Ładowarki emu.energy

Wymiar Poznania w 3D

Działa już trójwymiarowa mapa Poznania. To pionierski projekt w skali kraju, dzięki któremu można łatwiej planować zmiany

i sprawniej zarządzać miastem, a mieszkańcy oraz turyści będą mogli inaczej spojrzeć na Poznań. To kolejny krok w realizowaniu idei smart city. Model 3D miasta kojarzy się głównie z atrakcyjnymi mapami i wirtualnymi spacerami po ulicach. Jednak innowacyjny model 3D, wdrożony właśnie przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ma zdecydowanie więcej zastosowań, z których skorzystają mieszkańcy Poznania.

Wsparcie rewitalizacji i konsultacji społecznych

– Narzędzie przygotowane przez pracowników ZGKiM Geopoz jest innowacyjne. Udostępnienie tej usługi stanowi spełnienie oczekiwań zgłaszanych od lat przez mieszkańców, przedsiębiorców, samorządy osiedlowe i organizacje pozarządowe. Model będzie wsparciem dla działań miasta w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska czy bezpieczeństwa publicznego – mówi Maciej Wudarski, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Wizualizacja 3D wesprze procesy rewitalizacyjne, będzie doskonałym sposobem na wsparcie konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska.

Mapa 3D wzbogaci też ofertę dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta, ułatwi tworzenie planów ewakuacji ludności czy symulacji skutków klęsk żywiołowych. W zakresie ochrony środowiska zapewni tworzenie analiz dotyczących rozprzestrzeniania się fal akustycznych, elektromagnetycznych oraz zanieczyszczeń powietrza.

Pierwsze polskie miasto w 3D

Model 3D obejmuje cały obszar Poznania, czyli 262 km2 powierzchni miasta i blisko 100 tys. budynków. To pionierski projekt w skali kraju. Poznań jako pierwszy w Polsce dostrzegł potrzebę budowy modelu 3D miasta, zintegrowanego z wieloma bazami danych, dostępnego i podlegającego aktualizacji.

Podobne modele z powodzeniem funkcjonują w Berlinie, Rotterdamie czy Helsinkach. Pod względem organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Wykonawcą tego innowacyjnego projektu jest firma SHH
z Wrocławia.

Aktualny, dostępny, otwarty

Charakterystykę poznańskiego modelu można zamknąć w trzech określeniach: aktualny, dostępny, otwarty. Model będzie podlegał bieżącej aktualizacji.

– Ponieważ tkanka miasta ulega ciągłym przeobrażeniom, niezwykle istotną jest ciągła aktualizacja modelu 3D. To ona jest warunkiem koniecznym, by internauci na bieżąco
i efektywnie korzystali z trójwymiarowych wizualizacji – dodaje Maciej Wudarski.

Wszystkie zmiany dotyczące obiektów są zapisywane, co zapewnia możliwość prześledzenia ich historii. Portal służący do przeglądania modelu 3D Poznania został wykonany
w technologii responsywnej, co umożliwia przeglądanie modelu na każdym urządzeniu, nawet niewielkich smartfonach i tabletach. Model wykonany jest w technice wektorowej,
w otwartym formacie CityGML. Pozwala to integrować go z innymi bazami danych.

Model 3D to kolejny krok w realizowaniu idei smart city – inteligentnego miasta, w którym mieszkańcom żyje się coraz łatwiej. Model 3D poprawia jakość i dostępność informacji przestrzennej o Poznaniu, zwiększa poziom uczestnictwa społeczności lokalnej w procesach planowania przestrzennego i zarządzania miastem. Wykorzystując najnowocześniejsze technologie komunikacyjno-informatyczne Miasto Poznań usprawnia procesy zarządzania.

Źródło: poznan.pl

x

Zobasz także

Wiosna na Ostrowie Tumskim

Społeczny Opiekun Zabytków zaprasza na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego. Spacer po wyspie w sercu Poznania odbędzie ...

Dom Seniora przy Szkolnej

W przyszłości nieruchomości przy ulicach Szkolnej, Koziej i Podgórnej zamienią się w największy w Polsce ...

Trzeci pas na A-2

Po ponad dwóch tygodniach robót przygotowawczych z niedzieli na poniedziałek, 17 na 18 marca, rozpoczęły ...

Budimex na pl. Kolegiackim

Poznań wyłonił wykonawcę przebudowy placu Kolegiackiego. Rewaloryzację przeprowadzi spółka Budimex Budownictwo. Niebawem ma nastąpić podpisanie ...

Wszystko o blokowiskach

Kronika Miasta Poznania 4/201. Tom poświęcony fenomenowi blokowisk. Pierwsza część zawiera solidne, naukowe refleksje m.in. ...