Finansowanie pomostowe

Koordynacja miejskich budów

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie zrobiła kolejny krok w kierunku skoordynowania jak największej liczby działań inwestycyjnych w mieście. Wraz z Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ podpisała porozumienie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych. Ma ono na celu gromadzenie oraz udostępnianie informacji o inwestycjach i remontach, a także zdarzeniach powodujących utrudnienia w ruchu oraz ich koordynację.

Od lewej: Jarosław Zawadzki – z-ca dyr. ZGiKM GEOPOZ, Marcin Gołek – wiceprezes PIM, Tomasz Lewandowski – prezes ZKZL

Współpraca PIM, ZKZL i GEOPOZ-u polegać będzie na wymianie aktualnych danych, umożliwiając wspólne przygotowanie i realizację inwestycji. Dane gromadzone i udostępniane będą przez GEOPOZ za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej. Do systematycznego i pełnego udostępniania informacji o planowanych oraz realizowanych inwestycjach na obszarze miasta w ramach SIP zobligował wydziały i miejskie jednostki organizacyjne Prezydent Miasta zarządzeniem z maja br.

Dzięki takim działaniom możliwe będzie graficzne odzwierciedlenie na mapie Poznania planowanych inwestycji. Poszczególnym podmiotom łatwiej będzie zweryfikować swoje plany inwestycyjne i podjąć starania zmierzające do wspólnej realizacji projektów na danym obszarze w jednym czasie.

Rolą PIM będzie monitorowanie i zarządzanie wprowadzanymi przez użytkowników danymi w taki sposób, aby zaproponować sygnatariuszom porozumienia optymalny czas na przeprowadzenie inwestycji, biorąc pod uwagę koszty i uciążliwość dla mieszkańców. Stosowne porozumienie w tej sprawie PIM i GEOPOZ podpisały w lipcu br. – ZKZL jest pierwszym sygnatariuszem porozumienia, który reprezentuje budownictwo kubaturowe – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Budowa Centrum Senioralnego

W Poznaniu ruszyła budowa największego w Polsce kompleksowego centrum senioralnego – w środę uroczyście wmurowano ...

Nowe nazwy ulic i placów

Rada Miasta zadecydowała o nowych nazwach dla ulic, skwerów, parku i jednej szkoły. Zlikwidowano też ...

„Uratuj Poznań Główny”

Jak można by poprawić wygląd i funkcjonowanie Dworca Głównego w Poznaniu? Jakie inwestycje są potrzebne, ...

Poznań odzyskuje dawny blask

Zabytkowe kamienice w Poznaniu, a także inne historyczne obiekty, jak Pałac Mielżyńskich i Pawilon Krzyżanowskiego, ...

„KonsTYtucJA” muralem w centrum

Obywatele RP proponują, by napis pojawił się na budynku przy ul. Ratajczaka.- Baner KONSTYTUCJA, który ...