Fotografia wnętrz

Na działkę lepiej nie jechać

Na gruncie obowiązującego prawa brak podstaw dla wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania w rodzinnych ogrodach działkowych – podkreśla Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Apeluje jednak do działkowców, aby – mimo przysługujących im praw – z powodu epidemii koronawirusa maksymalnie ograniczyli tam wizyty.

Do 11 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu do lasów i parków narodowych. Wcześniej – zgodnie z rządowymi wytycznymi – samorządy wprowadzały obostrzenia w korzystaniu z miejskich parków czy innych terenów zielonych.
Sporną kwestią pozostawał dostęp do ogródków działkowych. Przebywanie na nich dla wielu kończyło się mandatami, choć – zdaniem zarządu PZD – ogródki to nie tereny zielone.
Każdy działkowiec ma tytuł prawnych do działki chroniony analogicznie, jak własność – wskazuje radca prawny PZD.

Przypomnijmy, w związku ze stanem epidemii, od 3 do 11 kwietnia br. Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasów, a parki narodowe pozostają zamknięte. Wcześniej samorządy zakazywały spacerowania po miejskich parkach.

„Na mocy obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zostało wprowadzone czasowe ograniczenie w szczególności w zakresie korzystania z pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni w tym m.in. parków i zieleńców” – czytamy na stronie urzędu Gminy Kęty. Zakaz obowiązuje od 1 kwietnia do odwołania.

Urząd podkreśla też funkcjonariusze policji i straży miejskiej będą monitorować i kontrolować te tereny i „bezwzględnie egzekwować nowe przepisy”. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 tys. do nawet 30 tys. zł.

Jak wynika z sygnałów dochodzących do Polskiego Związku Działkowców, mandaty otrzymywali w ostatnich dniach także działkowicze przebywający w rodzinnych ogrodach działkowych. Odnotowano też przypadki, kiedy to straż miejska wypraszała obecne tam osoby.

Wspomniane przypadki „budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów. Stoją też w sprzeczności z publicznymi wypowiedziami przedstawicieli władz, w tym Ministerstwa Zdrowia. Niewątpliwie w określonych stanach faktycznych wyjazd na działkę w ROD może być zaliczany do kategorii przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego” – czytamy w komunikacie z 3 kwietnia Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, ale zarząd podkreśla zarazem, że „na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD”.

Jak tłumaczy w rozmowie z Portalsamorzadowy.pl Bartosz Piech, radca prawny i dyrektor Biura Prawnego PZD, Polski Związek Działkowców absolutnie nie zachęca, by w obecnej sytuacji bywać na działkach. Przeciwnie: apeluje o ograniczenie tam aktywności do minimum.

– Stanowisko jest odpowiedzią na zapytania członków związku, czy mogą przebywać na swoich działkach. Dochodziło bowiem w ostatnich dniach do karania działkowców mandatami przez policję. Funkcjonariusze stosowali tu niejako uproszczony tok rozumowania, iż ogród to teren zielony, o którym mowa w rozporządzeniu, i dostęp do niego jest zabroniony. Tymczasem – z uwagi na szczególne regulacje dedykowane ogrodom – nie sposób przyjąć, by mieściły się w one zakresie tego pojęcia w kontekście z rozporządzenia. Zwracamy uwagę na pewne niuanse prawne dotyczące ogrodów działkowych – podkreśla Piech.
Źródło: Portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Wolne moce spalarni

Poznańska spalarnia ma wolne moce przerobowe. Miasto, które jest właścicielem instalacji szuka dostawców odpadów zmieszanych. ...

Ciepło i prąd ze ścieków

Innowacyjna instalacja kogeneracyjna, połączona z pompą, odzyskującą ciepło ze ścieków, przyczyni się do zmniejszenia o ...

Nagroda Quadro dla „Żelazka”

W Poznaniu po raz 22. przyznano nagrodę im. Jana Baptysty Quadro. Statuetka trafiła do pracowni ...

Kościół sprzed 1000 lat

Niezwykłe odkrycie na placu Kolegiackim. Odkryto fundamenty kościoła sprzed 1000 lat! O sprawie pierwsi poinformowali ...

Znów kopią na Starym Rynku

Rozpoczęły się wyprzedzające badania archeologiczne przed planowaną modernizacją płyty Starego Rynku. Do wiosny 2021 roku ...