Finansowanie pomostowe

Mieścisko i Wieleń dotowane


Samorządy gmin Mieścisko i Wieleń otrzymały dofinasowanie na łączną kwotę około 24 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom zrealizują inwestycje polegające na rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Umowy z włodarzami gmin dotyczące dofinansowania, w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisał Jacek Bogusławski, Członek ZWW

20 marca w Urzędzie Gminy Mieścisko (powiat wągrowiecki) umowę na dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisali Jacek Bogusławski – Członek ZWW, Przemysław Renn – wójt gminy Mieścisko oraz skarbnik Teresa Samarzewska. W ramach projektu były posterunek policji zostanie zaadaptowany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, co pozwoli zwiększyć zakres pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów takich jak ubóstwo czy bezrobocie. dotykających tutejszych mieszkańców. Przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym, której efektem będzie powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, oraz powstanie świetlica wiejska w Gołaszewie. Niezwykle ważnym elementem projektu jest rewitalizacja rynku w Mieścisku, dzięki której stworzona zostanie dla mieszkańców w centralnym punkcie miasta przestrzeń do spędzania czasu wolnego. Dzięki tej inwestycji podniesie się również poziom estetyki rynku. W Popowie Kościelnym zrewitalizowany zostanie także kompleks sportowy wraz ze strzelnicą. Inwestycja przywróci warunki do uprawiania sportu oraz stworzy przestrzeń do aktywizacji i integracji mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 10 mln złotych, a cały program gmina realizować będzie w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Społecznym Stacja Popowo Kościelne sp. z o.o. sp. k. oraz Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Mieścisku.

Dużo większe zadanie czeka gminę Wieleń. W ramach projektu samorząd wieleński stworzy zupełnie nową przestrzeń miejską. Inwestycja obejmuje wiele elementów składowych, wśród których najważniejsze to rewitalizacja bulwarów nad Notecią wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego. „Nowe Miasto na nowo” – czyli modernizacja placu przy ul. Nowe Miasto, powstanie centrum multimedialnego MEDIATEKA, w skład którego wejdą sala kinowa na 120 osób, biblioteka XXI wieku, Pracownia Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny. U zbiegu ulic T. Kościuszki, H. Sienkiewicza i H. Sawickiej wybudowany zostanie skwer usług kultury zwany „Przystankiem Edukacja”, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (utwardzenia, wjazdy, komunikacja wewnętrzna na działce uzbrojenie terenu, śmietniki) oraz małą architekturą. Całkowita wartość projektu wynosi niespełna 19,5 mln złotych, a dofinansowanie w kwocie ponad 16,5 miliona pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 marca w Urzędzie Miejskim w Wieleniu stosowne umowy podpisali Elżbieta Rybarczyk – burmistrz Wielenia, Agnieszka Gapska – skarbnik gminy oraz Jacek Bogusławski – Członek ZWW.

x

Zobasz także

„Szatnia na Medal”

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego podpisał pierwsze umowy w ramach II edycji programu „Szatnia ...

Atrakcyjne Boszkowo

Boszkowo znalazło się na trzecim miejscu wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w Wielkopolsce w opracowaniu portalu ...

Zrewitalizowane M Plus

Przy kępickiej ulicy Niepodległości trwa budowa niskich dwukondygnacyjnych budynków nawiązujących swoim charakterem do historycznej zabudowy ...

Nowe rondo w Jarocinie

Nowe rondo, spinające w całość wybudowane w ubiegłym roku dwie nowe drogi, zostało oficjalnie oddane ...

Dowody na stołeczność Gniezna

Jeszcze w tym roku winny ruszyć prace archeologiczne na Wzgórzu Lecha, których celem ma być ...