Fotografia wnętrz
Ładowarki emu.energy

MFW krytycznie o Polsce

Polska potrzebuje dodatkowej konsolidacji fiskalnej, by zapewnić właściwy poziom buforów na wypadek negatywnego szoku – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie poświęconym Polsce. W długim terminie bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce jest negatywny – powiedziała Rachel van Elkan, szefowa misji MFW.

Polską gospodarkę czekają cztery ciosy

Polska gospodarka może doświadczyć w najbliższym czasie serii szoków inflacyjnych wynikających z rosnących cen energii elektrycznej, gazu, żywności oraz ciasnego rynku pracy – ocenili wczoraj raporcie ekonomiści banku Citi Handlowego. Ich zdaniem, w I poł. 2019 r. inflacja CPI wzrośnie w okolice 3 proc. więcej .”Bazując na osiągniętych postępach, potrzeba nieco dodatkowej (…) konsolidacji fiskalnej, by zastąpić tymczasowe środki dostosowawcze oraz by zapewnić właściwe bufory.

Osiągnięcie i utrzymanie deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB stworzy przestrzeń dla kosztów starzenia się społeczeństwa), zastąpienia części malejącego strumienia funduszy UE środkami krajowymi oraz zapewni przestrzeń do stymulacji na wypadek negatywnego szoku” – napisano.

„Choć do tej pory dostosowanie fiskalne było imponujące, to polega ono po części na tymczasowych działaniach (…), których utrzymanie w długim terminie może być trudne (…). Dodatkowe planowane bądź rozważane wydatki mogą wzmocnić presję fiskalną w średnim terminie.

Dlatego też dodatkowe oszczędności byłyby konieczne na wypadek wyższych od obecnie zakładanychw sektorze publicznym, w przypadku kompensacji podwyżek cen energii dla jej odbiorców, a także jeżeli wdrożono by proponowane plany wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną lub obniżenie standardowej stawki VAT, lub jeżeli indeksacja emerytur zostałaby zwiększona (…)” – dodano.

Dynamika PKB Polski w 2018 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 4,5 proc., zaś w 2019 r. spowolni do 3,5 proc. – prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Więcej na stronach PAP i https://biznes.interia.pl/waluty/news/konieczna-jest-dodatkowa-konsolidacja-fiskalna-mfw,2590667,1023?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

x

Zobasz także

Ile mamy w ZUS

Każdy, kto ma odłożoną choćby złotówkę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce „Informację o stanie ...

Bilion złotych długu

Państwowy dług publiczny w pierwszym kwartale 2019 roku wyniósł 1 bilion 5 miliardów złotych, co ...

Prognozy Banku Światowego

W najnowszym raporcie nt. perspektyw globalnej gospodarki i inwestycji (Global Economic Prospects – June 2019 ...

M. Banaś szefem resortu

Prezydent RP powołał z dniem 4 czerwca 2019 r. Mariana Banasia na stanowisko ministra finansów ...

Hetman S. Czarniecki na monecie

29 maja 2019 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu nowe monety kolekcjonerskie 420. rocznica ...