Finansowanie pomostowe

Kto przebuduje Gdyńską?

Do 26 kwietnia mają czas wykonawcy, którzy chcą zgłosić się do przetargu, który ogłosiły Poznańskie Inwestycje Miejskie

na wykonanie przebudowy fragmentu ul. Gdyńskiej. Jeśli uda się go rozstrzygnąć to inwestycja ma być zrealizowana do końca listopada przyszłego roku.Przedmiotem szykowanej inwestycji jest przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania, do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków. – Przebudowa położonego na terenie gminy Czerwonak fragmentu drogi wojewódzkiej nr 196 to ostatni z etapów budowy i rozbudowy dróg do spalarni śmieci ITPOK. Decyzja o jej budowie jest efektem uzgodnień i dobrej współpracy samorządów w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań – mówi Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Miasta Poznania.

PIM ogłosił przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a wybrany wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie wszystkich projektów, zezwoleń i prace niezbędnych do wykonania i dopuszczenia do użytkowania przedmiotu przebudowanej ulicy.

Chodzi o budowę dwóch jezdni rozdzielonych pasem dzielącym; budowę rond na skrzyżowaniach z ul. Poznańską i Piaskową; budowę drogi serwisowej pomiędzy ul. Poznańską i Piaskową, zapewniającej obsługę posesji przyległych do ul. Gdyńskiej.

Inwestycja przewiduje ponadto budowę zatok autobusowych, chodników, dróg rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, kanału technologicznego, przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi oraz budowę i przebudowę zjazdów.

Projekt należy dowiązać do wcześniej przebudowanego odcinka ul. Gdyńskiej na terenie Poznania. Spółka PIM liczy, że zapewnienie połączenia ulicy Gdyńskiej z ulicami Poznańską i Piaskową poprzez zaprojektowane ronda, wpłynie na poprawę warunków i płynności ruchu, a także zwiększy jego bezpieczeństwo oraz będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

Zadanie jest finansowane z budżetu miasta oraz ze środków uzyskanych z dotacji unijnej. Całkowita przewidywana wartość przedsięwzięcia to ok. 40,3 mln zł, natomiast wartość dotacji ze środków UE to 12,2 mln zł. Podmioty, które chcą zgłosić się do przetargu mają czas do 26 kwietnia, jeśli uda się go rozstrzygnąć to termin zrealizowania inwestycji do koniec listopada przyszłego roku.

Źródło:PIM, UMP, oprac. jg

x

Zobasz także

6.lokali komunalnych

W obecności mieszkańców, a także przedstawicieli Rady Miejskiej, burmistrz Dariusz Urbański i Prezes MG Sport ...

Informator Mosiński 03.2019

Władze gminy zapraszają do lektury cyfrowego wydania marcowego numeru „Informatora Mosińskiego”. Wersja papierowa – już ...

Na spacery wokół Glinianek

Ścieżka pieszo-rowerowa na Gliniankach z małą infrastrukturą edukacyjną – gotowa dla spacerowiczów. Obecnie ogłoszony został ...

Śnieżycowy Jar – trudności

W związku z ćwiczeniami wojsk pancernych w dniach 1-31 marca br. na poligonie w Biedrusku, ...

Spalarnia nie truje

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja ...