Ładowarki emu.energy

MFW krytycznie o Polsce

Polska potrzebuje dodatkowej konsolidacji fiskalnej, by zapewnić właściwy poziom buforów na wypadek negatywnego szoku – ocenił Międzynarodowy Fundusz Walutowy w raporcie poświęconym Polsce. W długim terminie bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce jest negatywny – powiedziała Rachel van Elkan, szefowa misji MFW.

Polską gospodarkę czekają cztery ciosy

Polska gospodarka może doświadczyć w najbliższym czasie serii szoków inflacyjnych wynikających z rosnących cen energii elektrycznej, gazu, żywności oraz ciasnego rynku pracy – ocenili wczoraj raporcie ekonomiści banku Citi Handlowego. Ich zdaniem, w I poł. 2019 r. inflacja CPI wzrośnie w okolice 3 proc. więcej .”Bazując na osiągniętych postępach, potrzeba nieco dodatkowej (…) konsolidacji fiskalnej, by zastąpić tymczasowe środki dostosowawcze oraz by zapewnić właściwe bufory.

Osiągnięcie i utrzymanie deficytu strukturalnego na poziomie 1 proc. PKB stworzy przestrzeń dla kosztów starzenia się społeczeństwa), zastąpienia części malejącego strumienia funduszy UE środkami krajowymi oraz zapewni przestrzeń do stymulacji na wypadek negatywnego szoku” – napisano.

„Choć do tej pory dostosowanie fiskalne było imponujące, to polega ono po części na tymczasowych działaniach (…), których utrzymanie w długim terminie może być trudne (…). Dodatkowe planowane bądź rozważane wydatki mogą wzmocnić presję fiskalną w średnim terminie.

Dlatego też dodatkowe oszczędności byłyby konieczne na wypadek wyższych od obecnie zakładanychw sektorze publicznym, w przypadku kompensacji podwyżek cen energii dla jej odbiorców, a także jeżeli wdrożono by proponowane plany wzrostu wydatków na opiekę zdrowotną lub obniżenie standardowej stawki VAT, lub jeżeli indeksacja emerytur zostałaby zwiększona (…)” – dodano.

Dynamika PKB Polski w 2018 r. wyniesie prawdopodobnie ok. 4,5 proc., zaś w 2019 r. spowolni do 3,5 proc. – prognozuje Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

Więcej na stronach PAP i https://biznes.interia.pl/waluty/news/konieczna-jest-dodatkowa-konsolidacja-fiskalna-mfw,2590667,1023?utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

 

x

Zobasz także

Proceder pustych faktur

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa monitorują publikowane w Internecie ogłoszenia dotyczące sprzedaży kosztów firmowych.Wykorzystanie ...

Fałszywe linki z „UKS”

Uwaga na fałszywe e-maile o „zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej” Ostrzegamy przed fałszywymi wiadomościami e-mail informującymi ...

Mniej kredytów na mieszkania

O kredyt mieszkaniowy w styczniu 2019 r. zawnioskowało 34,13 tys. osób. W porównaniu do 37,12 ...

Dodatkowe „łącza” ZUS-u

W związku z udostępnieniem nowej wersji programu Płatnik, z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (COT) kontaktuje ...

Jest ustawa budżetowa

Prezydent RP podpisał ustawę budżetową na 2019 r. – oto podsumowanie: Budżet jest bardzo obszerny, ...