Kres chaosu przestrzennego

84,3 mld zł rocznie kosztuje Polaków chaos przestrzenny. Tyle co roku płacimy za lata zaniedbań w gospodarowaniu przestrzenią – wynika z raportu Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN). Naukowcy wskazują, że plany miejscowe powinny obejmować całe gminy, ewentualnie dzielnice i sołectwa. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapowiada nowe rozwiązania, której mają uporządkować chaos przestrzenny w Polsce.

Koszty chaosu przestrzennego są coraz większe i będą rosły.
Za brak jasnej wizji rozwoju osadnictwa płacą w takim samym stopniu gminy, jak i ich mieszkańcy.
Potrzebna jest szybka interwencja i zmiany w przepisach dotyczących kształtowania ładu przestrzennego.
O zarządzaniu przestrzenią miejską dyskutować będziemy od 13 do 15 maja w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, pod patronatem PortalSamorzadowy.pl, na który serdecznie zapraszamy.

Podczas zorganizowanej w Najwyższej Izbie Kontroli debaty „Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni”, eksperci dyskutowali m.in. o skutkach złego stanu polskiej przestrzeni oraz o kierunkach niezbędnych reform w planowaniu i gospodarowaniu przestrzenią.

  • W Polsce od lat mamy do czynienia ze zjawiskami sprzyjającymi narastaniu chaosu przestrzennego, szczególnie na obszarach zurbanizowanych. Jest to tym bardziej niepokojące, że dewastacja ładu przestrzennego jest zjawiskiem trwałym i niejednokrotnie nieodwracalnym, a konsekwencje błędnych decyzji ponosić będą przyszłe pokolenia – mówi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

NIK na podstawie ponad 40 kontroli przeprowadzonych od 2010 do 2016 roku opracowała raport pt. „System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym”. W ocenie Izby Polska przestrzeń jest źle zarządzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływają na szeroko rozumianą jakość życia mieszkańców.

Podczas konferencji zaprezentowano dane, z których wynika, że chaos przestrzenny kosztuje Polskę 84,3 mld zł rocznie – 20,5 mld zł to koszt infrastruktury rozproszonej zabudowy, 12,6 mld zł pochłania ochrona środowiska i zdrowia, 31,5 mld zł to koszty nadmiernie wydłużonych dojazdów do pracy i szkoły.
Kontrolerzy NIK wykazali, że chaos przestrzenny ma wiele wspólnego z powszechnym brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wiele gmin unika ich uchwalania ze względu na koszty. Koszty te związane są z obowiązkiem wykupu terenu pod drogi publiczne projektowane w planie miejscowym, jak również odszkodowaniami, jeżeli wskutek uchwalenia planu nastąpiła zmiana sposobu użytkowania terenu.

  • Izba przygotowała szereg wniosków, które powinny zapobiec chaosowi przestrzennemu. Dzisiejszą konferencję postrzegam, jako kolejny etap w dyskusji, w którą NIK włączyła się licznymi kontrolami i raportem ogłoszonym w 2017 r. w trosce o przyszłość polskiej przestrzeni – mówi prezes NIK.
    Polska Akademia Nauk zaapelowała do rządu o rozwiązanie problemu kryzysu przestrzennego w Polsce. – Dzisiejsza konferencja wpisuje się w nasz postulat szerokiej akcji edukacyjnej dotyczącej prawidłowego zarządzania przestrzenią – mówi prof. Roman Słowiński, wiceprezes PAN.ZASIĘGI PLANÓW MIEJSCOWYCH W GMINACH – mapy różnych rejonów Polski

Z kolei prof. Przemysław Śleszyński przedstawił raport Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk o przestrzeni publicznej, przygotowany przez 30 naukowców. Wskazują oni, że chaos przestrzenny w Polsce ma przyczyny historyczne: zabory, okupacja, gospodarka PRL-u, a także współczesne: prawo nie działa, jak powinno, a Polacy postrzegają ład przestrzenny jako zaszłość poprzedniej epoki.

x

Zobasz także

Za ile kupimy działkę

Cena gruntu jest bardzo ważnym składnikiem łącznych kosztów zakupu lub wzniesienia budynku mieszkalnego. Eksperci portalu ...

Dane GUS zatrważają

Według stanu na koniec stycznia 2021 roku do rejestru REGON wpisanych było 4 mln 667,5 ...

A jednak lokale drożeją

W trzecim kwartale 2020 roku mieszkania zdrożały o 10,9 procent rok do roku i 2 ...

Ukraińcy kupują mieszkania

W 2019 r. w ręce cudzoziemców trafiło blisko 8,5 tys. mieszkań oraz prawie 2,5 tys. ...

Kryzys budownictwa trwa

Kryzys wywołany koronawirusem odbija się na branży budowlanej. Kolejny miesiąc produkcja budowlano-montażowa jest na niższym ...