Lepsze warunki kredytowania dla zawodów zaufania publicznego

Osoby wykonujące tzw. zawody zaufania publicznego, czyli na przykład lekarze, prawnicy, nauczyciele czy architekci, mogą liczyć na specjalne warunki ubiegając się o kredyt hipoteczny. Polegają one bądź to na uproszczonej procedurze w banku, bądź korzystniejszych warunkach cenowych. Lista zawodów zaufania publicznego jest dość długa. Znajdują się na niej profesje, których wykonywanie, oprócz ukończenia kierunkowych studiów wyższych, wymaga zdobycia dodatkowych dyplomów czy licencji, bez których samodzielne wykonywanie pracy nie jest możliwe. I choć rząd aktywnie pracuje nad deregulacją zawodów, do takich profesji można zaliczyć m.in. lekarza, adwokata, sędziego, radcę prawnego, doradcę podatkowego, rzeczoznawcę majątkowego, doradcę inwestycyjnego, architekta czy biegłego rewidenta, ale również nauczyciela.

Co bank, to profesja

W poszczególnych bankach listy zawodów zaufania publicznego mogą się różnić. Tylko część zalicza na przykład do tej grupy farmaceutów, rehabilitantów, naukowców czy osoby piastujące ważne stanowiska w urzędach państwowych czy placówkach dydaktycznych (np. w NBP, KNF, urzędach skarbowych, urzędach celnych, szkołach, ale też szpitalach). Obszerną listę takich profesji mają na przykład ING, Eurobank, Raiffeisen czy BZ WBK. Specjalne warunki kredytowania dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego mają też Idea Bank, Getin Noble Bank, Deutsche Bank i Nordea Bank. Ale są też banki, które nie traktują osób wykonujących zawody zaufania publicznego inaczej niż pozostałych klientów. Tak jest w Alior Banku, BGŻ, BOŚ, Kredyt Banku, mBanku, Multibanku, Millennium czy Banku Pocztowym. Polbank co prawda listy takich zawodów nie ma, ale ogólnikowo deklaruje, że dla klientów, którzy je wykonują ma przewidziane niestandardowe warunki kredytowania.
Warto zwrócić uwagę również na to, że część banków ogranicza się do tego, że dana osoba musi wykonywać zawód z listy, inne wymagają prowadzenia własnej praktyki, czyli posiadania na przykład własnej kancelarii (adwokackiej, radcowskiej), własnego biura doradztwa podatkowego czy gabinetu lekarskiego. W innych wystarczy dany zawód wykonywać – na przykład być lekarzem i pracować w szpitalu.

Mniejsza biurokracja, tańszy kredyt

Preferencje, na jakie mogą liczyć osoby posiadające specjalne licencje zawodowe, sprowadzają się do uproszczonej procedury ubiegania się o kredyt oraz korzystniejszych warunków cenowych. Pierwsza z powyższych zasad stosowana jest zdecydowanie częściej niż druga. Co prawda tańszy kredyt wydaje się czymś bardziej atrakcyjnym niż mniejsza biurokracja, ale nie można zapominać, że osoby, które wykonują zawody zaufania w wielu wypadkach mają obowiązek prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a od takich kredytobiorców wymaga się standardowo większej liczby dokumentów niż od osób pracujących na etacie. W ich przypadku analiza kredytowa może też trwać znacznie dłużej.

Na co mogą liczyć kredytobiorcy wykonujący zawody zaufania publicznego?

Bank

Lista zawodów

Preferencje dla zawodów zaufania publicznego

BZ WBK

lekarz, weterynarz, fizykoterapeuta lub rehabilitant, radca prawny albo adwokat posiadający kancelarię, notariusz prowadzący kancelarię, księgowy, doradca podatkowy, biegły rewident, architekt, rzeczoznawca majątkowy.

kredyt na oświadczenie; obowiązują maksymalne poziomy dochodów uzyskiwanych przez poszczególne grupy zawodowe w zależności od stażu pracy

Deutsche Bank PBC

prowadzący własne biuro lub gabinet: lekarz, stomatolog, lekarz weterynarii, radca prawny, adwokat, notariusz, biegły rewident lub doradca podatkowy prowadzący własne biuro

kredyt na oświadczenie o dochodach; są limity maksymalnej kwoty kredytu i wymagany jest większy wkład własny niż standardowo

Eurobank

radca prawny, adwokat, notariusz, komornik, lekarz, właściciel apteki, rzeczoznawca majątkowy, doradca podatkowy, doradca inwestycyjny, właściciel biura rachunkowego, biegły rewident, syndyk sądowy, architekt

rezygnacja z tzw. weryfikacji terenowej działalności gospodarczej wnioskodawcy

Getin Noble Bank

adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, architekt, lekarz, weterynarz, rzeczoznawca majątkowy, biegły rewident, doradca podatkowy, aptekarz, rzecznik patentowy

zdolność kredytowa może być określana na podstawie oświadczenia o dochodach pochodzących z działalności gospodarczej

Idea Bank

komornik, notariusz, adwokat, radca prawny, kurator sądowy, lekarz, weterynarz, farmaceuta, architekt, rzeczoznawca, biegły rewident, tłumacz przysięgły

zdolność kredytowa może być określana na podstawie oświadczenia o dochodach z działalności gospodarczej, kredyt na oświadczenie możliwy przy 30-proc. wkładzie własnym

ING Bank Śląski

notariusz, sędzia i prokurator, radca prawny, komornik sądowy, właściciel oraz partner w kancelariach adwokackich oraz firmach konsultingowych, aktuariusz, dyrektor oraz zastępca dyrektora szpitala, ordynator, lekarz posiadający tyt. specjalisty, farmaceuta – właściciel apteki, samodzielni pracownicy naukowi, naczelnik Urzędu Celnego, Skarbowego, Kontroli Skarbowej, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, manager oraz dyrektor w NBP oraz KNF, dyrektor szkoły oraz nauczyciel mianowany i dyplomowany, pracownik banków oraz kadra kierownicza innych instytucji finansowych ( z listy KNF) a także firm będących klientami strategicznymi banku

obniżka marży lub prowzji – tak jak dla stałych klientów (prowizja obniżona o 0,5 pkt proc. lub w wariancie bezprowizyjnym marża obniżona o 0,2 pkt proc.)

Nordea Bank

adwokat, komornik, lekarz, protetyk w zakresie stomatologii, notariusz, radca prawny

skrócenie do roku wymaganego okresu prowadzenia działalności gospodarczej (zamiast 2 lat) i wyliczenie dochodu na podstawie ostatniego roku (standardowo 2 lata)

Raiffeisen Bank

adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, farmaceuta, komornik, księgowy, lekarze, notariusz, protetycy, radca prawny, weterynarz, wykładowca wyższych uczelni

6-miesięczny okres prowadzenia działalności gospodarczej (standardowo 2 lata) i obniżka marży o 0,05 pkt proc.

Ĺšródło: Banki

Kredyt nawet na oświadczenie

Uproszczenie procedur może polegać na przykład na skróceniu okresu, z którego brane są dochody do obliczenia zdolności kredytowej. Nordea Bank i Raiffeisen Bank przyjmują okres o połowę krótszy niż standardowo (odpowiednio 12 i 6 miesięcy). W czterech bankach (Idea Bank, Getin Noble Bank, BZ WBK i Deutsche Bank PBC) wybrane grupy zawodowe mogą liczyć na kredyt na oświadczenie, co oznacza, że nie muszą przedstawiać dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych dochodów (PIT, wyciągi z konta). Takie oferty mogą mieć jednak pewne ograniczenia. Deutsche Bank wymaga wyższego niż standardowo wkładu własnego i ogranicza kwotę kredytu do 400 tys. zł. Wkładu własnego wymaga też w przypadku kredytu na oświadczenie Idea Bank. BZ WBK z kolei ma wewnętrzne limity dotyczące wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych zawodów, co ogranicza zdolność kredytową osób, które faktycznie zarabiają więcej. Można też wspomnieć o polityce Eurobanku, który co prawda nie udzieli kredytu na oświadczenie, ale uprości nieco procedurę kredytową – kredytobiorca nie będzie osobiście weryfikowany przez pracownika banku (co czeka każdego innego przedsiębiorcę występującego o kredyt w Eurobanku).
Tylko dwa banki mają natomiast lepszą ofertę cenową dla osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Raiffeisen obniża marżę o 0,05 pkt proc. w stosunku do warunków standardowych. ING natomiast daje wybór między obniżką marży o 0,2 pkt proc. a obniżką prowizji o 0,5 pkt proc. (w przypadku kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 30 lat oznacza to albo prowizję 7200 zł zamiast standardowej kwoty 8700 zł, albo ratę 1877 zł zamiast standardowej 1916 zł).

x

Zobasz także

Nagłe osłabienie złotego

Złoty od kilku dni traci na wartości w relacji do głównych walut, w tym franka ...

PIT od pracodawców

Sposoby i terminy przesyłania informacji o dochodach za 2019 r. Jeżeli w 2019 r. zatrudniałeś ...

Kiedy złożyć PIT za 2019 r.

Zmienia się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – możesz ...

Resort o mikrorachunku

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek ...

Budżet po 10.miesiącach

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2019 r. dochody 332,9 mld zł, tj. ...