Szkolenie Instrumenty Ochrony Środowiska
Ładowarki emu.energy

Mieścisko i Wieleń dotowane


Samorządy gmin Mieścisko i Wieleń otrzymały dofinasowanie na łączną kwotę około 24 milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom zrealizują inwestycje polegające na rewitalizacji zdegradowanych obszarów. Umowy z włodarzami gmin dotyczące dofinansowania, w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisał Jacek Bogusławski, Członek ZWW

20 marca w Urzędzie Gminy Mieścisko (powiat wągrowiecki) umowę na dofinansowanie w kwocie ponad 7,5 miliona złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisali Jacek Bogusławski – Członek ZWW, Przemysław Renn – wójt gminy Mieścisko oraz skarbnik Teresa Samarzewska. W ramach projektu były posterunek policji zostanie zaadaptowany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, co pozwoli zwiększyć zakres pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów takich jak ubóstwo czy bezrobocie. dotykających tutejszych mieszkańców. Przeprowadzona zostanie rewitalizacja zabytkowego dworu w Popowie Kościelnym, której efektem będzie powstanie Centrum Aktywności Lokalnej, oraz powstanie świetlica wiejska w Gołaszewie. Niezwykle ważnym elementem projektu jest rewitalizacja rynku w Mieścisku, dzięki której stworzona zostanie dla mieszkańców w centralnym punkcie miasta przestrzeń do spędzania czasu wolnego. Dzięki tej inwestycji podniesie się również poziom estetyki rynku. W Popowie Kościelnym zrewitalizowany zostanie także kompleks sportowy wraz ze strzelnicą. Inwestycja przywróci warunki do uprawiania sportu oraz stworzy przestrzeń do aktywizacji i integracji mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 10 mln złotych, a cały program gmina realizować będzie w partnerstwie z Przedsiębiorstwem Społecznym Stacja Popowo Kościelne sp. z o.o. sp. k. oraz Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Mieścisku.

Dużo większe zadanie czeka gminę Wieleń. W ramach projektu samorząd wieleński stworzy zupełnie nową przestrzeń miejską. Inwestycja obejmuje wiele elementów składowych, wśród których najważniejsze to rewitalizacja bulwarów nad Notecią wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej, ciągu pieszo-jezdnego i ciągu pieszego. „Nowe Miasto na nowo” – czyli modernizacja placu przy ul. Nowe Miasto, powstanie centrum multimedialnego MEDIATEKA, w skład którego wejdą sala kinowa na 120 osób, biblioteka XXI wieku, Pracownia Nowoczesnych Technologii, Centrum Współpracy Wielopokoleniowej oraz Centrum Wspierania Rodziny. U zbiegu ulic T. Kościuszki, H. Sienkiewicza i H. Sawickiej wybudowany zostanie skwer usług kultury zwany „Przystankiem Edukacja”, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną (utwardzenia, wjazdy, komunikacja wewnętrzna na działce uzbrojenie terenu, śmietniki) oraz małą architekturą. Całkowita wartość projektu wynosi niespełna 19,5 mln złotych, a dofinansowanie w kwocie ponad 16,5 miliona pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 20 marca w Urzędzie Miejskim w Wieleniu stosowne umowy podpisali Elżbieta Rybarczyk – burmistrz Wielenia, Agnieszka Gapska – skarbnik gminy oraz Jacek Bogusławski – Członek ZWW.

x

Zobasz także

20 milionów dla Leszna

Miasto Leszno otrzyma ponad 20 mln zł środków unijnych będących w gestii Zarządu Województwa Wielkopolskiego ...

Obwodnica Gostynia ruszyła

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak odwiedził plac budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434. W ...

Elfy „Andrut” i „Calisia”

Przejazd specjalnego pociągu EN76 ELF w relacji Poznań Gł. – Kalisz – Poznań Gł. zgromadził ...

Dni Otwarte Funduszy UE

Władze Ostrowa zapraszają do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej Dni Otwarte Funduszy Europejskich, ...

Składowisko śmieci w Pile?

Czy w Pile powstanie składowisko śmieci wraz z linią do ich przetwarzania? Aż kilkadziesiąt tysięcy ...