański deweloper, Agrobex od niemal trzech dekad stawia mieszkania w Wielkopolsce. Budując domy, mieszkania i ...

Poznań najzieleńszym miastem

Wśród największych miast Polski, metropolią posiadającą najwięcej zieleni jest Poznań. Tereny zielone zajmują w naszym ...

UAM obchodzi 100 lat istnienia

7 maja 1919 roku odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego nowo powstałej Wszechnicy Piastowskiej, ...

Promieniowanie bez kontroli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem ...

XI Europejski Kongres Gospodarczy

W agendzie 11. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC, Katowice, 13-15 maja 2019 r.) kilkanaście sesji ...