Ładowarki emu.energy

Miasto inwestuje w centrum

Centrum miasta musi być jego wizytówką – powinno być estetyczne, atrakcyjne, funkcjonalne i dostępne dla wszystkich. W ostatnim czasie wiele

zmieniło się za sprawą miejskich inwestycji na osiedlach Stare Miasto oraz Ostrów Tumski – Śródka – Zawady – Komandoria, a dzięki zainicjowanym projektom zmieni się jeszcze więcej.

Jesienią tego roku pojadą tramwaje a na początku 2019 roku zakończy się przebudowa ul. Św. Marcin. Od września 2016 roku w pełni przejezdne jest rondo Kaponiera. Ta ważna dla funkcjonowania komunikacji w mieście inwestycja, której koszty z planowanych pierwotnie 150 mln zł wzrosły do niemal 360 mln zł, miała być ukończona dużo wcześniej.

Przebudowa tego kluczowego węzła komunikacyjnego – jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli – była źle przygotowana i źle nadzorowana przez poprzednie władze Poznania.   Prace przyspieszyły kiedy dokończeniem przedłużającej się inwestycji zajęły się nowe władze Poznania.

Zdecydowano jednocześnie, że renowacji poddana zostanie Kaponiera Kolejowa. To jeden z nielicznych w Europie obiektów fortyfikacyjnych, służących obronie infrastruktury kolejowej. Od grudnia 2017 roku, po zakończeniu prac restauracyjnych, można go oglądać od strony przystanku PST, na poziomie -2.

Poprzednie władze Poznania nie godziły się na budowę przejścia dla pieszych na Moście Dworcowym, przez ul. Stanisława Matyi. Powstanie takiego przejścia, znacznie skróciło i ułatwiło drogę z przystanku tramwajowego na dworzec główny, jednocześnie stało się symbolem zmian zachodzących w Poznaniu, polegających m.in. na stosowaniu rozwiązań przyjaznych pieszym. Inwestycję, która zlikwidowała absurd komunikacyjny w newralgicznym miejscu, przeprowadzono w dwóch etapach.

Zrównoważony transport

Zmiany zachodzące w centrum służą  wprowadzeniu w życie idei zrównoważonego transportu. Dzięki nim zmniejsza się  się skala niszczenia przestrzeni wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego, rozwija się transport publiczny. Promowani mają być piesi i grupowe dojazdy.

Temu właśnie służyło wdrożenie strefy uspokojonego ruchu na obszarze znajdującym się w obrębie ulic: Garbary, Podgórna, Al. Marcinkowskiego, Solna i Małe Garbary. Dodatkowo nowe rozwiązania w stałej organizacji ruchu, wraz z wyłączeniem sygnalizacji, wprowadzono na ulicach i skrzyżowaniach ulic: Ratajczaka, Kościuszki, Powstańców Wielkopolskich i Niezłomnych. Z kolei akustyczną sygnalizację wybudowano w ubiegłym roku na skrzyżowaniu ulic Garbary i Estkowskiego.

Dla usprawnienia komunikacji autobusowej na terenach osiedli Stare Miasto oraz Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria uruchomiono buspasy na ulicach Garbary i Mostowej, a także na ul. Warszawskiej.

Ponad 15 mln zł wydano łącznie, w ostatnich czterech latach, na modernizację infrastruktury torowo-sieciowej na terenie tych osiedli. Za ponad 10,5 mln zł przebudowano torowisko na ulicy i moście Królowej Jadwigi od ul. Strzeleckiej do końca mostu, a także przebudowano torowisko i sieć trakcyjną na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Górna Wilda. Prawie 2,9 mln zł kosztowały łącznie modernizacja torowiska w ul. Towarowej oraz dostosowanie torowiska w ul. Matyi pod przejście dla pieszych przy przystanku Wierzbięcice, a także wymiana konstrukcji torowiska na skrzyżowaniach ul. Fredry z al. Niepodległości i ul. Kościuszki. Pozostałe pieniądze wydano na przebudowę przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań i Winogrady, zakup i montaż zwrotnic oraz układów napędów zwrotnic na skrzyżowaniach ul.Królowej Jadwigi z ulicami  Górna Wilda i Strzelecka, a także na rozjeździe przy Okrąglaku.

Dzięki akcji „czyste słupy” grafitowy kolor zyskały m.in. słupy trakcyjne przy pl. Wolności, 27 Grudnia, Fredry, Al. Marcinkowskiego oraz fragmencie Podgórnej. Odnowiono wiadukty nad ul. Poznańską i Libelta. Na podporach i przyczółkach wiaduktu zamontowano sztuczny bluszcz, który chroni przed aktami wandalizmu.

Z myślą o pasażerach komunikacji publicznej w ostatnich latach wybudowano przystanki wiedeńskie w ul. Strzeleckiej, przy Kupcu Poznańskim oraz przy ul. Łąkowej. W czerwcu powstanie nowa wiata na przystanku Hlonda, a do końca roku ZTM planuje wykonać projekt platformy przystankowej dla nowego przystanku Śródka na ul. Jana Pawła II oraz postoju taksówek w obrębie dworca autobusowego Śródka.

Nowe życie dla śródmieścia

Od ubiegłego roku w śródmieściu trwa najważniejsza inwestycja rewitalizacyjna – Projekt Centrum. Dzięki niemu śródmieście Poznania zyska nową, lepszą jakość. Przestrzeń zostanie uporządkowana, a ruch samochodowy uspokojony. Pojawi się nowa trasa tramwajowa, nowe drogi rowerowe i enklawy zieleni, a równe i szerokie chodniki zachęcać będą do spacerowania ulicami miasta i spędzania czasu w centrum. W odnowionych przestrzeniach pojawią się nowe usługi, a śródmieście znów tętnić będzie życiem. Realizacja dwóch etapów Projektu Centrum ma kosztować ok. 230 mln zł. Około 105 mln zł z tej kwoty stanowić będą dotacje unijne, przyznane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Coraz bliżej końca jest przebudowa ul. św. Marcin, w ramach której zmodernizowane zostanie trasa tramwajowa od skrzyżowania z ulicą Gwarną do ul.  Ratajczaka, poszerzone będą chodniki, wykonana nowa nawierzchnia, a także nasadzone drzewa. W efekcie Święty Marcin stanie się szeroką, nowoczesną aleją przyjazną pieszym, miejscem spotkań i wypoczynku. Jesienią tego roku na ul. św. Marcin mają wrócić tramwaje, a koniec robót budowlanych, których wartość to ok. 60 mln zł, przewidziano na początek przyszłego roku.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych etapów Projektu Centrum. Do stycznia 2020 roku zostanie przygotowana niezbędna dokumentacja do wyboru generalnego wykonawcy  budowy trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Zmiany obejmują również inne ulice w tej okolicy. Już w czerwcu zakończy się remont ul. Rybaki, która zł zyska nową nawierzchnię i chodniki oraz infrastrukturę strefy płatnego parkowania.

Bardziej estetyczne i przyjazne robi się Stare Miasto, na którego terenie wdrożono m.in. indywidualne projekty elementów iluminacji nawiązujących do historycznych przestrzeni Miasta. W wieloletniej prognozie finansowej przeznaczono na ten cel ponad 3 mln zł.

Już w 2015 roku  dziedziniec urzędu miasta został przywrócony mieszkańcom i turystom. Tuż obok trwają  prace, które stworzą kolejną nowej przestrzeni publicznej w sercu Starego Miasta. Pod koniec przyszłego roku taką rolę będzie pełnił plac Kolegiacki, na którym pracują jeszcze archeologowie odsłaniając relikty związane z nieistniejącą kolegiatą św. Marii Magdaleny. W tym miejscu powstanie plac publiczny z zielenią i fontanną oraz strefa ruchu pieszego. W wieloletniej prognozie finansowej zarezerwowano na ten cel ponad 25 mln zł.

Rewaloryzację czeka również Stary Rynek. W 2021 roku mają zakończyć się prace związane z likwidacją barier architektonicznych, przebudową i modernizacją jego nawierzchni, a także z przebudową i nadbudową budynku Galerii Miejskiej Arsenał, stworzeniem Pasażu Kultury oraz poprawą oświetlenia i wprowadzeniem zieleni. Inwestycja ta pochłonie ponad 50 mln zł.

Bezpieczeństwo, estetyka, wygoda

Miasto realizuje w centrum nie tylko wielkie inwestycje. Równie ważne są te, które służą poprawie estetyki osiedli, a także bezpieczeństwa oraz wygody osób przebywających na ich terenie.

Taki cel miała przeprowadzona w 2015 roku korekta geometrii skrzyżowania ul. Solnej z al. Niepodległości wraz z wymianą nawierzchni jezdni oraz wprowadzeniem zmian w sygnalizacji świetlnej i organizacji ruchu. W dwóch kolejnych latach przeprowadzono m.in.  remont chodnika na ul. Wieniawskiego, remont jezdni z wymianą krawężników na ulicy Armii Poznań na odcinku od al. Niepodległości do ul. Pułaskiego, remont dwóch jezdni ulicy Królowej Jadwigi – od Mostu Królowej Jadwigi do ul. Strzeleckiej/Drogi Dębińskiej. Zmodernizowano też chodnik po wschodniej stronie ul. Składowej oraz przeprowadzono – z użyciem nowatorskich metod – wymianę nawierzchni na ul. Woźnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Garbary po ul. Klasztorną. Niedawno wyremontowano nawierzchnię z kostki rzędowej na ulicy Wodnej. Podobne prace właśnie kończą się na ul. Ślusarskiej.

W ubiegłym roku w centrum pojawiły się nowe nasadzenia zieleni: po zachodniej stronie  ul. Strzeleckiej, a także na skwerach przy Al. Marcinkowskiego, ul. Lewandowskiej (23 Lutego) i ul. Masztalarskiej.

Jeszcze w tym roku ma być gotowy projekt budowy ulicy Cybińskiej, a w III kwartale przyszłego roku zakończy się przebudowa ronda Śródka, w wyniku której obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, zbudowane zostaną przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe w poziomie jezdni. Okolice ronda Śródka już są bardziej estetyczne – m.in. dzięki likwidacji brzydkich pawilonów, naprawie powierzchni chodnika, nasadzeniom roślin oraz wyposażeniu w ławki i kosze na śmieci. W pobliżu, na terenie coraz częściej odwiedzanej Śródki,  zagospodarowana została również działka miejska przy ul. Ostrówek 5, przy moście Biskupa Jordana. W ubiegłym roku turystom została udostępniona w tej okolicy kolejna atrakcja – kościół św. Kazimierza, którego fasada zyskała dodatkowe oświetlenie.

Do czerwca 2020 roku przebudowany zostanie istotny nie tylko dla tej części miasta most Lecha, na który w wieloletniej prognozie finansowej przeznaczono ponad 74 mln zł. Przebudowa mostu została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na koniec 2021 roku ma być gotowa kładka pieszo-rowerowa nad Wartą i Cybinką pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Przeznaczono na to ok. 30 mln zł

Oświata i rekreacja

Ponad 10 mln zł Miasto zainwestowało w ostatnich trzech latach w infrastrukturę oświatową na terenie osiedli Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria oraz Stare Miasto. Za te pieniądze m.in. przebudowano salę gimnastyczną na salę koncertową w  Poznańskiej Szkole Muzycznej I stopnia nr 2, wyczyszczono ceglaną elewację Szkoły Podstawowej nr 40 od strony ul. Estkowskiego i ul. Garbary oraz wykonano renowację elewacji budynków Poznańskiej Szkoły Chóralnej oraz zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego. W sierpniu zakończy się modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

Największą inwestycją w infrastrukturę rekreacyjną na terenie tych osiedli było zagospodarowanie Starego Koryta Warty, które do 2017 roku pochłonęło prawie 7,35 mln zł. Pieniądze te wykorzystano m.in. na budowę pieszych i rowerowych alejek, wiaty widokowej oraz fontanny. Ustawiono ławki i kosze parkowe oraz posadzono drzewa, krzewy, byliny i trawy ozdobne. Powstał także innowacyjny plac zabaw.

W latach 2015-2017 trwały prace związane z organizacją Plaży Miejskiej na Chwaliszewie. Za niemal milion złotych powstały m.in. boisko wielofunkcyjne, strefa grillowa oraz zamontowano 10 pomostów nad rzeką.

W ostatnich trzech latach prawie 370 tys. zł miasto wydało na doświetlenie w okresie letnim dolnej terasy Warty na odcinku między mostem Bolesława Chrobrego a mostem Św.Rocha.

Już w lipcu nad Maltą powstanie rodzinna przystań sportu i rekreacji – miejsce do aktywnego wypoczynku, adresowane do wszystkich mieszkańców Poznania.

Jeszcze w tym roku ma zakończyć się pierwszy etap modernizacji Ogrodu Jordanowskiego nr 1, która również pozyskała środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach pierwszego etapu, którego koszt przekracza 1,4 mln zł, zmodernizowane zostanie m.in. boisko wielofunkcyjne oraz boisko do koszykówki, powstanie również strefa aktywnego wypoczynku.

x

Zobasz także

Rowery czwartej generacji

Na 21 marca planowane jest uruchomienie systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego czwartej generacji (PRM 4G). Trwają ...

Miejski Dworzec PKS

Radni miejscy zdecydowali o podziale spółki PKS Poznań S.A. Wydzielona część jej majątku – lokal ...

Golden Marketing Conference

W dniach od 19 do 20 marca na uczestników Golden Marketing Conference czeka ponad dwadzieścia ...

Strategia Polskich Mebli

Podczas największych targów meblowych w Polsce przedstawiono strategię marki dla polskiej branży meblarskiej, która ma ...

W Wiedniu to jest życie…

Po raz 10. z rzędu Wiedeń uznany został za najlepsze miejsce do życia w rankingu ...