Fotografia wnętrz

Nasz pakiet dla firm

Ulgi i odroczenia płatności proponuje poznański samorząd przedsiębiorcom w ramach pakietu antykryzysowego w związku z utrudnieniami wynikającymi z epidemii koronawirusa. Proponowane rozwiązania mają pomóc firmom przetrwać w obecnym, trudnym dla nich czasie.

Jak podkreślił w poniedziałek prezydent miasta Jacek Jaśkowiak, odpowiedzialność za skuteczność działań antykryzysowych w obszarze gospodarki spoczywa na barkach rządu, jednak władze Poznania, chcąc ulżyć lokalnym przedsiębiorcom, wprowadzają działania uzupełniające. „Niestety samorządy nie mają prawnych możliwości, by pomóc przedsiębiorcom na taką skalę, na jaką mógłby to zrobić rząd. Wiem jednak, że w tak trudnym czasie dla wielu lokalnych firm liczyć się będzie każde wsparcie” – powiedział Jaśkowiak.

Poznański magistrat poinformował w poniedziałek, że miasto cały czas śledzi rozwój pandemii, narzędzia i mechanizmy, jakie proponuje wdrożyć rząd. Urząd miasta dostosuje się do realiów, proponując dalsze wsparcie dla przedsiębiorców, uwzględniające sytuację, w jakiej się znaleźli.

Wśród obecnie proponowanych rozwiązań są ulgi dla dzierżawców i najemców gruntów miejskich. Jak wskazano, mogą oni składać wnioski o zmianę terminu zapłaty czynszu. Dokument można przesłać mailem lub tradycyjną pocztą. Jeżeli termin płatności już minął, nadal jest możliwość rozłożenia opłat na raty, odroczenia terminu płatności, umorzenia opłat w całości lub w części.

Miasto poinformowało ponadto, że nastąpić ma zmiana terminu płatności opłat rocznych należnych za 2020 r. za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Dotychczasowy termin wyznaczony na 31 marca ma zostać przesunięty do 30 czerwca 2020 r. – zgodnie z projektem zmian do ustawy, nad którą pracuje parlament.

Jeśli płynność finansowa uniemożliwi zapłatę opłaty rocznej do 30 czerwca 2020r., będzie można rozłożyć ją na raty, odroczyć termin płatności, a nawet umorzyć w całości lub w części. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Jacka Jaśkowiaka, każdy ze złożonych wniosków – zarówno dotyczących czynszów, jak i opłaty przekształceniowej – będzie analizowany indywidualnie.

Miasto pomaga również przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w miejskich lokalach. Mogą oni odroczyć termin płatności czynszu za kwiecień i za maj. Zaległości, które powstały w związku z epidemią, będzie można odroczyć lub rozłożyć na raty. ZKZL proponuje również nienaliczanie odsetek w związku z powstałymi zadłużeniami.

Przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o odroczenia terminów lub rozłożenie na raty płatności podatków, np. od nieruchomości czy od środków transportowych. Muszą jednak złożyć wniosek z odpowiednim uzasadnieniem oraz załącznikami.

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej (GOAP) poinformował, że przedsiębiorcy, u których znacząco spadła ilość wytwarzanych odpadów, lub działalność została całkowicie zawieszona i w związku z tym odpady nie powstają, mogą złożyć deklarację zmniejszającą lub wygaszającą zobowiązanie.

Miasto przygotowało też krótki przewodnik dla przedsiębiorców, zawierający wiarygodne źródła aktualnych informacji o działaniach rządowych i samorządowych oraz dane kontaktowe do organów administracji publicznej.

Wszelkie informacje o działaniach miasta w związku z epidemią znaleźć można na stronie poznan.pl/koronawirus.

Za pap.

x

Zobasz także

Tramwajem na Naramowice

Rozpoczynają się zasadnicze prace przy budowie trasy tramwajowej na Naramowice i nowego układu drogowego. Zmieni ...

MTP sprzedaje działkę

Jak informuje portal  epoznan.pl na terenie należącym do Międzynarodowych Targów Poznańskich położonym pomiędzy ulicami Grunwaldzką, ...

Pakiet dla mobilności

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 na długo, a być może już zawsze zmieni życie miejskie. Rząd ograniczył ...

Jaki ład przestrzenny

We wtorek, 5 kwietnia miejscy radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium ...

UMP nie wyda danych

Treść maila można uznać za próbę wyłudzenia danych osobowych zamieszczonych w spisie wyborców – mieszkańców ...