Ładowarki emu.energy

Najlepsze finanse to my

Wszystkim samorządowcom życzę twardej ręki i dobrych współpracowników, bo dzięki nim odbiera się takie nagrody – powiedział Jan Grabkowski, starosta poznański wyjaśniając trudy zarządzania finansami samorządu podczas Europejskiego Kongresu Samorządów, na którym ogłoszono wyniki Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Na 314 jednostek powiat poznański zdobył pierwsze miejsce!

Na dwa dni Kraków stał samorządową stolicą Polski i Europy. Europejski Kongres Samorządów już po raz piąty gościł najważniejszych polityków, samorządowców, przedstawicieli biznesu i lokalnych liderów. Podczas uroczystej gali, zostały wręczone nagrody w konkursie na najlepszych samorządowców, w tym nagrody Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. Na ponad 300 powiatów w Polsce, pierwsze miejsce zajął powiat poznański. – Po 20-latach działań na rzecz rozwoju powiatu poznańskiego, takie wyróżnienie jest dowodem na to, że nie zwalniamy tempa, a jakość i styl pracy dla mieszkańców stawia nas w samorządowej czołówce kraju – mówił Jan Grabkowski, starosta poznański, odbierając wyróżnienie podczas gali w Krakowie.
W V Europejskim Kongresie Samorządów udział bierze ok. 2 tysięcy uczestników z niemal 40 krajów świata. W programie znajduje się ponad 100 wydarzeń, w tym bloki programowe, panele, warsztaty, wykłady, prezentacje i „historie sukcesu”. W pierwszym dniu kongresu odbyła się oficjalna prezentacja II edycji Rankingu Samorządu Terytorialnego w Polsce.  
– Jest to ranking finansowy. Ocenialiśmy przez pryzmat tego, co jest w sprawozdaniach, które każdy samorząd w Polsce musi przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.
Kryteriów oceny było 10. Podzielone zostały na dwie grupy: 7 zasadniczych i 3 pomocnicze, które muszą towarzyszyć każdemu, kto funkcjonuje w samorządzie. Analizie poddane zostały wszystkie samorządy w Polsce. Razem ponad 2 tysiące jednostek.
– Na tym tle powiat poznański wygląda imponująco. Jest to nadzwyczajne osiągnięcie – mówi Z. Berdychowski, który dodaje, że każdy, kto chce się uczyć samorządności powinien przyjechać do powiatu poznańskiego.
Jak przyznaje Jan Grabkowski, starosta poznański, w dobie gdy samorządom dokłada się wiele zadań a w ślad za tym nie idzie ich finansowanie, bardzo trudno utrzymać wysokie tempo rozwoju, a tym samym dobre wyniki finansowe.
– Co roku kilkadziesiąt milionów złotych musimy oddać państwu . Tylko w tym roku tak zwany podatek janosikowy, który trafił do budżetu centralnego, wyniósł 30 milionów złotych. Nasz budżet stanowią pieniądze pochodzące z PIT i CIT, czyli wypracowujemy zysk dzięki sile oraz inwencji naszych mieszkańców i przedsiębiorców, a nie poprzez działalność wielkich kopalni czy hut – podkreślał Jan Grabkowski, starosta poznański. – Pierwsze miejsce w rankingu stanowi potwierdzenie, że wizja rozwoju, którą przy udziale moich współpracowników, realizujemy konsekwentnie od kilkudziesięciu lat, jest odpowiedzią na to, czego oczekują od nas mieszkańcy powiatu poznańskiego.

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
Autorami rankingu są pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którzy współpracowali z RIO. To szczegółowe opracowanie przedstawiające kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego. Jego celem jest promocja tych samorządów oraz ich największych osiągnięć w rozwoju gospodarczym.

Pod uwagę brano dziesięć wskaźników do oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego:

  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem. 2. Relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem. 3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń. 6. Relację zobowiązań do dochodów ogółem. 7. Obciążenie wydatków bieżących kosztami obsługi długu. 8. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. 9. Relację wydatków inwestycyjnych do dochodów własnych. 10. Udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem.
x

Zobasz także

Perły dla Kleszczewa

W Pomorskim Parku Naukowo – Technologicznym w Gdyni odbył się VII ogólnopolski Kongres Perły Samorządu ...

41. Kurdesz Kasztelański

Kostrzyn zaprasza na trzy dni zabawy podczas 41. Kurdeszu Kasztelańskiego. Szczegóły na plakacie. Drukuj

Budowa dróg w Mosinie

Zakończono prace nad budową jednostronnego chodnika w ul. Nadleśnej w Krośnie. Brakuje tylko dwóch ławek ...

Program Czyste Powietrze

Zapraszamy serdecznie na Dzień Otwarty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, który odbędzie się w sobotę, 18 ...

Sezon wodniacki w Czerwonaku

Ciepłe majowe dni są idealną okazją, aby przypomnieć sobie jak wspaniale wypoczywa się nad wodą, ...