Kurs na inwestycje

Podczas sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego radni przyjęli budżet na 2018 rok.

Wcześniej projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. „Ten budżet jest budżetem, który konsekwentnie realizuje linię inwestowania w Wielkopolskę. Jesteśmy przykładem, że można szybko i efektywnie wydawać środki w ramach europejskiej polityki spójności. Mamy ambicje, żeby zrealizować 100 procent tego, co zamierzamy” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

W przedstawionym przez Zarząd Województwa projekcie budżetu na 2018 rok wpływy budżetowe wyniosą ok 1,6 mld zł, natomiast wydatki kształtować się będą na poziomie 1,9 mld zł. Deficyt w wysokości 295,1 mln oraz wykup obligacji 30 mln zł zostanie pokryty emisją nowych obligacji w łącznej kwocie 325,1 mln zł. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 837,2 mln zł, które stanowią 45,2% wszystkich wydatków.

Na realizację projektów infrastrukturalnych zarówno kolejowych, jak i drogowych planujemy wydać ok. 950,5 mln zł. Kontynuowana będzie realizacja projektów związanych z zakupem nowego i modernizacją posiadanego taboru. 382,5 mln zł województwo wyda na budowę oraz bieżące utrzymanie dróg. Modernizacje czekają między innymi drogę 305 na południu wielkopolski, drogę 123. Budowana będzie również obwodnica Wronek.

Plan na 2018 rok zakłada również istotne wydatki w tzw. sferę społeczną. Kwotą 293,4 mln zł wsparta zostanie ochrona zdrowia i polityka społeczna, gdzie między innymi na inwestycje w szpitalach wielkopolskich podległych Samorządowi Województwa wydatkowanych zostanie 186,7 mln zł. Wsparcie bieżącej działalności oraz inwestycje w instytucjach kultury to kwota 143,4 mln zł.

Również, podobnie jak w poprzednich latach, zaplanowane zostały wydatki związane z rozwojem obszarów wiejskich, sportem i turystyką, edukacją czy współpracą z organizacjami ze sfery pożytku publicznego, na które Województwo planuje przeznaczyć 70,7 mln zł.

x

Zobasz także

Przyjazny dla biznesu

Poznań został wysoko oceniony w prestiżowym rankingu „European Cities and Regions of the Future”, stworzonym ...

Moody’s: dla Poznania A3

Agencja ratingowa Moody’s nadała miastu Poznań ocenę „A3” z perspektywą stabilną. To bardzo dobry wynik, ...

Galeria Półwiejska 2 do rozbiórki?

Naczelny Sąd Administracyjny 7 lutego 2018 r. uznał, że analiza nasłonecznienia galerii u zbiegu ulic ...

Obrady marszałków województw

9 lutego 2018 roku w Warszawie odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku Województw RP, w którym ...

Jaka przyszłość Fortu IX

Wtorkową sesję (6. lutego) zdominowały tematy związane z oświatą oraz planami zagospodarowania przestrzennego. Rada miasta ...