Fotografia wnętrz

Lasek Dębiec odnowiony

Zadrzewiony Park Lasek Dębiec otaczający fort IXa to teren zieleni oparty na założeniu pofortecznym oddzielony od osiedli mieszkaniowych jedynie drogą jezdną – ul. 28 Czerwca 1956 stanowi świetny teren spacerowy dla mieszkańców. Oddane do użytku w ostatnich latach trzy nowe budynki mieszkalne położone w bezpośrednim sąsiedztwie Lasku Dębiec bardzo zyskały na atrakcyjności a znaczenie Lasku Dębiec jako terenu rekreacyjno-wypoczynkowego jeszcze wzrosło.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców zapewnienia bezpiecznych spacerów w zrewitalizowanej przestrzeni Zarząd Zieleni Miejskiej w 2018 r. przystąpił do remontu parku zlecając najpierw dokumentację projektową, a w 2019 wkroczył w teren z pracami budowlanymi, które już zostały zakończone.

W parku Lasek Dębiec wymieniono zniszczoną popękaną i nierówną nawierzchnię alejek zastępując ją nową bitumiczną oraz mineralną, dodatkowo w południowo-zachodniej części parku w miejscu wydeptanej ścieżka wybudowano nowy ciąg pieszy. W ramach remontu zlikwidowano wszystkie ławki bez oparcia zastępując je nowymi z oparciem dostosowane stylem do istniejących, które oczyszczono i pomalowano, ujednolicono kosze do śmieci. Teren parku od strony szkoły, w rejonie którym parkują samochody zabezpieczono słupkami betonowymi, które uniemożliwią wjazd.

x

Zobasz także

Pomoc niepełnosprawnym

Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się z prowadzonymi przez miasto działaniami na rzecz ...

Pętla Piątkowska od macochy?

Radny Krzysztof Rosenkiewicz zapytał w interpelacji o możliwość modernizacji przystanków tramwajowych na trasie do pętli ...

Skwer im. G. Labudy

Na razie to jeszcze projekt uchwały, aby skwer u zbiegu ulic Marcelińskiej i Rycerskiej nazwać ...

Centrum Smochowic inaczej

Rozpoczynają się prace związane z przebudową placu u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej ...

Laureaci „Dobrego remontu”

Kamienica u zbiegu ulic Wielkiej i Szewskiej zwyciężyła w konkursie „Dobry remont”. Drugie miejsce zajął ...