Ukraina

Lokale dla ofiar przemocy

Rusza pilotażowy projekt mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Będzie w nim można zamieszkać na miesiąc i znaleźć wsparcie specjalistów. Na zlecenie Miasta zadanie zrealizuje Stowarzyszenie Grupa Stonewall, wybrane w otwartym konkursie ofert.

W pierwszej kolejności do mieszkania przyjmowane będą osoby doświadczające długofalowej i dotkliwej przemocy

Do konkursu na prowadzenie mieszkania interwencyjnego dla osób LGBT+ stanęły dwie organizacje. Wybrane Stowarzyszenie Grupa Stonewall uzyskało 97,6 punktów na 100 możliwych, kontrkandydat 0 punktów. Uruchomienie takiego lokalu dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy to odpowiedź na potrzebę, jaką zasygnalizowało prezydentowi miasta środowisko specjalistek i specjalistów zarówno z organizacji pozarządowych, jak i miejskich jednostek pomocy społecznej. Nad jego koncepcją pracowała Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej.

Osoby LGBT+ niejednokrotnie po ujawnieniu swej orientacji seksualnej czy w związku z tranzycją płci doświadczają przemocy i znajdują się w kryzysie bezdomności. Mieszkanie interwencyjne ma pozwolić jego mieszkańcom na odzyskanie równowagi życiowej, uzyskanie odpowiedniego wsparcia specjalistycznego, by móc usamodzielnić się w niedalekiej przyszłości.

– W Poznaniu troszczymy się o wszystkie osoby w kryzysie życiowym. Tworzymy rozwiązania szyte na miarę potrzeb, by pomagać efektywniej i szybciej – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mamy mieszkania treningowe, dla starszych – mieszkania chronione. Teraz przyszedł czas na lokal przeznaczony specjalnie dla osób LGBT+, które doznają przemocy.

Mieszkanie interwencyjne adresowane jest do grupy o specjalnych potrzebach, do osób doznających podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ze względu na doświadczenie przemocy, często związane z kryzysem bezdomności. Zdaniem specjalistów taka formuła pomocy przynosi lepsze efekty i niejednokrotnie przyspiesza usamodzielnienie się osób, które korzystają z projektu.

W ramach pilotażu Stowarzyszenie Stonewall wynajmie 3-pokojowy lokal, w którym – zgodnie z regulaminem przygotowanym przez organizację – będzie można zamieszkać na jeden miesiąc (w szczególnych przypadkach pobyt będzie można przedłużyć do 3 miesięcy). Obok schronienia i noclegu, realizator zadania zapewni także interwencyjną pomoc doraźną: zapewni wyżywienie, ubranie, środki higieny osobistej. Ważne będzie również wsparcie specjalistów – w oparciu o istniejące już w Poznaniu zasoby szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dla bezpieczeństwa osób korzystających z mieszkania, jego adres będzie utajniony.

W pierwszej kolejności do mieszkania przyjmowane będą osoby doświadczające długofalowej i dotkliwej przemocy. Również osoby młode (18-24 lata) i starsze (po 60 roku życia) w trudnej sytuacji i kondycji życiowej będą traktowane priorytetowo.

Pilotaż mieszkania dla dorosłych osób LGBT+ zaplanowano na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z założeniami konkursu organizacja prowadząca projekt na jego zakończenie przedstawi Miastu ostateczną koncepcję funkcjonowania takiego mieszkania, przetestowany regulamin działania i raport precyzujący skalę potrzeb. Na ich podstawie Miasto Poznań podejmie decyzję, czy – i jeżeli tak, to w jaki sposób – optymalnie realizować zadanie w kolejnych latach.

Osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby heteronormatywne, doświadczające przemocy, mogą otrzymać pomoc w ramach innych jednostek, prowadzonych już od wielu lat przez miasto lub na zlecenie miasta przez organizacje pozarządowe. To m.in. Pogotowie Społeczne czy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Grafika: w tle osoba z tęczową flagą, na pierwszym planie najważniejsze informacje.

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Rowery miejskie adieu

Stolica Wielkopolski nie będzie ogłaszać przetargu na operatora systemu rowerów miejskich na kolejny sezon – ...

Opóźnione wiadukty

To już pewne. Nie będzie wiaduktów na Strzeszynie do końca 2023 r. Co dalej z ...

M. Nickel nie żyje

Założyciel PTB Nickel zmarł w wieku 73 lat. Marian Nickel był założycielem PTB Nickel. Firma ...

Skwer dla Ukrainy

Skwerowi w rejonie ulic Kórnickiej i Serafitek – Rada Miasta nadała na kwietniowej sesji imię ...

Co dalej z MPGM

Radna Ewa Jemielity otrzymała odpowiedź na swoje zapytanie dotyczące Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S.A. Fot. ...