Bolechowo 750×200 – maj 2017

Luboński ZWP

W imieniu Miasta Luboń, Burmistrz Małgorzata Machalska podpisała umowę z firmą Brukpol, która będzie realizowała budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego

w Luboniu z parkingiem P&R, B&R, K&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kluczowe zadanie w ramach projektu dotyczące budowy Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Luboniu obejmuje m. in.:
– budowę parkingu P&R na 82 miejsca postojowe (w tym 4 dla osób niepełnosprawnych) oraz K&R z 4 stanowiskami,
– budowę i przebudowę chodników,
– budowę drogi rowerowej o długości około 370 metrów,
– budowę oświetlenia,
– budowę wiaty rowerowej wraz ze stojakami dla rowerów (B&R) – 24 miejsca postojowe,
– przebudowę zatoki autobusowej,
– budowę zjazdów,
– rozbiórkę obiektu kubaturowego,
– zabudowę małej architektury.

Inwestycja będzie realizowana dzięki dofinansowaniu, uzyskanemu w ramach Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w tamach ZIT dla MOF Poznania”.

x

Zobasz także

Nowe skrzydło podstawówki

25 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2. Projekt ...

CBA w Suchym Lesie

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakwestionowało dwie umowy dzierżawy w gminie Suchy Las (woj. wielkopolskie) – dowiedziała ...

Więcej drzew w WPN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże sześciu parkom narodowym dotacje na interwencyjne wykupy ...

Osada z XII wieku w Czerwonaku

Podczas budowy łącznika ulic św. Wojciech i Szkolnej w Czerwonaku archeolog odkrył ślady średniowiecznej osady. ...

Bezpieczna droga

Szeroka, bezpieczna droga. Obok chodnik i ścieżka rowerowa. Dwa ronda, nowe przystanki, oświetlenie i wyspy ...