Fotografia wnętrz

Najniższe bezrobocie u nas

Urzędy statystyczne opublikowały raporty dotyczące aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2020 roku. Zawierają one dane m.in. dotyczące wskaźników i liczb związanych z aktywnością zawodową osób pracujących, bezrobotnych czy biernych zawodowo na terenie poszczególnych województw. Ponieważ badanie objęło tylko początkowy okres epidemii koronawirusa, nie widać tu jeszcze wpływu COVID-19 na rynek pracy.

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) urzędy statystyczne w każdym województwie przeprowadzają co kwartał. Najnowsze dotyczą pierwszego kwartału 2020 roku.
Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej najwyższą jego wartość odnotowano w województwie mazowieckim, najniższą natomiast w województwie śląskim. W obu przypadkach nastąpił jednak wzrost.
Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej (czyli udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo) w I kwartale br. wyniosła 3,1 proc. i była o 0,8 proc. niższa niż przed rokiem. Najniższą miało w okresie styczeń-marzec 2020 r. województwo wielkopolskie.

Więcej na portalsamorzadowy.pl

x

Zobasz także

Wirus spowalnia budowy

W ostatnich dniach koronawirus spowodował kłopoty na budowie dwukilometrowego tunelu, który powstaje na zakopiance, czyli ...

Jak i gdzie mieszkamy

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych stanowi jeden z podstawowych aspektów każdej gospodarki. Jaki jest polski zasób mieszkaniowy? ...

Już nie kupują mieszkań

Choć z lokat bankowych w drugim kwartale zniknęło aż 65 mld zł, to Polacy wcale ...

Wciąż za dużo azbestu

W ciągu ostatnich 10 lat za środki NFOŚiGW usunięto ponad 261 tysięcy ton azbestu. Zdaniem ...

Zmiany planów mieszkaniowych

17 proc. Polaków zmieniło swoje plany dotyczące wydatków na nowy dom lub mieszkanie w związku ...