Lokale dla ofiar przemocy

Rusza pilotażowy projekt mieszkania interwencyjnego dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy. Będzie w nim można zamieszkać na miesiąc i znaleźć wsparcie specjalistów. Na zlecenie Miasta zadanie zrealizuje Stowarzyszenie Grupa Stonewall, wybrane w otwartym konkursie ofert.

W pierwszej kolejności do mieszkania przyjmowane będą osoby doświadczające długofalowej i dotkliwej przemocy

Do konkursu na prowadzenie mieszkania interwencyjnego dla osób LGBT+ stanęły dwie organizacje. Wybrane Stowarzyszenie Grupa Stonewall uzyskało 97,6 punktów na 100 możliwych, kontrkandydat 0 punktów. Uruchomienie takiego lokalu dla dorosłych osób LGBT+ doświadczających przemocy to odpowiedź na potrzebę, jaką zasygnalizowało prezydentowi miasta środowisko specjalistek i specjalistów zarówno z organizacji pozarządowych, jak i miejskich jednostek pomocy społecznej. Nad jego koncepcją pracowała Komisja Dialogu Obywatelskiego przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej.

Osoby LGBT+ niejednokrotnie po ujawnieniu swej orientacji seksualnej czy w związku z tranzycją płci doświadczają przemocy i znajdują się w kryzysie bezdomności. Mieszkanie interwencyjne ma pozwolić jego mieszkańcom na odzyskanie równowagi życiowej, uzyskanie odpowiedniego wsparcia specjalistycznego, by móc usamodzielnić się w niedalekiej przyszłości.

– W Poznaniu troszczymy się o wszystkie osoby w kryzysie życiowym. Tworzymy rozwiązania szyte na miarę potrzeb, by pomagać efektywniej i szybciej – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mamy mieszkania treningowe, dla starszych – mieszkania chronione. Teraz przyszedł czas na lokal przeznaczony specjalnie dla osób LGBT+, które doznają przemocy.

Mieszkanie interwencyjne adresowane jest do grupy o specjalnych potrzebach, do osób doznających podwójnego wykluczenia – ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ze względu na doświadczenie przemocy, często związane z kryzysem bezdomności. Zdaniem specjalistów taka formuła pomocy przynosi lepsze efekty i niejednokrotnie przyspiesza usamodzielnienie się osób, które korzystają z projektu.

W ramach pilotażu Stowarzyszenie Stonewall wynajmie 3-pokojowy lokal, w którym – zgodnie z regulaminem przygotowanym przez organizację – będzie można zamieszkać na jeden miesiąc (w szczególnych przypadkach pobyt będzie można przedłużyć do 3 miesięcy). Obok schronienia i noclegu, realizator zadania zapewni także interwencyjną pomoc doraźną: zapewni wyżywienie, ubranie, środki higieny osobistej. Ważne będzie również wsparcie specjalistów – w oparciu o istniejące już w Poznaniu zasoby szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dla bezpieczeństwa osób korzystających z mieszkania, jego adres będzie utajniony.

W pierwszej kolejności do mieszkania przyjmowane będą osoby doświadczające długofalowej i dotkliwej przemocy. Również osoby młode (18-24 lata) i starsze (po 60 roku życia) w trudnej sytuacji i kondycji życiowej będą traktowane priorytetowo.

Pilotaż mieszkania dla dorosłych osób LGBT+ zaplanowano na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z założeniami konkursu organizacja prowadząca projekt na jego zakończenie przedstawi Miastu ostateczną koncepcję funkcjonowania takiego mieszkania, przetestowany regulamin działania i raport precyzujący skalę potrzeb. Na ich podstawie Miasto Poznań podejmie decyzję, czy – i jeżeli tak, to w jaki sposób – optymalnie realizować zadanie w kolejnych latach.

Osoby w kryzysie bezdomności oraz osoby heteronormatywne, doświadczające przemocy, mogą otrzymać pomoc w ramach innych jednostek, prowadzonych już od wielu lat przez miasto lub na zlecenie miasta przez organizacje pozarządowe. To m.in. Pogotowie Społeczne czy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Grafika: w tle osoba z tęczową flagą, na pierwszym planie najważniejsze informacje.

Źródło: biuletyn.poznan.pl

x

Zobasz także

Zieleń na Rynku Łazarskim

Trwa przebudowa rynku Łazarskiego. Na 140 m kw powstanie nowa zielona rabata (Fot. PIOTRSKORNICKI) Presja ...

„Wiedeński” przy R. Jeżyckim

Ruszy budowa kolejnych przystanków wiedeńskich Zdjęcie ilustracyjne | fot. MPK Poznań Tym razem na Jeżycach. ...

Nowy „wajchowy” w MPK

Krzysztof Dostatni został nowym prezesem spółki MPK Poznań. Zastąpił Wojciecha Tulibackiego, który stał na czele ...

28 lat bliżej Shenzen

30 lipca obchodziliśmy 28. rocznicę podpisania umowy partnerskiej pomiędzy stolicą Wielkopolski a chińskim Shenzhen. Od ...

Turyści się ucieszą

Odrestaurowano, poddano konserwacji i udostępniono dla ruchu turystycznego wnętrze zabytkowego kościoła Najświętszej Marii Panny in ...